Wat is precies bezetenheid ? Bezetenheid of ook wel obsessie genoemd is het verschijnsel dat optreedt als iemand last begint te krijgen van de aanwezigheid van entiteiten in zijn eigen aura, vaak door het zogenaamde aura-lifting, of door aanwezigheid van entiteiten in zijn nabijheid. Ook tijdelijke bezetenheid komt voor waarbij een entiteit komt en gaat. Vaak gebeurt dit in huizen waar het nodige aan negativiteit aanwezig is.

In principe zal ons energieveld die we aura noemen ons deels beschermen, maar door de openingen in ons energieveld en vaak via de zonnevlecht chakra, kunnen entiteiten toegang krijgen tot ons energieveld. Gevoelige en paranormale begaafden kunnen dit krachtveld zien of voelen. Met Kireliaanse fotografie is een moment-opname van de aura kleuren vast te leggen. De kleuren vertellen hoe iemand is en zich voelt. Deze energieveld trilt constant, een aura die krachtig trilt is zeer sterk en lichte trilling betekent een zwakke aura. Zwakke aura's zijn een potentieel kandidaat die toegang bieden aan entiteiten.

 

Personen met een zwakke aura of zelfs met "gaten" in de aura lopen de kans om last te krijgen van entiteiten. Dit kan zich uiten in geestelijke en lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, lusteloosheid, etc door het leeglopen van je eigen energie. De energie wordt nauwelijks aangevuld als men gaat slapen en men wordt vaak ook moe wakker. De klachten verschillen per persoon en ook periodiek. Het is ook natuurlijk hoe krachtig een persoon zelf is. Feit is wel iedereen heeft er in mindere mate wel last van. En een ander feit is ook, het hoort niet bij ons. Op dit moment dragen veel mensen negatieve energie bij zich door de toegenomen negativiteit die sinds kort overal aanwezig is en ook door vele demonische entiteiten die op dit moment anno 2013 de aarde bevolken. Op dit moment is er meer aan negativiteit actief als de jaren daarvoor. De kans dat je dus nu een entiteit bij je kan dragen is zo vele malen toegenomen en ook ons levenswijze maakt ons potentieel kandidaat hiervoor.

Het belangrijkste is nu dat je de kenmerken herkend en bewust wordt dat er inderdaad iets is zodat je de juiste hulp kan zoeken. Veel mensen lopen de rest van hun leven met een entiteit op zak en zijn niet bewust van de negatieve beinvloeding.Een groot deel blijft de rest van hun leven klagen over lichamelijke klachten en vermoeidheid en lijden onder de chronische lichamelijke klachten en belanden min of meer in het medische circuit wat ook helaas geen soelaas biedt en alleen aan klachten bestrijding doet. Mensen die zwak zijn en ook mentaal niet de sterkste zijn, belanden vaak in de psychiatrie en raken de weg kwijt. Dat is natuurlijk heel triest en zo zijn er veel mensen op die manier hun leven kwijt geraakt. Een ander deel van de mensen zijn krachtig en hebben periodiek hun zwakke momenten waarbij ze doodvermoeid zijn en op zwakke momenten komt ook hun negatieve kant naar boven. Maar deze mensen hebben hun ups en downs. Andere gevoelige en spirituele mensen zijn bewust van de aanwezigheid of komen op een bepaald moment tot bewustzijn dat er iets is. Die zoeken dan hulp en komen er tenslotte van af. De verscheidenheid van dit probleem is dus groot en hierdoor alleen herkenbaar voor de kenners en therapeuten die op de hoogte zijn van dit probleem.

Tijdelijk last komt ook voor bij mensen die in een huis wonen waar de negativiteit aanwezig is. De entiteiten kunnen dan negatief beinvloeding doen als ze in de buurt zijn en als mens uit huis zijn, dan voelen ze zich al stukken beter. Door de verschillen beseffen mensen al snel dat er iets niet klopt in huis. Zo komen veel mensen tenslotte bij mij terecht.

 

Ons energieveld, onze aura, beschermd ons tegen negativiteit in al zijn vormen. Echter op dit moment is onze aura allang niet meer zo krachtig als het ooit geweest was. De huidige mens staat bloot aan negativiteit en diverse energietrillingen die niet in harmonie is met ons zelf. Hierdoor is onze energieveld zodanig verstoord en zwakker waardoor entiteiten meer kans hebben om binnen te dringen. Ook onze levenswijze bepaald de kwaliteit en conditie van onze energieveld. Verzwakking van ons energieveld kan gebeuren door :

 

- negatieve beinvloeding/krachten door zwarte magie zoals voodoo en goena goena of door besmetting met deze soort energieën
- regelmatig met negatieve energie / entiteiten in aanraking komen bijvoorbeeld door glaasje draaien of channelen of door het wonen in een niet-zuiver huis
- aardstraling en ook mindere mate electrosmog, straling door electriciteit, wifi, dec-telefonie
- gebruik van drank en of drugs, waardoor je uittreedt en zweverig bent. Doordat je hierdoor slechter geaard bent, sta je open voor entiteiten. Gebruik van drugs en paddo's kunnen je in contact brengen met negatieve dimensies waardoor deze makkelijker bij je binnen kunnen komen. Overmatig gebruik breekt ook je energieveld af en verslechterd je energiestromingen. Er ontstaan dus openingen in je energieveld.
- aanleg, bijvoorbeeld overgevoeligheid voor geestelijke krachten of door negatieve ervaringen in een vorige leven (karma)
- trauma's, depressies, angsten of andere momenten van extreme zwaktes door ziektes en/of emotionele gebeurtenissen die niet goed verwerkt zijn en waardoor je uit balans bent. Hierdoor kan je niet goed geaard zijn en kan ons energetisch lichaam niet in harmonie zijn met de rest van ons zijn. Ook blokkades kunnen hierdoor in de weg zitten. Disharmonie en niet in balans zijn van lichaam, geest en ziel met elkaar kan ons open zetten voor negativiteit en geeft ons minder kracht om in balans te zijn.
- jezelf openstellen zonder op de hoogte te zijn voor de gevaren, bijvoorbeeld door verkeerde meditatie, channelen, glaasje draaien, automatisch schrift, gebruik van paranormale gaven, etc. en door je niet goed te beschermen en aarden.

Door deze invloeden kunnen je aura zwakke plekken vertonen of zelfs scheuringen ontstaan waardoor negatieve entiteiten binnen kunnen komen of aan kunnen klampen. Ook een zonnevlecht chakra die te open staat kan een toegang zijn tot ons energieveld. De zonnevlecht is zowieso een ingang voor energie en ons voelen ziet hierin verwerkt. Het is dus goed om te leren hoe je je zonnevlecht chakra kan sluiten als je ergens naar toe gaat.

Op dit moment zijn overal wel negatieve entiteiten aanwezig is en op plekken waar regelmatig veel mensen bij elkaar komen zijn ze ook in groepen aanwezig. De kans dat je wat oppikt is dus anno 2014 heel groot. Op dit moment zijn vooral demonische entiteiten heel actief en geesten van overleden mensen zijn op dit moment niet eens de grootste plaag die men kan treffen als auralifter.

Er zijn natuurlijk ook beladen plekken waar je zeker weet dat er entiteiten ronddolen : begraafplaatsen, psychiatrische ziekenhuizen, spookhuizen, mortuariums, etc. Dus voel je zowieso zwak in je vel, ga er dus niet naar toe als je jezelf niet kan beschermen. Ook meedoen met glaasje draaien, channelen, mediteren, jezelf openstellen, automatisch schrift kan ervoor zorgen dat je wat op kan pikken. Ook hier moet je dus eerst werken aan je eigen bescherming eventueel onder goede begeleiding. Voel je jezelf zwak en onzeker, niet meedoen !

Ook last hebben van negatieve energie zoals zwarte magie die door derden wordt gestuurd kunnen negatieve entiteiten aantrekken die door de energie op je af komen.

Bezetenheid kan in diverse gradaties bestaan en is vaak afhankelijk van de persoonlijkheid en energie van de entiteit, de hoeveelheid entiteiten en ook de persoonlijkheid en energie van de degene die het ervaart. Sommige mensen ervaren slechts bepaalde spanningen maar worden bij mindere of zwakkere emotionele periodes overvallen door de negatieve invloeden. Anderen worden oververmoeid doordat hun energie wordt afgetapt. Bij andere mensen is hun emotionele beleving door de emoties van de entiteit zo sterk beinvloed dat ze psychiatrisch hulp nodig hebben. Andere mensen hebben een negatieve beinvloeding op hun persoonlijkheid waardoor er scherpe randjes in hun persoonlijkheid aanwezig is.

Bezetenheid kan ook in tijdelijke periodes aanwezig zijn. In de praktijk kwam ik bij mensen die in een huis wonen met negatieve entiteiten waarbij kinderen heel aanvankelijk waren voor de beinvloeding van entiteiten. Het gebeurde echter op willekeurige momenten. De entiteit was dan in de persoon aanwezig, maar ook veel momenten ook weer niet. Vaak is een huiszuivering al voldoende om het probleem op te lossen. Plaatselijke bezetenheid is beinvloeding door geesten en entiteiten waarbij gevoelige personen beinvloed worden als ze aanwezig zijn in een huis waar deze geesten of entiteiten rondwaren. Deze negatieve beinvloeding vindt slechts plaats als men in huis aanwezig is en verdwijnt als men uit huis gaat. Deze personen ervaren vaak het huis als belastend en soms is men bewust van het verschil in huis en buitens huis zonder te weten waarom. Het gevaar van plaatselijke bezetenheid is dat het op den duur kan leiden tot een permanente bezetenheid totdat men er weer van af geholpen wordt.

 

De entiteiten waarmee men in aanraking kan komen :

Geesten van overleden personen die nog niet zijn overgegaan naar het licht. Deze geesten dolen nog rond op de aarde en in het grijze tussengebied tussen ons en het licht omdat ze nog niet willen of kunnen overgaan. De reden kan zijn dat ze nog niet bewust zijn van hun overlijden of daar niet voor open staan; een intense haat tegen personen of situaties hebben; een sterke liefde koesteren voor personen, voorwerpen of levenswijze; sterke aardse verlangens hebben voor sex, drugs, alcohol, eten, macht, geld, kleding, wraak, levenswijze, anderen te kwellen; bepaalde negatieve persoonlijke eigenschappen koesteren zoals hebzucht, wellust, egoisme, godsdienstige fanatisme, egocentrische zijn, etc; en ook te aardsgebonden en materialistisch ingestelde personen kunnen als geest nog rondwaren. Ze kunnen andere personen als indringer zien in hun vroegere huis en spulletjes en zo kwaad doen. Daarnaast kunnen deze personen ook rondwaren als ze te plotseling overleden zijn en verward zijn, ze begrijpen niet waarom we hen niet opmerken en proberen met ons te communiceren. Omdat dat niet lukt worden ze boos en kunnen vervelend worden. Entiteiten zijn vaak aardsgebonden geesten. De binding met het aardse leven versuffen het bewustzijn van deze geesten. Ze zijn hun besef kwijt over de tijd en hun bestaan en zwerven doelloos rond in het grijze tussengebied tussen ons bestaan en het licht waar het zielenrijk is.

Mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad en mediums vertellen over enorme aantallen geesten die doelloos in rijen ronddolen, bedroefd en somber en niet wetend hoe ze verder moeten. Vroeg of laat gaat men toch over, maar het is mogelijk als geest om eeuwen rond te dolen. Een aantal probeert contact te zoeken met mensen maar kunnen geen contact krijgen. Het is dus niet verwonderlijk dat deze entiteiten maar al te graag een lichaam willen bemachtigen om weer gewoon te leven of alleen maar op de manier contact willen krijgen. Het ontbreken van het rationele verstand bij geesten (onze hersenen nemen we dus niet mee na het overlijden) geeft overleden personen een andere waarneming en ervaringsgevoel waardoor men de wereld heel anders beleefd dan als mens.

Een deel van deze geesten die sterke aardse verlangens koesteren zoals drank, sex en drugs, zullen vaak in de buurt blijven hangen waar deze zaken voorkomen, zoals bij drugsgebruikers, sexhuizen, cafe's, disco's en zo hun negatieve uitstraling gebruiken om mensen te beinvloeden. Andere geesten hebben geen kwade bedoelingen maar kunnen wel aangetrokken worden en per ongeluk vast komen te zitten in iemands aura, meestal proberen ze los te komen door iemand te dwingen tot zelfmoordpogingen, wat natuurlijk heel bizar is.

Daarnaast heb je natuurlijk ook hele negatieve geesten die als mens heel slecht hebben geleefd, dus dieven, moordenaars, etc. Als deze bij je weten te komen, dan heb dus heftige gevallen van bezetenheid, omdat deze soort entiteiten ook heel krachtig zijn door hun negatieve gedrag. Een deel van deze geesten kunnen zelfs tegen het demonische aanzitten en dan heb je echt een groot probleem.

 

Demonische entiteiten dienen het duister en als ze kans krijgen om bij je binnen te komen of aan weten te kleven, dan is het eerste doel om je te zorgen dat je spiritueel niet verder kan groeien. Wat ze doen is je chakra's blokkeren en je energieveld wordt negatief gemaakt. Je energie huishouding begint langzaam maar zeker geblokkeerd raken waardoor diverse lichamelijke klachten ontstaan zonder aanwijsbare redenen. Vaak zijn het klachten van oververmoeidheid, onrust in jezelf, slecht slapen. Hun negatieve gedrag leidt tot negatieve beinvloeding en op zwakke momenten komt dat daar naar boven toe. Demonen zijn gevaarlijk omdat ze erg krachtig zijn en echt een grote last vormen als je ze hebt. Demonen zijn in staat om hun aanwezigheid te verhullen en kunnen zelfs je zo positief beinvloeden zodat je denkt dat er niets aan de hand is, maar kunnen je pakken als je zwak bent.

Demonische entiteiten die met zwarte magie werken kunnen je behoorlijk gaan blokkeren en voor veel lichamelijke klachten zorgen. Daarnaast kan je een besmettingsbron zijn van negatieve energie. Demonen kunnen je mentaal beinvloeden en je ratio zodat je eigenlijk niet eens weet of het je eigen gedachten zijn of van iemand anders. Ze breken je langzaam maar zeker af of je wordt hun slaaf en staat de rest van je leven onder hun invloed. 

De meeste bezetenheidsgevallen waren geesten, demonen komen niet vaak voor, tegenwoordig is het andersom. Vaak is er sprake bij bezetenheid van meerdere entiteiten. Schijnbaar is er sprake van groepsvorming van entiteiten. Bij groepen entiteiten bij bezetenheid of bij spookhuizen is er vaak sprake van een leider die meestal ook de sterkste entiteit is. Bij vijf of meer demonische entiteiten kunnen ze tezamen een cirkel vormen waardoor ze met elkaar verbonden zijn. Dus ook hun gaven en gevoel zijn één. Dan is de kans groot dat je vervloekt bent en dan gaat er van alles mis bij jezelf. 

 

Als men in aanraking is gekomen met negatieve invloeden en men is vatbaar hiervoor dan kunnen de eerste verschijnselen zich al voordoen, afhankelijk ook van de mate van bezetenheid en hoe sterk de negatieve krachten zijn die hierin meedoen. Er kunnen hele extreme gevallen zijn of zelfs helemaal niet. Soms gebeuren er dingen heel onbewust en kan men jarenlang een lichte mate van bezetenheid hebben die zich op bepaalde zwakke momenten naar boven kunnen komen. Deze krachten zijn in deze gevallen niet sterk genoeg om de mens over te nemen maar zijn wel aanwezig en doen heel langzaam hun negatieve werk. 

Hoe herkent men bezetenheid ? De mate van verschijnselen hangen af van de mate van bezetenheid en eigen persoonlijkheid en niet alle verschijnselen komen bij een bezetende voor, deels zijn ze blijvend en deels komen ze op bepaalde zwakke momenten voor :

 

- persoonlijkheidsveranderingen op bepaalde momenten, meestal is er sprake van negatieve karaktereigenschappen zoals haat, boosheid, kwetsen, arrogantie, koppigheid, niet openstaan voor anderen, afkeer tegen geloof, dingen zeggen op bepaalde momenten terwijl je dat niet wilt; dit zijn meestal extreme kwetsende en cynische uitspraken. Bij boosheid en haat kunnen bezeten personen echt kwaadheid uitstralen, gevoelige mensen kunnen dit aanvoelen.
- geheugenverlies, men kan bepaalde momenten niet herinneren of slechts flarden. Het zijn de gevallen waarbij de andere persoonlijkheden tijdelijk aan de macht waren.
- pijn in de buik hebben, vlak boven de navel bij de zonnevlechtchakra, dit kan ook een soort krampgevoel zijn die niet verdwijnt, soms voelt men dan daar een koude; dit is een plek waar demonen/entiteiten zich verankeren aan je aura, een andere plek is de nek
- sterk het gevoel hebben dat er iemand naar je kijkt, terwijl als je kijkt er niets is, soms kan je je verbeelden dat je een schim zag.
- zwarte schimmen waarnemen, in allerlei vormen, meestal in hoeken van kamers of vanuit je ooghoeken, soms staan ze zelfs je op te wachten, soms kunnen ze vorm hebben van zwarte monniken waarbij je geen gezicht ziet, alleen een zwarte vlek en in extreme gevallen een doodshoofd. Vaak is er sprake van kleine donkere verschijningen. Bij deze gevallen kan men angstig zijn en door o.a. het gevoel hebben dat er iemand naar je kijkt, durft  men niet te slapen zonder de lamp uit, men slaapt dus het liefst met de lamp aan. Soms ziet men ook wel snelle zwevende lichten. Lagere geesten laten meestal een andere gedaante zien omdat ze hun eigen aardse gedaante niet meer kunnen laten zien.
- dwingende stemmen horen in je hoofd, daarbij is meestal niet te onderscheiden of het je eigen innerlijke stem of geweten is, in mindere gevallen kunnen ze je aan het twijfelen brengen om iets wel of niet te doen, ze proberen je negatief te adviseren, in andere gevallen kunnen het zelfs meerdere verschillende stemmen zijn. Ze kunnen je echt gek maken. Andere stemmen proberen je zelfvertrouwen en eigen liefde te breken. Daarnaast kunnen ze gemene dreigementen uiten als je niet doet wat ze willen.
- chronische vermoeidheid, men is vaak moe zonder aanwijsbare redenen en ondanks dat men veel rust en op tijd gaat slapen, dit komt door de energie-aftapping van de demonen en entiteiten, ze leven van je levensenergie. De vermoeidheid is meestal de aanzet tot lichamelijke en geestelijke klachten. De vermoeidheid blijft aanhouden en kan zelfs erger worden waardoor men uitgeput raakt met alle daarbij komende negatieve gevolgen. In andere gevallen kan men ook andere mensen moe maken doordat men energie aftapt van andere mensen, vooral gevoelige mensen hebben daar erg last van.
- diverse lichamelijke klachten hebben waarbij artsen niet de oorzaak kunnen achterhalen, de klachten worden langzaam maar zeker steeds erger en blijven chronisch, meestal beginnen deze in de loop van de bezetenheid en blijven aanhouden.
- momenten van angsten en depressief zijn doordat de negatieve invloed deze gevoelens activeren om zo verwarring te scheppen in onze eigen mentale gesteldheid. deze gevoelens worden opgeroepen om onze levenslust en vitaliteit teniet te doen.
- nachtmerries en bizarre dromen hebben, dit komt doordat men contact heeft met de lagere sferen en vooral in onze slaap komt deze vorm van contact naar bovendrijven. demonen kunnen ons zelfs in onze slaap onze angsten misbruiken.
- het voelen van aanrakingen, in sommige gevallen zelfs van sexuele aard
- het gevoel hebben dat er veel mis gaat en dat alles tegenzit in het dagelijkse leven, dit komt omdat negatieve krachten ook weer negatieve energie aantrekt, soort trekt soort aan
- het voelen van koude wind of kilte, maar zelf kan je ook last hebben van plotselinge koude rillingen waarbij je kippevel hebt. andere gevoelige mensen kunnen een kilte of koude waarnemen om de persoon die bezeten is.
- veel last hebben van statische electriciteit
- een wat starre strakke blik hebben, met soms haat en verwildere ogen, boosheid uitstralend op bepaalde momenten, onze ogen en gezicht verduisteren na verloop van tijd, ze stralen niet meer de levenslust uit. Bij boosheid kunnen ogen zelfs heel donker worden, mensen zien soms zelfs meerdere gezichten in een persoons gelaat verschijnen.
- een bepaald gespannenheids gevoel hebben dat nooit weggaat. het zenuwstelsel staat bij bezetenheid erg onder druk en dit uit zich in diverse psychische klachten, (dwang)-fobieen, tegenstrijdige gedachtes, verslavingen etc.
- dwangmatige pogingen tot zelfmoord, men wil uit het raam springen of onder de auto terechtkomen. de oorzaak is bezetenheid door entiteiten die zich uit de aura proberen los te komen en dat kan alleen als je overlijdt. Dit betreft vaak entiteiten die "per ongeluk" in je aura zijn vast komen te zitten.
- verslavingen worden in stand gehouden en men kan moeilijk los komen van zijn verslaving aan drank, drugs of sex

Mensen met een zwakke aura kunnen tijdelijk last hebben van entiteiten of negatieve energie. De aura is echter wel zo zwak dat entiteiten daarop mee kunnen liften en er ook weer van afspringen om bijvoorbeeld in een ander huis rond te spoken. Het is dus mogelijk dat je dus tijdelijk drager bent van een entiteit. Buitenstaanders die een bezeten persoon goed kennen zullen de gedragswisselingen en negatieve karaktertrekjes opmerken die plotseling kunnen optreden. Dit gebeurt vooral bij degenen die in mindere mate zijn bezeten en waar bij zwakte, spanningen en problemen deze verschijnselen de kop op steken. Demonen kunnen bij zwakte van de mens diegene makkelijker negatief beinvloeden en men is er vatbaarder voor. In ons lichaam speelt dus een harde strijd af tussen onze ziel en de andere entiteiten die het lichaam proberen over te nemen deels om hun behoeftes te vervullen of gewoon om te kwellen totdat de persoon ten onder gaat. 

Niet alle bezetenheidsgevallen gebeurt expres, deels gebeurt het per ongeluk waarna de entiteit met alle macht probeert los te komen door de persoon te dwingen tot zelfmoord zodat de entiteit loskomt uit de aura. Anderen zonderen zich af van de rest, de karakter en gedrag leidt meestal tot vermindering van sociale contacten, dat komt doordat de entiteiten de persoon proberen op te eisen voor hun zelf.

Er zijn tegenwoordig veel methodes om je van entiteiten af te helpen. We kennen de eeuwenoude rituelen van de kerk waarbij een priester een uitdrijving doet in naam van de Heilige Geest. In veel landen zoals de Verenigde Staten en Engeland wordt dit nog vaak gedaan bij personen en het uitdrijven van spookhuizen. Veel regressietherapeuten, paragnosten en healers zijn tegenwoordig goed op te hoogte van het werken met energie en lichtwezens en kennen diverse methodes om iemand te helpen. Bij sterkere en agressieve entiteiten worden vaak de experts erbij gehaald, die zich soms exorcisten noemen. Degene die bezeten is moet zelf zo sterk in de schoenen staan en vertrouwen hebben dat hij de demonen en entiteiten de baas kan zijn. Wetenschappelijk erkent men bezetenheid niet en in sommige gevallen staat men er wel open voor. In de psychiatrie wordt men vaak versleten voor gestoord, persoonlijkheidsstoornis of andere diagnoses. Een deel van de bezeten personen belanden in inrichtingen omdat men medisch het niet kan verklaren en men verklaart deze personen vaak tot gestoord. Soms helpt bepaalde therapieen tijdelijk, zoals de electro-shock, maar in de meeste gevallen komen de klachten weer terug. Ik heb veel mensen gezuiverd en vaak waren het mindere vormen. Vaak waren mensen belast op nek en schouders en voelden men verlichting en rust als ik hun zuiverde. Maar ik heb ook heftige gevallen meegemaakt, van zwaar demonisch tot duivels toe.

Afhankelijk van de mate van bezetenheid moet men ook rekening houden dat de bezetende na de zuivering zichzelf weer moet vinden. Het is ook een emotionele en traumatische gebeurtenis die goed verwerkt dient te worden anders krijgt men hier ook last van. Verder dient men zelf ervoor te zorgen dat de oorzaak van bezetenheid niet meer kan voorkomen door bepaalde zaken niet meer te gaan doen of levenstijl aan te passen. Vaak is er sprake van een zwakke of slechte aura. Deze aura moet hersteld worden en moet men werken aan het versterken van de aura door middel van een gezonde levensstijl op te pakken (lichamelijk en geestelijk) en bepaalde slechte gewoontes af te leren. Door middel van meditatie en healingen kan men deze aura versterken.

Kinderen kunnen ook bezeten worden. Vooral als ze een zwakke aura hebben en slecht geaard zijn en openstaan voor paranormale indrukken. Kinderen worden wel eens vaker benaderd door negatieve entiteiten maar onbewust wenden ze zich vaak van af. Toch heb ik al een aantal gevallen meegemaakt dat kinderen toch bezeten raken door vaak meerdere entiteiten. Enkele zijn dat zelfs vanaf de geboorte en worden zo een onmogelijk kind. Vaak is de reden een gevolg in een eerder leven of mogelijk zelfs een levensles of de moeder was al besmet geraakt. We raken niet altijd zonder reden bezeten. Alles heeft een reden, soms zelfs om ons met de neus op de feiten te drukken.

De vraag die ook vaak gesteld wordt is; waar waren mijn gidsen ? Waarom hebben ze mij niet beschermd ? Feit is dat onze gidsen niet ingrijpen in onze eigen stappen die we uit eigen wil ondernemen. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen als we iets doen. Als je dus glaasje gaat draaien dan ben je zelf de klos. Ook al vind onze gids dit heel jammer, hij zal toch afstand bewaren. Maar ook het bewust worden van negativiteit om je heen en je bewust daar van afstand te houden horen bij onze lessen. We moeten keuzes maken.

Maar als je dus gezuiverd wilt worden, dan zullen je gidsen daarbij helpen uit liefde. Onze gids beschermd ons zowieso al onbewust tegen de negatieve astrale wereld om ons heen. Entiteiten zijn overal waar we zijn en onze gids zorgt dat zij op afstand blijven. Als we slapen zorgt het ervoor dat we beschermd zijn als we uit ons lichaam uittreden. Met recht dragen ze de naam beschermengel, maar ze zijn dus machteloos als we uit eigen wil dingen doen die tot bezetenheid kunnen leiden, ook al lijkt het zo dat we er niets aan kunnen doen.

Niet alle mensen die bezeten zijn willen geholpen worden. Dit komt in de eerste plaats door de negatieve beïnvloeding van de aanwezige entiteiten die de persoon er van weerhouden om geholpen te laten worden. De entiteiten hebben heel goed door wat er gaande is. Er is vaak ook echte dwang nodig om zo'n persoon te dwingen om geholpen te laten worden. Als de vrije wil in het geding is, kunnen wij ook personen zuiveren ook al willen ze het zelf niet, omdat ze niet meer bij bewustzijn zijn om zelf te beslissen wat ze willen.

 

Huiszuivering of huisreiniging bij overlast van entiteiten en geesten en zuiveren van personen. Dit artikel heeft betrekking op de negativiteit van 2014 en is daarom belangrijk om te lezen zodat je weet waar we nu mee te maken hebben.

 
De meeste mensen die nu hulp zoeken voor een huiszuivering of huisreiniging weten amper wat er aan de hand is. Vaak denkt men dat er een negatieve geest in huis is maar helaas komt dit bijna niet meer voor. Enkele jaren geleden was het vaak de oorzaak dat er iets mis was in huis, maar tegenwoordig heb je toch meer te maken met demonische entiteiten en is er meer aan de hand dan men beseft. Op het moment dat mensen hulp zoeken is het al erger geworden. Het probleem is dan overlast geworden en men heeft al klachten waardoor het dagelijks leven (in huis) ondragelijk begint te worden. Vaak voelt men het verschil als men uit huis gaat, maar soms hoeft dat ook niet eens meer te zijn, want negativiteit komt tegenwoordig bijna overal voor.
Het is voor veel mensen een taboe of onbekendheid want men weet niet waarmee men te maken heeft of men kan er met weinig mensen over praten. Dus daarom zoekt men het eerst op internet op en komen vanzelf de nodige websites naar voren toe maar de keuze is tegenwoordig ook legio geworden. Ik loop al een tijdje mee in de spirituele en paranormale wereld en weet hierdoor veel van dit onderwerp af. Het is een soort specialisatie geworden. In de loop der jaren zie je dat er dingen aan het veranderen zijn. De energieën zijn krachtiger geworden en er zijn duidelijk veranderingen zichtbaar in negativiteit waarmee mensen te maken hebben. Het grootste deel van de mensen zijn niet bewust van negativiteit om zich heen. Of ze zijn te nuchter en te aards om dat te beseffen of geloven daar niet in. Een deel krijgt daar last van en zal daar ook mee leven, een ander deel is toch gevoeliger hiervoor en laat dit ook gebeuren of zijn toch bewuster bezig om hiervoor hulp te zoeken. Een klein deel van de mensen gaat dus hulp zoeken en komen hierdoor van de problemen af en de grootste deel leeft hiermee verder.
De afgelopen jaren zie je dat er steeds meer mensen bewuster en gevoeliger worden en ook de aanvragen voor hulp nemen toe. In de eerste jaren dat ik op pad ging was het voornamelijk de geesten van overleden mensen die ik naar het licht mocht helpen en waren de problemen over. Maar langzaam maar zeker zie je het veranderen en worden de problemen erger. Dit heeft te maken dat mensen in hun energie krachtiger worden, ze worden gevoeliger en staan hier meer open voor en ook de gevolgen van onze kracht nemen toe. Mensen die negatief zijn en krachtig in de energie kunnen zo negativiteit ontwikkelen. Als ze ook negatieve emoties hebben dan kunnen ze dit krachtig projecteren naar degenen om wie het gaat of hun eigen omgeving aantasten.
Het is dus belangrijk naast de zuivering ook mensen bewust te maken van hun eigen energie en hun eigen verantwoordelijkheid van wat zij uitstralen. De negatieve energie die zij kunnen uitstralen kan namelijk dezelfde effect hebben als zwarte magie energie, en dat is dus pittig. Wat ook toenam is de negativiteit van mensen naar derden toe, dus afgunst/jaloezie en boosheid. Omdat mensen in hun energie krachtiger zijn geworden, worden deze negatieve gedachtes ook werkelijkheid, ze worden dus negatieve energie die bij de echt ander persoon aankomt. De energie kan dan op de persoon zelf kleven of op zijn huis. Negativiteit trekt weer negativiteit aan en hierdoor kunnen mensen in een negatieve spiraal komen. Deze soort energie werkt dus hetzelfde als zwarte magie energie en kan ook onbewust uitgezonden worden. Deze soort energie kwam ik in 2011 en 2012 steeds meer tegen bij mijn huisbezoeken.
 
Wat ook rond 2011 steeds meer begon toe te nemen waren de aanwezigheid van demonische entiteiten. Deze werden in steeds meer huizen waargenomen. Deze krachtige entiteiten vroegen dus krachtige zuiveringen en gelukkig namen de krachten van gidsen en engelen ook toe om dit werk te kunnen doen. Deze tendens zag je in 2012 steeds meer toenemen en er kwam steeds meer negativiteit naar boven toe. Deels wat er al lang aanwezig was en waar we nu bewust van mochten worden, maar ook veel nieuwe negativiteit. Het leek wel een soort hoogtepunt te worden naar het einde van 2012 waardoor we mogelijk alle negativiteit van ons af mogen schudden als de nieuwe positieve energieën van 2012 ons zullen bereiken. In het tweede helft zag ik met mijn helderziendheid steeds meer demonische entiteiten opduiken, maar ook bij mensen met chronische klachten. Deze mocht ik voor het eerst zien. Deze waren al jaren bij deze mensen aanwezig en schijnbaar mochten deze nu pas verholpen worden. En zag je in 2012 steeds meer oud zeer en negativiteit opduiken die opgelost mocht worden.
In 2013 wordt de situatie niet veel beter. Het wordt juist erger en zorgelijker. Er is een nieuwe vorm van negatieve energie opgedoken die erg besmettelijk is en steeds meer overal opduikt. Veel mensen raken ermee besmet en geven het onbewust weer door. Zelfs ik raak ermee besmet maar weet nog te weinig om me hier tegen te wapenen, maar ik voel wel dat het heel anders en agressiever is. Met mijn collega's kunnen wij er ons tegen wapenen en zoeken we samen met onze gidsen naar oplossingen. Naast deze nieuwe energie is ook de "oude" zwarte magie energie bezig zich te verspreiden en komen steeds meer demonische entiteiten voor die nog krachtiger zijn en lastiger worden om tegen te zuiveren.
Er vinden in de negativiteit veranderingen plaats op hoog niveau waardoor tenslotte maar één negatieve energie overblijft met hele krachtige demonische entiteiten die wij magiërs noemen omdat zij heel goed met negatieve energie kunnen werken. Dit zijn zo de hoofdlijnen van veranderingen die op hoog niveau plaatsvinden en waar de meeste mensen geen idee van hebben of nauwelijks bewust van zijn. Voor ons is het wel belangrijk de ontwikkelingen te volgen want het heeft wel gevolgen hoe je het huis zuiveren aanpakt.
 
Op het moment dat iemand nu hulp zoekt voor een huiszuivering, dan is er bijna altijd sprake van aanwezigheid van magiërs, demonische entiteiten dus. Dat kan je al uit de mail lezen hoeveel activiteiten er in huis afspelen en wat de klachten zijn die men ervaart. Op het moment dat er een demonische entiteit aanwezig in huis aanwezig is, zal deze zich niet meteen kenbaar maken. Het is juist de kunst om niet op te vallen. Ondertussen wordt je huis al voorzien van veel negatieve energie en gaan deze entiteiten pentagrammen, poorten en putten aanleggen, om je huis in bezit te nemen. Vaak trekken ze meerdere negatieve entiteiten aan en zo wordt het langzaam maar zeker een sterk front wat daar aanwezig is.
Gevoelige mensen, kleine kinderen en dieren zijn vaak de eersten die alarm beginnen te slaan maar de demonische entiteiten zullen proberen hun aanwezigheid te verhullen. Er zijn wel verschijnselen die duiden dat er iets gaande is : koude kilte, onrust, wind, gespannen sfeer, onrustig slapen. Deze klachten beginnen toe te nemen totdat er ook paranormale activiteit begint plaats te vinden.
Demonische entiteiten hebben het niet alleen gemunt op het huis maar ook op de bewoners. Ben je al gevoelig, niet goed geaard en sta je open dan is de kans al groot dat ze al bij je zitten om je van negativiteit te voorzien. En zo niet dan nog kunnen ze negatieve invloed uitoefenen. Deze entiteiten komen het huis binnen door met je mee te gaan doordat ze je elders oppikt maar kunnen ook via de buren binnenkomen. Negatieve energie kan je overal oppikken maar ook via je contacten. Op dit moment hebben meer als 90 % van de mensen sinds 2013 te maken met negatieve energie en demonische entiteiten en zijn hierdoor besmet geraakt. Omdat iedereen het elkaar steeds weer doorgeeft en omdat het heel besmettelijk is blijft het zich verspreiden. Er zijn meer demonische entiteiten dan mensen aanwezig en dat heeft allemaal te maken met de negatieve beinvloeding van de 2012 energie die naar de aarde kwam. Op hoog niveau is hiermee gerommeld en we mogen daar nu de lasten dragen. Hoe het de komende jaren verder gaat lopen durf ik niet te zeggen, maar het is wel heel zorgelijk omdat de meeste mensen daar niet bewust van zijn en hierdoor de negativiteit in stand houden. Op grote schaal zal dit leiden tot een negatief spiraal waar de maatschappij in zal komen maar ook veel mensen zullen negatief zijn en door de negatieve energie zullen er veel chronische lichamelijke klachten zijn. Een klein deel zal gezuiverd worden. Demonische entiteiten zijn slim en je komt ze overal tegen. Niet alleen in je huis, maar ook op je werk en vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Daar kijken ze welke mensen nog zuiver zijn en die proberen ze te raken. Het lijkt allemaal een voorbestemd plan waar ze mee bezig zijn. Het doel van deze entiteiten is onze spirituele ontwikkeling wat door de 2012 shift omhoog gaat, tegen te houden. Dit doen ze dus door ons te besmetten met negatieve energie wat onze chakra's en energielichaam verstoord waardoor we niet meer goed functioneren en met alle gevolgen van dien.
Je ziet tegenwoordig dat een besmet huis in een straat niet beperkt blijft tot dat huis. Vaak wordt langzaam maar zeker alle huizen in de straat één voor één overgenomen en breidt het probleem langzaam maar zeker uit. 

Waaraan kan je merken dat er negativiteit heerst ?

Onrust, bepaalde drukte, je voelt je onrustig en geïrriteerd. Lichamelijke klachten en als je door de medische molen gaat kan je een berg van diagnoses verwachten of zelfs hele chronische vage klachten. Maar het is wel heel opvallend. Je bent normaal gezond en plotseling kan er als een donderslag bij heldere hemel van alles mis zijn. Hier is dus heel goed om je gevoel te volgen. Negatieve energie kan namelijk hele vreemde dingen bij mensen doen wat medisch niet te verklaren is. Veel klachten zullen zich namelijk als aardse klachten naar boven komen, en dat zijn eigenlijk allemaal signalen van je lichaam dat er iets niet klopt.
Vermoeidheid dat chronisch kan worden. Maar lichamelijke klachten kunnen periodiek aanwezig zijn en dan barst je weer van de (negatieve !) energie en dan stort alles weer in elkaar. Als je gevoelig bent voel je dat er iets om je heen zit of iets wat je tegenhoud. Slaapproblemen zijn kenmerken dat het onrustig is in huis. Bepaalde zaken in je leven kunnen stagneren en niet van de grond komen, je wordt tegengehouden.
 
 
Door de veranderingen in negativiteit zijn de volgende aandachtspunten belangrijk :
 
Veel zuiveringsmethodes zullen niet meer werken anno 2013 en verder. Dus met witte salie door het huis lopen en rituelen toepassen zullen geen effect bieden tegen demonische entiteiten en de negatieve energie.
Ik werkte voor de shift vooral met gidsen en engelen. Mijn gidsen waren bijzonder krachtig geworden door het vele zuiveren en ik kreeg speciale gidsen en engelen erbij, maar anno 2013 werden hun krachten minder door de 2012 shift en de entiteiten waren nog krachtiger geworden, dus mijn oude methodes werkten niet meer. Dus het aanroepen van gidsen en engelen hebben vaak geen resultaat meer en de gidsen hebben ook uitgelegd waarom.
Door de energieshift van 2012 zijn de krachten van de mens omhoog gegaan en moeten wij nu zelf aan het werk gaan, want onze gedachtes en energie worden werkelijkheid. Dat hoort ook bij ons bewustzijnsproces. Dus het vergde een andere aanpak.
Omdat zoveel mensen besmet zijn met negatieve energie is het ook heel belangrijk dat naast de huiszuivering ook alle inwoners van het huis gezuiverd worden. Pas na de zuivering zal je merken dat je ook wat hebt. Vaak kunnen klachten tijdelijk verergeren of er ontstaan rust bij jezelf. 
Daarnaast is het ook belangrijk dat alle inwoners en ook het huis beschermd blijft tegen negativiteit en moeten de bewoners een bescherming worden aangeleerd. Mijn collega's van de Circle of Light hebben samen met hun gidsen een mooie bescherming ontworpen die we onze klanten geven zodat ze hiermee aan het werk gaan. Na de zuivering blijf je dus zuiver.
Zuiveren ter plekke is nu niet altijd een garantie dat het zuiveren beter gaat. Juist omdat we nu te maken met demonische entiteiten en magiërs, is het van belang dat deze soort entiteiten anders worden gezuiverd dan ter plekke. De ervaring leert dat deze soort entiteiten niet de gelegenheid gegeven moet worden om zich voor te bereiden op een zuivering want dat gaat niet lukken. Deze soort entiteiten kunnen zich dan verstoppen of elders heen verplaatsen waardoor een zuivering niet altijd succes heeft. Daarom passen wij nu een afstandszuivering toe die we van onze gidsen geleerd hebben.
Heel belangrijk is dat alles gezuiverd wordt in huis. Er hoeft maar één ding vergeten worden en het komt net zo snel weer terug. Daarom is een goede paranormale waarneming van belang die we van onze gidsen hebben geleerd. Een waarneming met apparatuur wat de zogenaamde ghost hunting groepen gebruikt pakt niet de negatieve energie op omdat het in een andere energie-trilling zit. Niet alle verschijnselen zijn waar te nemen als aardse verschijning.
Heel veel huizen zuiveraars zijn niet op de hoogte van de veranderingen in negativiteit en niet bekend met de kennis van demonische entiteiten. Omdat meer als 80 % van de mensen besmet zijn, betekent ook dat er veel spirituele en paranormale hulpverleners besmet zijn en niet bewust van deze negativiteit zijn. Ook onder de huizen zuiveraars zijn mensen besmet geraakt. Er zijn maar weinig mensen die deze negativiteit kunnen waarnemen of ervaren en vooral demonische entiteiten zijn meesters om zich te verhullen. Deze mensen kunnen de problemen erger maken. Het is niet zozeer dat deze mensen slecht of negatief zijn van aard, hun integriteit en vertrouwen zijn wel positief, maar de energie wat ze dragen is negatief. Doordat ze geen kennis hebben van de magiërs onder de demonen zijn ze zelf prooi tijdens het huiszuiveringen.Het is niet voor niets dat onze gidsen willen dat we op afstand gaan zuiveren. Dat mag ook, omdat onze kracht en energietrilling omhoog zijn gegaan sinds de 2012 shift. Desondanks blijft zuiveren op deze nieuwe manier een vrij inspannen en moeilijke bezigheid wat veel oefening en tijd gaat kosten. Vanuit mijn groep waarmee ik nu samenwerk, de Circle of Light, wordt deze methode steeds verder uitgewerkt en gebruikt.
 
Mondjesmaat weet ik gevoelige mensen en healers te overtuigen dat ze negatieve energie dragen maar de meesten negeren de boodschap en gaan rustig verder. Vooral mensen in het healings- en energiewerk beseffen niet dat ze door hun energieverspreiding ook de negatieve energie verspreiden en iedereen besmetten en het ook in stand houden. Degenen die gezuiverd worden merken pas na de zuivering het verschil omdat ze dan voelen dat er inderdaad een last van hun afgaat en dat ze lichter voelen. De energie wil weer beter stromen en men zich ook beter. Negativiteit sluipt namelijk in ons leven en op een bepaald moment voel je het ook niet meer omdat je daar nauwelijks van bewust van bent en dan wordt het zelfs deel van je. Je moet van goede afkomst en zuiver zijn om te beseffen dat er wat aan de hand is. Ik merk zelf al een bepaalde onrust dat er iets niet klopt.
In het healingswerk zijn de meeste healers besmet en is best verontrustend om te zien dat niemand zich daar bewust van is of bewust van wil zijn. Ik heb in mijn contacten de nodige waarschuwingen al doorgegeven als ik zie dat mensen de kenmerken dragen en ook via helderziende waarneming dat waarneem. Maar helaas is de ego van mensen en het feit dat ze niet naar hun eigen gevoel willen luisteren heel vaak aanwezig en blijven ze op de oude voet verder gaan. Ze willen niet geloven dat ze negatief zijn, want ze immers lichtwerker ? Juist daarom moet je heel verantwoordelijk voelen en bewust zijn van je eigen energie. Op onze wereld draait het immers om zowel positieve en negatieve energie en beide zijn aanwezig. 
Ik kan als healer hele mooie healingen verrichten en mensen verder helpen, maar alleen als ze zuiver zijn. Alleen als iemand zuiver van energie is, heeft healingen namelijk zin en kan het zijn zuivere werk doen. Heb je negatieve energie bij je of heeft de healer ook negatieve energie bij zich en komt het dan tot een healing, besef dan dat de healing weinig zin heeft. Je kan je tijdelijk wel goed voelen maar ondertussen raak je wel besmet en komen vroeg of laat komen andere klachten naar boven toe.
Omdat het energiewerk op dit moment overal wordt toegepast en iedereen vaak lukraak energie stuurt, op afstand en groepshealingen, is het niet vreemd dat juist daar de negativiteit het snelst verspreid kan worden en houd men het ook in stand. Het zal nog een tijd duren voordat deze mensen uiteindelijk beseffen waarmee ze bezig zijn. Het is niet zozeer hun schuld maar ook de tekortkomingen van veel workshops. De kennis van negatieve energie wordt nauwelijks behandeld of doorgegeven en hierdoor mis men eigenlijk de helft van wat energie inhoud.


Heb je na het lezen van mijn artikelen nog vragen ? Mail me gerust op : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie kan je ook lezen op mijn andere website : www.healing-zuivering.nl
 
 
 Ik heb in 2012 en later veel minder gevallen gedocumenteerd omdat je eigenlijk steeds op hetzelfde verhaal uitkomt. Hieronder een korte samenvatting. Ik heb de situatie voor 2012 en later verder beschreven omdat er duidelijk veranderingen plaatsvinden in de situaties die ik tegenkwam en wat eigenlijk een afspiegeling is van het totaal wat er afspeelt in Nederland. 

 

Apeldoorn - januari 2012 - huis en personen
Dit huis heb ik eerder bezocht maar na een tijd rust is het langzaam maar zeker weer begonnen. Aanwezigheid van entiteiten en het wordt langzaam maar zeker erger. Nachtmerries, kleinkind dat onrustig slaapt en huilt, slecht slapen, zwaar gevoel, etc. Waarneming op afstand laat aanwezigheid van veel entiteiten zien waaronder van demonische aard. Dit komt omdat ze in een deel van Apeldoorn wonen waar veel aanwezig is en de vrouw des huizes staat nogal open en mag ook aan haar zelf werken, dus aarden en zich leren af te sluiten. Ik heb het huis op de avond voordat ik kwam op afstand meegenomen in een zuivering wat de bewoners ook merkte omdat men rustig sliep. Ik heb die avond het huis nog gezuiverd van belastende energieeen in een visualisatiezuivering en het huis afgesloten en daarna nog het huis doorlopen om de laatste entiteiten mee te nemen. Het huis is nu weer schoon en zuiver. Daarna zijn de bewoners gezuiverd en goed geaard en afgesloten. Men voelde de energieeen bij de visualisatie en de engelen energie tijdens de behandeling.

Almere - januari 2012 - persoon
Deze jongedame heeft last van nachtmerries en is ooit al eerder geholpen omdat ze last had van belastende energie en wat entiteiten en ze voelt dat ze toch mijn hulp weer nodig heeft. Ik heb haar gezuiverd in een visualisatie en daarna door mijn gidsen en engelen maar het was gelukkig niet meer zo heftig als toen. Daarnaast krijgt ze van mij instructies om ook goed met haarzelf aan de gang te gaan zoals aardings en afsluitoefeningen. Ze maar meer zelfvertrouwen krijgen en hoeft niet zo angstig te zijn.

Almere - januari 2012 - huis en personen
In dit huis komen telkens entiteiten binnen en er is al door iemand gezuiverd en ook op afstand nog nazorg verleend, maar toch vragen ze mij om ook eens te komen. Ik voel daar in huis weinig en omdat er ook in de omgeving het een ander gebeurt heb ik ook een omgevingszuivering gedaan. Buiten voelde je wel lichte druk van belastende energie. Daarnaast blijkt de man ook nogal open te staan waardoor hij het een en ander aantrekt en heb ik hem aardings en afsluitoefeningen gegeven om daarmee ook aan de slag te gaan. Ze hebben een gidsen/engelen healing gekregen.

Dordrecht - januari 2012 - huis en personen
In dit huis waar ik ook al eerder geweest ben loopt het langzaam uit de hand. De omgeving waar ze wonen heeft veel entiteiten en deze worden ook aangetrokken door de negatieve energie waar het gezin last van heeft. De negatieve energie komt vanuit eerdere relaties die niet harmonieus zijn afgelopen en waarbij de nodige negativiteit wordt uitgewisseld. Gevoeligheid van de gezinsleden maakt men kwetsbaar en hierdoor lijkt het alsof ze in een vicieuze cirkel zijn beland. Men ervaart onrust in huis, hoofdpijnen, druk op de borst, gespannenheid en men verandert in negatieve zin. Ik heb het huis eerst van de negatieve energie ontdaan door middel van een visualisatie meditatie en daarna het huis doorlopen om de resterende entiteiten die niet mee willen te zuiveren. Op zolder blijkt een pittige aanwezig te zijn die voor mijn gevoel demonisch is en die niet makkelijk mee wil. Je krijgt er hoofdpijn van als je daar in de buurt bent. Na een tijdje geduld hebben de gidsen en engelen deze entiteit tenslotte ook meegenomen uit huis. Het voelt weer rustig aan. Daarna zijn de bewoners gezuiverd en geheald waardoor ze weer rustig zijn en krijgen oefeningen mee om ook zelf goed te aarden, af te sluiten en hunzelf te zuiveren. Ze zijn gevoelig maar moeten ook zelf aan de slag om alles goed te onderhouden.

Wijchen - januari 2012 - huis
Het kleine kind van deze bezorgde ouders slaapt slecht en heeft last van de aanwezigheid van een entiteit. Het kind wordt erg kwaad midden in de nacht en de ouders vragen mij om hulp. Het is een echt nieuwetijdskindje dat veel ervaart en daar ook bang voor is. Het huis is gezuiverd.

Apeldoorn - januari 2012 - huis en persoon
Deze jongedame zit al een jaar thuis omdat ze geblokkeerd is. Ze heeft geen energie meer en valt zelfs flauw. Het lijkt erop dat ze weg kwijt is en is onder hoede van mijn Apeldoornse collega. Hij vraagt mij ook eens te komen kijken wat ik voor haar kan doen. Er blijkt dat er de nodige negatieve energie naar haar toe gekomen is. Ze heeft een verhouding destijds gehad waarbij een boze getroffende de nodige negatieve energie op haar afgevuurd heeft. Ik heb deze jongedame moeten zuiveren van deze energie en ook van een entiteit die ze hoorde. Na de zuivering is er weer een weg terug maar ze nog met zaken uit het verleden die losgelaten mogen worden en zit in de knoop met haar eigen spirituele ontwikkeling. Ik ben hier een keer geweest om haar moeder te zuiveren en met haar verhelderende gesprekken te voeren.

Amsterdam - januari 2012 - huis en personen
In deze appartement is negatieve energie naar de bewoners gekomen en heeft ook de nodige entiteiten aangetrokken. De negatieve energie komt van de iemand waarmee ze in conflict zijn i.v.m. verbouwingen. Het loopt bij de rechter dus dit veroorzaakt de nodige negatieve energie. Er is een pittige entiteit die in hun slaapkamer aanwezig is en ook negatieve invloed heeft op het slapen van hun kind. Ik krijg daar letterlijk stekende hoofdpijn van maar de entiteit is nu meegenomen met de zuivering. Het huis heb ik verder afgesloten met geprogrammeerde bergkristallen. Tijdens de zuivering voelde de vrouw des huizes de energieeen door het huis gaan.

Warmenhuizen - januari 2012 - huis en personen
Deze mevrouw is de zus van een klant uit Heerhugowaard waar ik eerder ben geweest. Via haar broer komt ze in aanraking met mijn werk en of ik wat voor kan betekenen. Mevrouw heeft een psychisch verleden waar ze uit probeert te komen en is ook heel open en gevoelig en dat geldt ook voor haar dochter. In het huis zijn de nodige entiteiten voelbaar en het is niet vreemd dat ze last hebben. Het huis is eerst van de nodige negatieve energieeen ontdaan en daarna heb ik het huis gezuiverd van de entiteiten. Beide vrouwen zijn door mij gezuiverd en geheald. Na enkele dagen voelen ze heel goed de rust in hun zelf en ook in het huis.

Zaltbommel - januari 2012 - huis en personen
In dit huis is de nodige negatieve energie aanwezig en hierdoor ook de entiteiten. Er is sprake van afgunst van derden. Het gezin kent de nodige gevoelige leden en tijdens de zuivering merken dat er het een en ander verandert in huis. Ik heb iedereen gezuiverd en geheald van de negatieve energie.

Ammerzoden - januari 2012 - huis
De vader van dit gezin vraagt mijn hulp. Hun zoontje heeft al vanaf het begin dat ze daar wonen last van angst tijdens het slapen en slaapt steeds vaker bij zijn ouders. Beide ouders vermoeden de aanwezigheid van iets in huis. Niet lang daarna gaan de lichten in het huis knipperen en hebben ze veel pech met hun auto. Op een avond horen ze in de babyfoon plotseling een onduidelijke mannenstem spreken maar ze vinden boven niemand. Reden om hulp te vragen. In het huis tref ik meerdere entiteiten aan en het is daar behoorlijk druk. De vader voelt de kou en dacht dat het gewoon kou is maar komt daarop terug als hij merkt dat tijdens de zuivering de kou wegtrekt. Na de zuivering melden dat ouders dat het weer rustig is in huis.

Uden - januari 2012 - huis en persoon
Deze klant is een broer van een klant uit Apeldoorn. Hij vraagt mijn hulp omdat hij gehoord heeft wat ik voor zijn zuster heb kunnen betekenen. Zijn dochter ziet en hoort dingen in huis en er zijn problemen in huis. Als ik daar ben en het huis op paranormale manier bekijk zie ik dat de bron de buren zijn. Daar zit heel veel negatieve energie wat ook de muur heen komt. Wel niet hevige mate maar het is wel voldoende om hun dochter last te bezorgen. De buren krijgen de nodige negatieve energie naar zich toegestuurd en daar hebben ook buren last van. Ik heb de huis van mijn klant gezuiverd en goed afgesloten en hun dochter behandeld en geheald. Het is nu afwachten of de negatieve energie buiten blijft.

Amsterdam - januari 2012 - huis
De gevoelige vriendin voelt zich in het huis van haar vriend niet echt op haar gemak. Op deze ruime etagewoning is zeker wat aanwezig en de energie is ook niet bepaald zuiver. Ik heb deze appartement gezuiverd en ook zij voelt de energieeen door de ruimte gaan. Na de zuivering voelt het weer fijn en mijn klant merkt op dat alles er ook helderder uitziet.

Arnhem-Zuid - januari 2012 - huizen en persoon
Ik bezoek een aantal huizen van mijn klant, een verhuurder van meerdere huizen. Ik heb haar al vaker geholpen en nu wil ze dat ik tweetal woningen wil zuiveren. In de eerste heeft ze kort gewoond want daar ging van alles mis. Hier blijkt duidelijk negatieve energie aanwezig die alle ellende veroorzaakt. Ik heb het gezuiverd. In de tweede woning woont ze zelf en dat heb ik ook gedaan en ook haar een healing/zuivering gegeven.

Volendam - januari 2012 - huizen en persoon
Deze klant heeft sinds ze in dit huis ging wonen alleen maar negativiteit. Haar gezondheid is achteruit gegaan en ook in huis voelt het niet echt goed. Er komt veel negatieve energie naar dit huis toe en dat is de oorzaak van alle ellende. Ik heb het huis gezuiverd en daarna de bewoonster.

Volendam - januari 2012 - huis
Hierna heb ik nog een ander klant bezocht die ik al eerder heb geholpen. Daar was niets aan de hand en heb daar een tijdje met haar gesproken over de ontwikkelingen in Volendam. Vooral het bericht dat in de media kwam dat Volendam een spookstad sloeg nergens op. Het is bangmakerij en elke stad heeft zo zijn entiteiten. Ik kom al een aantal keren in Volendam maar er zijn ergere steden.

Oterleek - januari 2012 - huis
Deze klant heeft veel ervaring met het paranormale want haar moeder was vroeger heel actief in deze wereld. Ze vraagt mijn hulp omdat ze voelt daar haar huis gezuiverd moet worden. Ze vonden het opvallend dat hun honden erg rustig waren toen ik daar kwam, want normaal zijn ze juist heel opgewonden bij bezoek. Er is wat negativiteit in de buurt dus ik nam ook de buurt mee in mijn meditatie zuivering. Ik ben daarna met de bewoonster door het huis gelopen en trof in het kantoor van haar man de nodige negatieve stoorzenders waardoor de sfeer behoorlijk verziekt werd. Dit kantoor is grondig gezuiverd en het voelt daarna weer heel ruim en rustig. Bij haar zoontje is duidelijk aardstraling voelbaar en dat is door mij geneutraliseerd. De rest van de woning is ook gezuiverd.
Enkele dagen later meldde de bewoonster mij dat de zuivering ook lichamelijk positief effect heeft gehad.

Avenhorn - januari 2012 - huis
Dit is leegstaande huis van de klant hierboven. Het staat te koop en ik heb het gezuiverd en in het licht gezet zodat eventuele kopers dit huis als heel positief gaan aanvoelen.

Haarlem - januari 2012 - huis
Bij dit gezin ook het bekende probleem dat hun kind slaapproblemen hebben door de aanwezigheid van entiteiten. Ik heb deze woning gezuiverd en het kind is minder angstig geworden meldt de moeder mij.

Arnhem-Velperpoort - januari 2012 - huis en persoon
De oudste dochter heeft last van een auralifter. Dit is een entiteit die bij mensen aankleeft en zo degene negatief beinvloed. Dit kan uitten in negatief gedrag, concentratieproblemen, slecht slapen en vermoeidheid. De dochter voelt angst bij haar zelf als ze alleen thuis is en ze staat open en voelt en ziet meer. Na een korte healing/zuivering is het over en ze voelt zich weer rustig en goed geaard. Ik heb nog het huis gezuiverd en vooral de schuur in de tuin voelde belast.

Amersfoort - januari 2012 - huis en personen
In dit huis ziet het jongste kind donkere entiteiten als ze gaat slapen. De moeder heeft ook last van haar gevoeligheid en het huis voelt voor haar niet goed. Tijdens de zuivering van het huis blijkt dat veel negatieve energie verstopt zit bij de trap en onder trap. Je voelt de koude uitstralen omdat het los komt door de zuivering. Het zal spoedig weer goed aanvoelen omdat deze energie opgelost wordt. Deze energie werkt als een magneet en is verantwoordelijk voor het aantrekken van al het negatieve. Het huis voelt dan weer goed maar echter blijkt dat het weer terugkomt. Er blijken behoorlijke familie perikelen ten grondslag te liggen waardoor heel veel negativiteit het huis binnenkomt. Er is dus nog genoeg op te lossen maar dan in relatie verbanden. Harmonie is toch vereiste om energetisch in harmonie te komen.

Hengelo - januari 2012 - huis
Deze alleenstaande moeder wil ook een huiszuivering. De buren hebben dat destijds ook gedaan. Hier merk je al snel in de huiskamer een lichte windje wat waait dus er is duidelijk wat aanwezig. Tijdens de huiszuivering komt ook hier veel koude negatieve energie los bij de trap in de gang. Deze energie werkt als een magneet en trekt negativiteit aan. Het lost gelukkig op waardoor het huis weer goed gaat aanvoelen.

Voorburg - januari 2012 - huis en persoon
Bij deze klant voelen zijn bezoekers dat er iets niet klopt in het huis. De bezoekers worden beinvloed en raken of in paniek, krijgen ruzie of er ontstaat twijfels. In dit huis zijn wel entiteiten aanwezig maar ook veel negatieve energie. Deze komt bij de zuivering tevoorschijn en zit verstopt achter de kast en andere donkere plekken in huis. Er is dus sprake van zwarte magie of negatieve energie van andere relaties die dus ook zo binnenkomen. Dit trekt weer entiteiten aan. Het huis en de bewoner zijn door mij gezuiverd.

Siddeburen - januari 2012 - huis
Ik ben al eerder in deze woonboerderij geweest. Toen wegens entiteiten en vooral negatieve energie uit het verleden. Deze gevoelige bewoner voelt de aanwezigheid van een entiteit is nogal bang om de kelder in te gaan. Het valt mee tijdens de zuivering en het is ook vooral goed voor de bewoner om ook zelf te werken aan zijn gevoeligheid.

Deventer - januari 2012 - huis en persoon
Deze vriend van mijn tante loopt al een jaren met allerlei diverse lichamelijke klachten. Hij heeft de gehele medische molen doorlopen maar men kan het niet verklaren. Het blijkt om verdrongen traumatisch ervaringen te zijn die hij zelf niet meer weet. Hij is verder doorgestuurd naar een collega-therapeute om dit boven water te halen. Ik heb hem een gidsen/engelen healing gegeven waar hij al zichtbaar van opknapte. In huis zijn echter een aantal koude entiteiten voelbaar en ik heb het huis maar ook meteen gezuiverd.

Steenwijk - januari 2012 - huis en persoon
Deze gevoelige klant heeft last van negatieve energieeen om hem heen. Hij voelt dat hij in een negatief spiraal zit en een ander therapeute constateert dat er negatieve energie bij hem aanwezig is. Gezien zijn eerdere contacten die met disharmonie verbroken werden is het niet verwonderlijk. In zijn huis tref ik tijdens de zuivering veel koude entiteiten aan die tijdens de zuivering naar buiten komen. Er gebeurt heel veel daar. Na de zuivering voelt de woning behoorlijk rustig en sereen aan. De healing/zuivering wordt ook als bijzonder ervaren. Deze klant is gevoelig en krijgt mijn instructies mee om zich goed te af te sluiten en te aarden. Een bijzonder bezoek en het feit dat ik daar in aanraking kom met Ormus.

Huissen - januari 2012 - huis en persoon
Ik ben al eerder bij deze klant geweest en die vroeg me nogmaals te komen. Zij voelt dat er wat aan haar kleeft en gezien haar verleden toen ik daar eerder was, zou het best mogelijk zijn. Ik heb haar gezuiverd en ook haar huis doorlopen om te kijken of er wat is. Het is gezuiverd.

Arnhem - januari 2012 - huis en persoon
Dit is een vriend van bovenstaand klant en die heb ik uit voorzorg bezocht omdat zijn vriendin daar ook het een en ander vermoedde. Ik heb zijn huis gezuiverd en hij zelf ook.

Haarlem - januari 2012 - huis en persoon
Het kleine dochtertje van dit gezin hoort stemmen in haar hoofd. Het zijn dwingende en negatieve stemmen en zijn bezig haar zelfbeeld schade aan het toebrengen. Het speelt al langer maar het is pas bekend bij de moeder. In huis zijn de nodige entiteiten aanwezig en dat voelen ze ook als ik ze wijs op de lichte wind die aanwezig is. Het huis is gezuiverd en ook het dochtertje is behandeld. Na mijn bezoek hoort ze later weer stemmen maar ze kan hen met haar eigen gidsen wegsturen.

Deventer - januari 2012 - huis
Dit bedrijf wordt van verschillende kanten stevig bestookt met negatieve energie door concurrentie die niet echt zuiver werken. Men is al een meer dan een jaar bezig om het tegen te gaan en veel mensen uit de paranormale wereld zijn daar geweest om te helpen, maar tot nu toe weinig resultaat. Ik heb dit pand met een visualisatie gezuiverd en daarna binnen actief geweest. Het pand is door mij omgezet in een andere energie te bescherming en dat werkt heel goed. Het houd dit gebouw in harmonie. Ik ben daar nog een aantal keren geweest omdat in de achterste ruimte nog koude energieeen aanwezig zijn. Het betreft stevige aardstraling die daar naar boven komt en dat voel je als stevige steken in de been en deze heb ik geneutraliseerd. Verder wordt er in de hoek van die ruimte koude energie gevoeld en die verdwijnt na een visualisatie maar komt elke keer terug. Het is nog niet bekend wat dit precies is, maar we zoeken verder. Bij deze klanten die trouwens ook gevoelig zijn, hebben we veel geexperimenteerd met
energie en in korte tijd hebben we samen veel geleerd en nieuwe dingen ontdekt. Terecht een hele mooie ervaring om daar aan het werk te gaan.

Zeewolde - februari 2012 - huis en persoon
Deze plaats heb ik eerder bezocht. Ook deze huis heeft te maken met negatieve energie. Zeewolde heeft een verleden met zwarte magie en is daar veel te vinden door heksen die daar vroeger actief waren. Deze persoon heeft er ook last van maar uit ander bron. Ik heb het huis gezuiverd en er kwam veel koude energie los. De bewoonster is ook gezuiverd en voelt duidelijk dat ze veel lichter is geworden, er is een last van haar af. Het huis is afgesloten om de energie buiten te houden.

Doetinchem - februari 2012 - huis en persoon
Het dochtertje van dit gezin slaapt slecht en als ze wakker wordt is bang. Deze mensen hebben van mij gehoord omdat daar in de buurt actief was geweest. Hier in huis zijn volgens mijn collega veel entiteiten actief en dat blijkt wel als ik daar ben. De apparatuur gaat vanzelf aan en als men het probeert uit te doen dan zijn de entiteiten echt bezig met plagen. Ik zie het gebeuren en het is toch heel duidelijk dat er wat aan de hand is. Ik heb het huis gezuiverd en er is veel aanwezig. De moeder blijkt een auralifter te dragen en die is ook gezuiverd.

Deventer - februari 2012 - huis
Bedrijf die ik in januari heb bezocht - 2de bezoek - koude kamer achterin gezuiverd. De kast in het kantoor heb ik omgezet in een amethist, dat voelt zeer krachtig.

Odoorn - februari 2012 - huis
Het zoontje in dit gezin slaapt slecht en heeft ook leukemie. Niet verwonderlijk als ik daar ben want op zijn plek is duidelijk aardstraling voelbaar en ook de moeder voelt dat die plek toch onrustig aanvoelt. Ik heb de grond gezuiverd en de straling geneutraliseerd en het voelt stukken beter. Het is nu hopen dat het ook een positieve invloed heeft op het herstel van hun kind.

Nieuw-Weerdinghe - februari 2012 - huis en personen
In deze woonboerderij ervaart de moeder de nodige problemen. Het huis voelt druk aan, per ruimte verschillend en ook uit de grond komt wat. Tijdens mijn bezoek hoor ik dat er ook onderling met de buurtbewoners het nodige speelt, dus ook komt er van die kant negatieve energie binnen. Ik heb het huis grondig gezuiverd en ook de grond. Ik heb hun andere dieren bezocht, de paarden etc, en daar ook de energie verandert. Het huis voelt na de zuivering stukken lichter en rustiger. Ik heb de moeder en kinderen ook een healing/zuivering gegeven waardoor ze stukken rustiger voelen.

Hierden - februari 2012 - huis en persoon
Deze mevrouw is een nicht van een klant waar ik eerder ben geweest. Zij heeft over mij gehoord en vraagt mijn hulp. Ze is ook gevoelig en heeft ervaring in het energiewerk. Ik heb haar huis gezuiverd waar niet zoveel is en haar een gidsen/engelen healing gegeven en daar hadden ze best veel werk mee. Ze ervaarde het als heel fijn en zal zelf daar nog mee aan het werk moeten gaan.

Deventer - februari 2012 - huis
Bedrijf die ik in januari heb bezocht - 3de bezoek - stevige aardstraling in achterkamer geneutraliseerd

Apeldoorn - februari 2012 - persoon
Bij deze klant ben ik pas eerder geweest en vraagt om een consult. Zij is zoekende en zit behoorlijk vast met haarzelf. Ze kan het verleden moeilijk los laten en heeft last van haar spirituele ontwikkeling. Ik heb haar geleerd om eerst haar hart te leren openen en te voelen, en dit kost al de nodige moeite. Ze moet het eerst in haar zelf terugvinden en proberen te begrijpen dat ze zelf moet willen, want anders heeft elke andere therapie of energiebehandeling geen enkele zin als ze echt niet zelf wil.

Borne - februari 2012 - huis
Dit huis brengt dit gezin alleen maar problemen mee. Het huis is eerder verhuurd geweest aan derden maar dat liep al niet goed en ook sinds zij weer daar zelf gingen wonen gaat het toch niet zoals het moet. In huis wordt mijn aandacht meteen naar een oude kast getrokken wat daar zit. Het blijkt al een hele tijd in bezit te zijn en ergens gekocht te zijn. Mijn gevoel zegt dat er iets mis mee is. In die ruimte is het ook niet zoals het moet. Ik kan er geen vinger op zetten. Tijdens de zuivering heb ik nog enkele lichte entiteiten waargenomen en ook de grond goed gezuiverd, maar dat viel allemaal wel mee. Ik kan niet zeggen of dit nou echt het grote probleem was.

Bentelo - februari 2012 - huis
Dit gebouw heeft een verleden met allerlei bestemmingen waarvoor het gediend heeft. Een collega-medium ziet ook een oorlogsverleden met onderduikers. In dit gebouw dat nu dienst doet voor ouderenzorg zit heel veel. De koude winden voel je duidelijk. Ik zuiver het hele gebouw en er zijn veel entiteiten die ik daar aantref. Na de zuivering verander ik bepaalde voorwerpen in positieve energie bronnen die een positief invloed uitstralen op de bezoekers en de ruimte. Er staat een grote amethist waarvan je weinig energie af voelt komen. Ik pas deze even aan en deze begint dan echt energie uit te stralen, dit voel je echt.

Utrecht - februari 2012 - huis
In dit voormalig studentenpand voelen bepaalde kamers niet goed en daar zijn entiteiten aanwezig en zitten negatieve energieeen vast. Ik heb het grondig gezuiverd en de bewoners voelen dat het hun huis weer licht en sereen aanvoelt. Ik heb daar nog enkele voorwerpen omgezet in positieve energie pods die de ruimte positief zuiveren. Dat voelt heel bijzonder.

Deventer - februari 2012 - huis
Bedrijf die ik in januari heb bezocht - 4de bezoek - koude kamer achterin gezuiverd met een nieuwe visualisatie

Haarlem - februari 2012 - huis
Ik ben al eerder in dit huis geweest en hun gevoelige hond raakt elke keer van slag als er negatieve energie aanwezig is. Het gebeurt niet voor niets want de energie blijkt afkomstig zijn van hun zwager. Die is op een of ander manier besmet met negatieve energie. Ik heb hun nu geleerd hoe ze het zelf moeten zuiveren en we hebben op afstand het huis van hun zwager gezuiverd en zagen veel negativiteit oplossen voordat ik daar naar ga. Ik heb in hun huis wat energiepods aangemaakt om ook hun hond rustig te houden.

Haarlem - februari 2012 - huis en persoon
Voordat we op bezoek zijn, heb ik samen met zijn zwager het huis op afstand gezuiverd en we zijn benieuwd hoe dit uitgepakt heeft. De sfeer in huis is behoorlijk goed en er is niets meer te ervaren van de gespannen gevoel wat daar normaal heerste. Ook de bewoner voelt zich ok en ziet er ontspannen uit. De zuivering heeft positief uitgepakt zonder dat hij het in de gaten had. Ik heb hem nog een gidsen/engelen healing gegeven. In huis heb ik nog energiepods aangemaakt om het huis zuiver te houden.

Goes - februari 2012 - huis en persoon
Dit huis wordt getroffen door negatieve energie en ook de bewoonster voelt zich niet op haar gemak. Ze is gevoelig en voelde al meteen op dag 1 dat ze daar ging wonen dat de zolder niet goed aanvoelt en die heeft ze dichtgetimmerd. Maar dat houd hun niet tegen dus daar zitten entiteiten. Ik heb het huis gezuiverd en ook de afgesloten gedeelte en daar voel je de koude energieeen. Dus het is niet vreemd dat ze last had. Het huis voelt weer goed aan.

Etten Leur - februari 2012 - huis en persoon
In dit huis is niet veel aanwezig maar het was wel goed om te zuiveren. De bewoonster heeft meer onder ledenen en zij is gezuiverd en geheald en voelt zich weer goed ontspannen. Men vermoedde de aanwezigheid van een vervloeking die ze bij zich droegen.

Breda - februari 2012 - huis en persoon
Bij haar zuster ook het huis gezuiverd wat verder goed aanvoelde en ook haar zelf gezuiverd. Dat kostte wat meer tijd en zij weet van haar eigen blokkades.

Goirle - februari 2012 - persoon
Deze bewoner heeft last van auralifters die hem al enkele jaren tot last zijn. Hij is gezuiverd en voelt zich beter. Hij moet zich goed aarden en leren afsluiten. Hij heeft het opgelopen, volgens zijn vermoeden, toen hij helemaal alleen in een grote studentenhuis woonde waar het nodige aanwezig was.

Nuenen - februari 2012 - huis
Deze bewoner wordt al jaren getroffen door entiteiten die echt dwarsliggen en een negatieve invloed op zijn bedrijf uitoefenen. Er is alleen maar pech en tegenslagen. In eerste instantie verdenk je hier de invloed van zwarte magie maar het blijkt over het gehele industrieterrein aanwezig te zijn. Bewoners zijn of ongelukkig of zitten niet goed in hun vel en bedrijven lopen daar niet. Er is daar iets in het verleden gebeurt en heeft met de grond te maken. Daar aangekomen wordt ik al buiten meteen geconfronteerd met de entiteit. Ik voel de rillingen over mijn rug en ik moet meteen beginnen met zuiveren. Tijdens de grondige zuiveringen worden de entiteiten meegenomen en ik heb daar nog een extra schepje bovenop gedaan om ook de omgeving mee te nemen. Het huis voelt weer rustig aan. In de nacht daarna raakt de inwoner in paniek omdat hij last heeft van witte verschijningen maar beseft pas later dat het engelen en gidsen waren die daar nog de boel zuiverden en bewaakten. Hij is gevoelig en moet met zijn spirituele aanleg nog aan werk.

Veghel - februari 2012 - huis en persoon
De moeder van dit gezin is gevoelig en heeft al een tijd last van een pittige entiteit. Op foto's ziet deze er niet echt fijn uit. Er komt iemand om te zuiveren en naar mijn idee lijkt dat geen goed plan want deze zal hem niet wegkrijgen (zuiveren met witte salie) en dat blijkt wel, het wordt alleen maar erger. Nu wordt de bewoonster ook lichamelijk betast, voelt hitte op haar lichaam, wordt tegengehouden, etc. Haar gevoelige kinderen zijn ook bang. In huis zuiver ik eerst de negatieve energieeen en de entiteiten. Het is niet zo heftig als ik dacht. Het grootste probleem zit bij de moeder want daar zit toch nog de veel negatieve energie die tijdens de gidsen/engelen healing gezuiverd wordt. Dit is nog een pittige klus die even duurt. Zij is zelf heel paranormaal gevoelig en loopt daar al heel lang mee. Ook voor haar belangrijk om zich goed af te sluiten en te aarden. Het huis is door mij afgesloten en ik heb diverse energiepods aangemaakt om de boel zuiver en rustig te houden.


Veel huiszuiveringen die ik mee heb gemaakt betreffen vaak soortgelijke gevallen. Kleine kinderen die gevoelig zijn en reageren op de aanwezigheid van entiteiten in huis en hierdoor slecht slapen en angstig zijn. Gevoelige mensen die open staan en het negatieve aantrekken, etc.
Dit allemaal beschrijven kost tijd maar is niet nieuw meer als je dit constant blijft herhalen. Vandaar dat nu alleen de uitzonderlijke gevallen ga beschrijven die echt uniek zijn in zijn soort maar wel aangeeft wat er allemaal speelt en wat mogelijk is.


Nijverdal - Hier werd ik door een gevoelige klant gevraagd om hulp. Het huis hebben ze pas gekocht maar ze ervaren daar paranormale verschijnselen in negatieve zin. Het probleem is echt veel erger dan ik zelf vermoedde. Na het maken van de afspraak werd ik binnen een dag geconfronteerd met 3 zwarte katten op mijn weg. Tijdens een rit naar een klant in Deventer zat die avond een kat op de weg en die reageerde niet echt om weg te gaan. Het leek of het beest verdoofd was of zo. Op de weg terug hetzelfde verhaal op een plek waar je het niet verwacht, precies midden op de weg. De volgende dag precies hetzelfde op het fietspad. Drie katten dat beloofd niet veel soeps.
In Nijverdal werd ik geconfronteerd met de klant en die attendeerde mij op de weg waar we op reden. Het staat bekend als een dodenweg. Hier gebeuren onverklaarbare ongelukken en men heeft al de bomen gekapt langs de weg om te voorkomen dat men er tegen aan rijd. Maar het is niet de oorzaak. Ten oosten van Nijverdal loopt de provinciale weg door een gebied wat vroeger bos was geweest. Het was het terrein van heksen die elkaar bestreden met zwarte magie en deze negatieve energie is daar nog volop aanwezig. Dit gebied heeft in de loop der tijd heel veel negatieve entiteiten en demonische wezens aangetrokken waarvan zelfs enkele de heksen zijn van weleer die daar nog steeds invloed uitoefent op dat deel van het land. De invloed is voelbaar wat er hangt in dat deel van Nijverdal een vreemde deken van energie. Het voelt alsof er iets is dat dat deel onder controle heeft. Bedrijven die ten oosten van Nijverdal zitten zullen ten gevolge van deze energie minder goed draaien. Mensen die in deze streek aanwezig zijn kunnen soms
beinvloed worden of zelfs tijdelijk overgenomen worden door deze entiteiten. Het is niet zo vreemd dat er daar onverklaarbare ongelukken gebeuren aangezien de provinciale weg door een zeer negatief beladen plek loopt en de negatieve invloed zeker een rol speelt bij de ongelukken die daar gebeuren. Ik heb deze klant niet helemaal kunnen helpen. Zelfs hulp van gidsen en engelen worden daar geblokkeerd, zo krachtig is de energie. Hun huis is nu wel goed afgesloten maar het is niet de plek om daar te wonen. Het is een bijzonder geval wat ik heb mogen meemaken.

Nuenen - Bij deze klant is het al een tijdje mis. Hij ervaart negatieve aanwezigheid in huis van iets wat hun al een tijd lang terroriseert. De oorsprong gaat nog langer terug. Hun bedrijf heeft jaren geleden een klap gekregen waarbij een aantal leden van de familie omkwamen bij een auto-ongeluk onder Maastricht op weg naar huis. Die weg in België staat bekend als een dodenweg. Echter na het ongeluk blijkt dat er iets is meegekomen naar hun huis toe, want sindsdien gaat het mis. Ik kreeg hier te maken met iets nieuws. Mijn eigen mogelijkheden wat ik gebruik om te zuiveren bleek niet afdoende en zelfs met hulp van de hoogste krachten die ik mocht gebruiken lukte het maar niet. Het was vreemd want wat is hier toch aan de hand ? De spirituele ontwikkeling zit niet stil en een collega-medium die ook flink aan het groeien is verklaarde mij wat daar speelde. Deze klant wordt getroffen door een galactische demon. Dit zijn demonen die niet van aardse oorsprong zijn maar negatieve entiteiten die zijn samengegaan met duistere krachten uit andere dimensies en samen een verbond hebben gesloten. Ook de duistere kant zoekt versterkingen en dit zijn van die zeldzame gevallen wat wel meer gaat voorkomen. Deze entiteiten zijn zo snel dat gidsen en engelen daar geen vat op krijgen. Dat blijkt ook wel als ik daar ben. De klant ziet hem letterlijk razendsnel door het huis gaan en zelfs mijn gevoel kan dit niet eens volgen. Op de helderziende manier zie ik letterlijk een soort zwarte ping pong bal die razendsnel door huis heen kaatst, zo snel is deze entiteit. Binnenkort gaan we hun helpen om een andere manier zoals wij dat hebben doorgekregen vanuit de kosmos.

Enschede - Deze klant vraagt om hulp. Zij en haar vriend zijn aan het afkicken van drugs en blijken last te hebben van negatieve beinvloeding. Door haar eigen spirituele gevoeligheid en verleden is het alleen maar erger geworden naast het drugsgebruik. Hierdoor ziet ze veel, voelt ze veel en staat ze open. Ze voelen vaak trillingen door zich heen gaan en hebben geen vat er allemaal speelt en vragen om hulp. Het huis laat ik voor de zekerheid door een collega-medium op afstand bekijken omdat het toevallig in haar stad plaatsvind. Wat daar aanwezig is nogal heftig dat ze ook haar zoon als versterking meestuurt om te helpen. In het huis treffen we een aantal demonische entiteiten aan die we een voor een uit huis laten zuiveren. Onder hun bed en in hun kamer zijn twee poorten / pentagrammen aanwezig en op het dak een antenne waardoor negatieve versterkingen worden opgeroepen. Al deze toegangswegen zijn gesloten of onklaar gemaakt zodat er niets meer aangetrokken wordt. Beiden zijn door mij gezuiverd en voelen zich weer rustig en de onverklaarbare trillingen zijn verdwenen. Ze droegen dierlijke demonische entiteiten bij zich. Na hun afkickperiode kom ik nog terug om te kijken om of alles nog zuiver is. Dit is een bijzonder geval omdat het laat zien wat drugs / wiet kunnen doen als jezelf ook nog gevoelig bent. Aanwezigheid van negatieve entiteiten kunnen ervoor zorgen dat je blijft gebruiken en het trekt zowieso negativiteit aan. Wat ik hier in huis aantrof wat best heftig en een wonder dat ze er van afkwamen.


En verder de plaatsen bezocht :

februari - Apeldoorn, Overasselt, Amersfoort, Rotterdam, Tilburg, Amstelveen, Apeldoorn, Steenwijk, Deventer, Zutphen, Boxtel, Zoetermeer, Delft, Groot-Schermer, Enkhuizen, Apeldoorn, Laren (Gld.), Dieren, Zwolle

maart - Maassluis, Nieuw-Vennep, Deventer, Nuenen, Tilburg, Bergen op Zoom, Enschede, Enschede, Leiden, Den Haag, Almere Haven, Amsterdam, Amsterdam, Apeldoorn, Nijverdal, Woerden, Amsterdam, Alkmaar, Schiedam, Zoetermeer, Rotterdam, Goes, Putten, Anna-Paulowna

april - Raalte, Arnhem, Amsterdam, Arnhem, Hummelo, Steenwijk, Oterleek, Leiden, Rossum, Beek, Biervliet, Best, Vaassen, Papendrecht, Rotterdam, IJsselstein, Almere, Vlissingen

mei - Den Haag, Harmelen, Arnhem, Raalte, Leiden, Voorschoten, Rijswijk, Heerewaarden, Beneden-Leeuwen,  Meppel, Haarlem, Arnhem, Doesburg, Utrecht, Vierhouten, Bovenkarspel, Naaldwijk, Amsterdam, Steenwijkerwold, Deventer, Helmond, Hengelo, Boxmeer,  Arnhem

juni - Bussum - Hoorn - Rotterdam - Deventer - Den Bosch - Cuijk - Mildam - Amsterdam - Amsterdam - Sittard - Nuenen - Amsterdam - Amsterdam - Amsterdam - Zoetermeer - Lelystad - Deventer - Deventer - Hardinxveld Giessendam - Steenbergen - Groningen - Soest - Hurdegaryp - Groot-Schemer - Tiel - Tiel - Amstelveen - Nijmegen - Tilburg

juli - Valkenburg - Arnhem - Schalkhaar - Helmond - Almelo - Borne - Capelle aan de IJssel - Volendam - De Rijp - Lelystad

augustus - Doetinchem - Den Ham - Amsterdam - Venlo - Son en Bruegel - Almere - Apeldoorn - Amsterdam - Rheden - Emmen - Udenhout - Gouda - Enschede - Enschede - Apeldoorn - Staphorst - Vijfhuizen - Moergestel - Heteren - Boxtel - Assen - Almere - Rosmalen - Deventer - Olst - Schoonoord - Nederhorst den Berg - IJsselmonde

september - Geldrop - Zeewolde - Hoogeveen - Deventer - Maartensdijk - Moergestel - Leiden - Stein - Teinray - Kerkrade - Zorgvlied - Vaassen - Arnhem - Haaksbergen - Wijk en Aalburg - Drunen - Wilp - Nuenen - Dordrecht - Woerden - Hoogezand - Amsterdam - Almere - Almere - Roosendaal - Roosendaal - Putte

oktober - 's-Graveland - Weesp - Deventer - Heetveld - Waddinxveen - Kerkrade - Schijndel - Arnhem - Schalkhaar - Nieuwleusen - Arnhem - Nijmegen - Rijssen - Deventer - Rosmalen - Twello - Zeist - Zeist - Nijmegen - Veenendaal - Hoogezand - Hoogezand - Hoogezand - Amsterdam - Nijmegen - Den Haag - Twello - Deventer - Volendam - Amsterdam - Purmerend - Arnhem - Arnhem - Arnhem - Arnhem

november - Zeeland - Wirdum - Eindhoven - Maasmechelen (Belgie) - Zutendaal (Belgie) - Lanaken (Belgie) - Schimmert - Hommerts - Borculo - Leiden - Arnhem - Maarsssen - Apeldoorn - Epe - Arnhem - Arnhem - Den Haag - Volendam - Almere - Nederhorst den Berg - Nijverdal - Nijverdal - Enkhuizen - IJhorst - Maassluis - Maassluis - Erp - Hengelo - Harfsen - Helmond - Helmond - Helmond - Gennep - Apeldoorn - Rijssen - Almere - Leiden

december - Zutphen - Prinsenbeek - Borculo - Voorschoten - Rheden - Arnhem - Noorbeek - Belgie - Deventer - Tiel - Voorschoten - Heveadorp - Waddinxveen - Waddinxveen - Hengelo - Dirksland - Dirksland - Winsum - Klarenbeek - Tiel - Tiel - Tiel - Steenwijk - Bunde - Bunde


In 2013 tot heden zijn de volgende plaatsen bezocht : Apeldoorn - Schalkhaar - Gorssel - Almere - Prinsenbeek - Bavel - Wijchen - Eindhoven - Arnhem - Zwolle - Delft - Arnhem - Rotterdam - Arnhem - Arnhem - Den Bosch - Arnhem-Zuid - Vollenhove - Leusden - Heeze - Heeze - Veenendaal - Steenwijk - Saasveld - Den Haag - Beneden-Leeuwen - Saasveld - Apeldoorn - Leiden - Beilen - Arnhem - Hilversum - Voorschoten - Nijmegen - Zaandam - Apeldoorn - Rijswijk - Apeldoorn - Zwolle - Amstelveen - Amstelveen - Amsterdam - Oirschot - Zwijndrecht - Maarssen - Arnhem - Deventer - Ammerzoden - Amsterdam - Amsterdam - Westbeemster - Volendam - Oudendijk - Neede - Diepenveen - Amsterdam - Tilburg - Veghel - Veghel - Zutphen - Arnhem - Veenendaal - Weert - Amstelveen - Borculo - Zwolle - Valburg - Almere-Centrum - Deventer - Enschede - Arnhem-Zuid - Heeze - Tienray - Voorschoten - Nijmegen Lent - Apeldoorn - Heerenveen - Heerenveen - Amsterdam - Groot-Schemer - Abbekerk - Eefde - Utrecht - Rotterdam - Oisterwijk - Arnhem - Leiderdorp - Hilversum - Ammerzoden - Eindhoven - Den Haag - Rotterdam - Rotterdam - Zwolle - Oldemarkt - Arnhem - Loo - Nijmegen - Velp - Nijmegen - Enschede - Cuijk - Huissen - Deventer - Eerbeek - Huizen - Huissen - Dordrecht - Arnhem - Tilburg - Spijkenisse - Bussum - Delft - Apeldoorn - Lippenhuizen - Veghel - Ellecom - Molenhoek - Veghel - Apeldoorn - Amsterdam - Arnhem - Schijndel - Assen

 

Ik heb de afgelopen jaren ruim 1.300 huisbezoeken afgelegd in heel Nederland, enkele keren over de grens in België en Duitsland. Veel gevallen heb ik beschreven en gedocumenteerd. Hieronder de links naar mijn ervaringen en verhalen over de vele huiszuiveringen die ik tot nu toe heb gedaan :


Huisbezoeken in 2009

Huisbezoeken in 2010 - part 1

Huisbezoeken in 2010 - part 2

Huisbezoeken in 2010 - part 3

Huisbezoeken in 2011 - part 1

Huisbezoeken in 2011 - part 2

Huisbezoeken in 2011 - part 3

Huisbezoeken in 2012 en 2013

 

 

 

 

 

 

 


Bovenkarspel - juli 2011 - huis en personen

In dit huis heeft de bewoonster last van de aanwezigheid van entiteiten. Door de mediums worden er 3 gespot. Mevrouw ervaart geluiden in huizen zoals het horen van voetstappen, hout kraken, en er worden voorwerpen verplaatst. Lampen staan aan terwijl ze uit stonden. Het lijkt een beetje op plagen. Tijdens de zuivering voel ik de aanwezigheid van entiteiten in de schoorsteen en in haar slaapkamer. Ze worden tijdens de zuivering meegenomen zodat het huis weer rustig voelt. Het huis is afgeschermd en met positieve energie gevuld. Er is een stuk rouwverwerking aanwezig waardoor ook negatieve stemmingen het nodige kan veroorzaken. In mijn beleving speelt er een stukje poltergeisten mee. Ik heb de bewoonster en ook haar dochter een gidsen/engelen healing laten ervaren waarbij vooral bij de dochter bijzondere verlichtingen optraden in haar blokkades in de nek en schouders.

Burgerbrug - juli 2011 - huis en persoon
In dit kleine gehucht is veel aanwezig. De gevoelige bewoonster heeft al jaren last van veel entiteiten en negatieve energieeen waarbij ze ook lichamelijk behoorlijk veel klachten heeft en ze houd het niet meer vol. Ook haar buurmeisje ziet de entiteiten om haar huis dolen. Als ik daar uit de auto stapt voel je al de koude aanwezigheid rondom de auto als welkomscomite. Waarneming op afstand laat al veel negativiteit zien wat daar aanwezig is. Dit plein met al zijn huizen was voorheen een dumpplaats waar alle probleemgevallen van deze streek kwamen te wonen. Dus veel probleemgezinnen met de nodige negatieve energieeen. Er is dus veel werk aan de winkel en besluit ook om meteen maar te beginnen. Als eerste heb ik de huiskamer als veilig plek gezuiverd en afgesloten. Door middel van visualisatie en het aansturen van zoveel mogelijk kosmische energieeen en het openen van een energievortex heb ik de gehele buurt in de zuivering meegenomen. Daar is heel veel gezuiverd en meegenomen door gidsen en vooral veel engelen. In het huis van deze bewoonster waren 47 entiteiten aanwezig. Daarnaast is de bewoonster in een gidsen/engelen healing meegenomen en werden haar rug en bekken rechtgezet. Er is op veel plekken in haar lichaam herstelwerkzaamheden door de gidsen en engelen verricht en zijn energetische bindingen verbroken. Ze is zelf heel paranormaal aangelegd en ziet ook veel gebeuren. Ze merkt ook dat ze met haar gidsen kan communiceren en moet nog vertrouwen opbouwen. Haar toekomst ziet er weer rooskleurig uit en ik heb weer een leuke (spirituele) contactvriendin erbij gekregen.

Maurik - juli 2011 - huis
In deze woonboerderij wordt het jongste dochter last van een entiteit/geest. De ouders hebben ook bij hun oudste dochter hetzelfde probleem gehad en toen iemand laten komen maar deze woont nu te ver weg om hun te helpen, dus vandaar dat ik wordt uitgenodigd om te helpen. In het huis voel je zeker de negatieve energie onder het huis naar boven komen tijdens de zuivering en het voelde ook dat het aanwezig was beneden toen ik nog niet bezig was. Er wordt ook aardstraling gezien maar die zitten net buiten de woning. Het voelt allemaal nu prima aan en de indruk bestaat ook dat er wat bij de buren zit.
Verder was het een prima avond en ik werd netjes naar huis gebracht omdat ik de laatste trein niet meer kon halen.

Breda - juli 2011 - huis en persoon
Een studente slaapt heel slecht in haar appartement. Ze ziet zwarte schimmen en voelt ijzige kou. In het verleden hebben hier buitenlandse mensen gewoont die vreemde rituelen uitvoerden. Bij de voordeur en in de hoek van de slaapkamer voelt het heel koud en kil en het duidt op zwarte magie van de vorige bewoners. Deze plekken zijn gezuiverd zodat het niets meer aantrekt. Ook de studente is voor de zekerheid nog gezuiverd.

Breda - juli 2011 - huis en personen
Een bewoonster ervaart al lang de aanwezigheid van entiteiten en voelt zich bekeken. Aangezien ik de stad aanwezig ben heb ik haar ook bezocht. Ook haar collega is aanwezig. In het huis voel je al de aanwezigheid van entiteiten en ik ben begonnen met het zuiveren van haar appartement. Zij en ook haar collega hebben een gidsen/engelen healing mogen ervaren. Vooral voor haar collega was het nodig, want ze was niet goed geaard.

Hengelo - juli 2011 - huis en persoon
In dit huis gebeuren voor het oog heftige verschijnselen. Deuren die open en dichtslaan, er worden stemmen gehoord, voetstappen terwijl er niemand anders thuis is, etc. Bij het zuiveren van het huis wordt koude energie gevoeld in de huiskamer die als een magneet andere negativiteit aantrekt. Via visualisatie is het huis gezuiverd en ook heb ik ter plekke even het huis doorlopen. De geest van hun overleden hond is boven ook aanwezig en doet weinig kwaad. Na het zuiveren van het huis heb ik ook nog een goede vriend van de bewoner gezuiverd van negatieve energie.

Leiderdorp - juli 2011 - huis en persoon
De moeder van dit gezin vermoed dat haar zoontje beinvloed wordt door entiteiten. Naast de huiszuivering moet ook wat aan doen aan het zoontje zodat hij geen last meer krijgt. Ik heb het huis gezuiverd en hun zoontje weer goed geaard.

Apeldoorn - juli 2011 - huis en personen
Een moeder met zoon ervaart de nodige negativiteit bij haarzelf en van haar buren. Op een of ander manier valt alles haar zwaar tegen. Er zit negatieve energie bij haar en op de woning. Ik heb het huis gezuiverd en er komt weer rust. De moeder en haar zoon zijn beiden van negatieve energie gezuiverd. De moeder voelt zich weer stukken beter.

Lieren - juli 2011 - huis en personen
In deze woning en ook in hun grote zaak zijn de nodige entiteiten voelbaar. Ik ben hier eerst begonnen met het zuiveren van het woonhuis en daarna zijn we naar beneden gegaan in hun winkel. Daar voel je ook een spanning hangen die na de zuivering verdween. In de kelder was nog kille energie voelbaar en verder voelt hun woning en zaak weer rustig en ontspannen aan. Beiden zijn ook gezuiverd en geheald waarbij vooral de man de nodige negatieve energie bij zich droeg.

Nijverdal - juli 2011 - huis
Deze leegstaande huis staat te koop maar het wil niet lukken. De eigenares wil haar eigen woning laten zuiveren en ik heb ook besloten hun leegstaande woning te zuiveren en weer in het licht te zetten zodat het mensen aantrekt. In het leegstaande huis voelt het goed. In het huis waar ze nu wonen is wel negatieve energie voelbaar. In de gang blijft de energie hangen van vorige bewoners en naar mijn gevoel zijn daar ruzies geweest en door de vorm van de gang en trap kan deze energie daar niet weg. De vorige bewoners zijn uit het huis vertrokken en zijn gaan scheiden, dus er zijn daar de nodige spanningen geweest.

Zutphen - juli 2011 - huis
In dit huis ervaart de bewoonster negatieve aanwezigheid die haar lastig valt tijdens het slapen en ook haar vriend ervaart de aanwezigheid. Men voelt koude energie en ook de huisdieren schrikken hiervan. Ik heb het huis gezuiverd d.m.v. visualisatie en het voelde niet echt heftig of zo.

Hallum - juli 2011 - huis
Op verzoek van deze klant kwam ik nogmaals terug om te kijken of er nog wat in huis aanwezig was. Het viel mee en voor haar geruststelling heb ik nog wat gezuiverd en afgesloten. Verder voelde het goed aan. Ze is ook niet meer bang of zo ondanks dat ze wat ziet en dat komt ook doordat ze nu goed geaard is na mijn behandeling toen.

Nuenen - juli 2011 - huis en personen
De jongste dochter van dit gezin is gevoelig en staat open. Ze ziet en voelt hierdoor veel. Ik heb haar geaard en toen bleek ook negatieve energie aanwezig te zijn. Haar moeder en zus zijn ook gezuiverd van negatieve energie die ze allen bij zich droegen. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan.

Oss - juli 2011 - huis en personen
Deze klant vraagt mij terug want het is ijskoud vanuit de grond. Er blijkt een astrale slang aanwezig te zijn die onder de grond onder de huizen in dat wijk ronddoolt. De koude was alweer verdwenen toen ik kwam maar door middel van een zuiveringsvisualisatie van de buurt werd dit wezen zichtbaar. Het is door de engelen gezuiverd. Het gezin blijkt ook de negatieve energie bij zich te dragen en zijn allemaal gezuiverd.

Amsterdam - juli 2011 - huis en persoon
Deze mevrouw ervaart veel negativiteit en tegenslag in haar leven en voelt zich in haar huidige woning niet op haar gemak. Ze ervaart veel last van de buren en in de appartementen hebben ook de nodige negatieve zaken plaatsgevonden. Ik heb daar de buurt zitten zuiveren en daar is toch de nodige tegenwerking van energieeen. Na de zuivering heb ik ook een gidsen en engelen healing aan mevrouw gegeven, waarbij de nodige ballast werd verwijderd.

Arnhem - juli 2011 - huis
In haar ouderlijk huis van deze klant spelen zich ook verschijnselen af en zijn entiteiten waargenomen. Na mijn waarneming betreffen het vier man en dat gevoel had de bewoonster ook altijd gehad vertelde haar dochter. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan.

Duiven - juli 2011 - personen
Dit jong stel wordt beinvloed door auralifters en negatieve energie. In hun huis ervaar ik geen entiteiten en heb ik beiden een gidsen en engelen healing gegeven waardoor er weer rust kwam en ook de nodige negatieve energie bij de jongedame werd verwijderd.

Wijchen - juli 2011 - huis en persoon
Bij deze therapeute heb ik het huis gezuiverd en ze mocht een gidsen en engelen healing ervaren. Ze wilde graag weten hoe ik werk zodat ze ook kan toepassen in haar praktijk.

Rijssen - juli 2011 - huis en persoon
De dochter van dit gezin wordt negatief beinvloed en staat open. Ze is door mijn gidsen weer goed geaard. In het huis is nog een oud-bewoner aanwezig die na de zuivering meegenomen is.

Julianadorp - juli 2011 - huis en personen
In dit huis voelen de bewoners de onbehagelijke aanwezigheid van entiteiten. Er gebeuren in huis vreemde verschijnselen zoals lampen die knipperen, koude kilte, geluiden etc. Helderziende waarneming ter plekke laat zien dat het niet beperkt is tot hun huis maar dat het over meerdere huizen aanwezig is. Ik heb hier een buurtzuivering toegepast waardoor ook de andere huizen gezuiverd worden. Het huis voelt weer rustig aan en ook de lampen knipperen niet meer. De bewoners hebben nog een gidsen/engelenhealing mogen ervaren.

Zwaag - juli 2011 - huis
In dit gezin slaapt hun kleine kind niet door en de ouders vermoeden entiteiten. In huis is aanwezigheid voelbaar en ik heb het huis gezuiverd. Volgens de bewoners is de rust in huis teruggekeerd.

Hoorn - juli 2011 - huis en personen
In dit appartement ervaren de bewoners koude aanwezigheid. Op dit plek heeft ooit de oude ziekenhuis gestaan en zijn nieuwe appartement gebouwd. Helderziende waarneming ter plekke laat zien dat het over de gehele etage aanwezig is. Ik heb eerst een buurtzuivering gedaan en ter plekke alle ruimtes nog nagelopen. Na de zuivering kwam er nog een entiteit aandraven die nog mee wilde. De bewoners hebben nog een gidsen/engelen healing gekregen wat veel rust bracht.

Almere - juli 2011 - huis en personen
Deze bewoners willen een frisse start omdat ze de week erna gaan trouwen. Er is veel in leven gebeurt en vroegen mij om een zuivering van huis en hunzelf. Het is familie van een klant van mij. Ik heb het huis gezuiverd en toen beiden. Vooral de vrouw had negatieve energie bij zich die verwijderd is. Haar man bleek ook veel energie in zich te hebben om te healen.

Borssele - juli 2011 - huis en personen
Sinds de bewoners deze woonboerderij betrokken gaat het mis in hun leven. Alles zit tegen en ook gaan veel van hun dieren dood of krijgen vreemde ziektes. Hier is sprake van veel negatieve energie die op zowel het huis als de bewoners zit. Het trekt pech en ongeluk aan en kost hun veel energie en ze hebben lichamelijke klachten. Ik heb eerst de boerderij en omgeving goed gezuiverd en toen beiden gezuiverd en geheald. De negativiteit komt door jaloezie en afgunst van anderen.

Susteren - juli 2011 - huis en persoon
Dit gezin heeft ook alles tegen en de oorzaak zijn toch entiteiten die in het huis zitten. Het huis is gezuiverd en zijn de nodige entiteiten meegenomen. De vrouw van het gezin heeft nog een gidsen/engelenhealing gekregen.

Borne - juli 2011 - huis
In deze boerderij is een entiteit aanwezig die door de gevoelige dochter wordt opgemerkt. Na de zuivering is de rust weergekeerd. Het viel hier mee.

Nijverdal - juli 2011 - huis
In dit oude huis in Nijverdal zien mijn collega-mediums de aanwezigheid van entiteiten en wordt toch verzocht om te zuiveren voordat ze beginnen met verbouwen. Het huis is door mij gezuiverd.

Groningen - juli 2011 - huis en personen
Dit gezin heeft gevoelige kinderen en ik heb naast de huiszuivering ook het gehele gezin een gidsen/engelen healing gegeven wat op de kinderen veel indruk maakte. Een van hun kinderen is helderziend. Een bijzondere gezin.

Loosdrecht - juli 2011 - huis
In dit huis zijn wat ongehagelijke entiteiten aanwezig en de man van het gezin voelt de energieeen aan het werk gaan wat veel indruk op hem maakt. Hij is gevoelig hiervoor. Het was goed om hier te gaan zuiveren en dat zal zeker positieve gevolgen hebben op de kinderen.

Delft - juli 2011 - huis
Hier het huis gezuiverd van negatieve energieeen. Het viel mee.

Delft - juli 2011 - huis
In haar ouderdelijke huis zijn entiteiten aanwezig. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan. Ze heeft toen ze daar woonde wel het een en ander mogen voelen.

Delft - juli 2011 - huis
Deze appartement is gezien de leeftijd al vaak bewoond geweest door verschillende bewoners dus een zuivering kan geen kwaad. Het viel hier ook mee en helderziende waarnming hier laat zien dat een ander deel van het appartementcomplex veel negativiteit bevat en dat konden de bewoners bevestigen.

Workum - juli 2011 - huis en persoon
Deze jonge vrouw heeft een verleden als gebruiker van verdovende middelen en wil gezuiverd worden en ook haar huis aangezien ze een kind heeft. Het viel mee en ze heeft een gidsen/engelenhealing mogen ervaren. Vlakbij haar buurt is veel negaviteit wat ik waarneem via helderziende waarneming, wat zij ook bevestigd.

Enkhuizen - juli 2011 - huis en persoon
In deze buurt hangt een spanning en deze bewoonster vroeg mij om te komen zuiveren. Het is een negatieve buurt van Enkhuizen. Verder heeft ze ook een gdisen/engelen healing gekregen.
Almelo - juli 2011 - huis
In dit huis heeft men last van aardstraling. Er zijn meerdere mensen geweest. Naast aardstraling tref ik daar toch entiteiten aan en heb ik het huis goed gezuiverd.

Apeldoorn - juli 2011 - huis
In dit huis is men aan het verbouwen en heeft men last van aardstraling. De moeder van de vrouw is ook gevoelig en is ook aanwezig en ziet de nodige energieeen in hun huis aan het werk gaan om alles te zuiveren.

Almere - juli 2011 - huis en persoon
In haar leven zit veel tegen en is het zwaar. In haar huis zijn entiteiten aanwezig en heb ik alles gezuiverd. Ze heeft ook een gidsen/engelenhealing ervaren en voelt de spanning bij haar weggaan.

Brunssum - juli 2011 - huis en personen
In dit huis wordt door hun kind de nodige entiteiten waargenomen en is er ook 's avonds angst om alleen in zijn kamer te zijn. Er gaat veel apparatuur kapot en men voelt dat er wat is. Helderziende waarneming ter plekke laat het huis zien, verdeeld in een duister en een zuiver gedeelte. Dat klopt volgens de bewoners. In het duistere gedeelte gebeurt veel. Tijdens de huiszuivering worden de nodige entiteiten meegenomen en komt er weer rust in huis. De bewoners hebben een gidsen/engelenhealing gekregen.

Sittard - juli 2011 - huis en personen
In dit appartement wordt tijdens geluidsopname een hijgend persoon waargenomen. In deze oude woningen hebben al de nodige mensen gewoond en is het goed om het eens te zuiveren. Naast de zuivering hebben broer en zus ook een gidsen/engelenhealing gekregen.

Doetinchem - augustus 2011 - huis
Dit gezin ervaart veel tegenslagen in hun leven en alles zit tegen. Al buiten ervaar je de nodige koude entiteiten als ik naar het huis toe loop. Het heeft met het verleden te maken en met de grond. Mogelijk dat er hier iets gebeurt is of dat er mensen begraven liggen. Hier heb ik een buurtzuivering gedaan en ook het huis doorlopen en afgesloten. Na de zuivering voelt het weer rustig en is ook buiten niets meer te voelen.

IJsselstein - augustus 2011 - huis
In dit huis tref ik entiteiten aan en deze zorgen voor onrust bij de kinderen. Het huis is gezuiverd en het voelt weer rustig aan.

Zeewolde - augustus 2011 - huis
Dit gezin ervaart de nodige tegenslagen in het leven. Volgens een collega-medium is hier bizar veel zwarte magie aanwezig. Het klopt ook, want niet ver van deze huizen hebben in het verleden heksen de nodige rituelen uitgevoerd. Het was een verzamelplek van heksen lang voordat er hier gebouwd werd. Ik heb hier een buurtzuivering toegepast en alles zo goed mogelijk afgesloten. Het is nu afwachten hoe dit uitpakt, de tijd zal het leren.

Barendrecht - augustus 2011 - huis en persoon
Deze buurt is negatief volgens de bewoonster. Er gebeurt hier veel negatieve dingen. Het heeft met het verleden te maken wat hier is gebeurd. Ik heb hier ook een buurtzuivering gedaan en het huis gezuiverd. De bewoonster heeft een gidsen/engelenhealing gekregen om ook haar te zuiveren.

Rijswijk - augustus 2011 - huis en persoon
Deze appartement heeft veel negatieve energie en heeft betrekking op de vorige bewoners. Het is door mij gezuiverd en de bewoonster heeft een healing gekregen omdat ze steeds moe is.

Alphen aan de Rijn - augustus 2011 - huis
De kinderen van het gezin zien en voelen veel in dit appartement, maar volgens mijn collega-medium gebruiken ze het ook om hun ouders voor het karretje te spannen. Ik heb hun woning gezuiverd. De kinderen zijn van nature helderziend.

Amsterdam - augustus 2011 - huis en persoon
Deze kunstgallerij trekt minder klanten aan nadat deze kunstenares ruzie heeft gekregen met anderen. Hun negatieve energie zit op haar en haar gallerij. Ik heb eerst haar gallerij gezuiverd en daar valt de spanning weg en het voelt weer rustig en ontspannend aan. Ik heb ook de buurt gezuiverd aangezien het rondom de grachten is. Er zit hier gewoon veel energie uit het verleden. Daarnaast heeft ze ook een gidsen/engelen healing gekregen en voelt ze dat er een last vanhaar af is.

Peize - augustus 2011 - huis en personen
Dit gezin ervaart de aanwezigheid van negatieve energie in huis. Het is afkomstig uit het verleden. De toenmalige bewoners waren niet geliefd in de buurt en had met iedereen ruzie. Er zit dus negatieve energie op het huis. Het huis is gezuiverd en ook de bewoners zijn gezuiverd door een gidsen/engelen healing.

Groningen - augustus 2011 - huis en personen
Een healer vraagt mijn hulp bij een klant van haar om te zuiveren. Ze komt in contact met mij via een collega-medium. Haar klant had al via mij ook al contact gezocht maar op een of ander reden is het nooit verder gegaan. In dit huis worden entiteiten gevoeld maar de oorzaak ligt toch bij de buren. De entiteiten steken over door de muur. Naast de huiszuivering en het afsluiten heb ik ook de buren gezuiverd en de rust is weer terug. De bewoners hebben een gidsen/engelen healing gekregen.

Ees - augustus 2011 - huis en personen
Dit gezin ervaart de negatieve energie van anderen die op afstand naar hun toe komt. Er is in verleden toch de nodige dingen gebeurt en die hebben nog steeds grote invloed op hun leven. Men is moe en alles wil maar niet lukken. Naast het afsluiten van het huis moeten ook de bewoners flink aan het werk om zich af te sluiten en te aarden. Vlakbij het bos bij hun huis heb ik nog gezuiverd in verband met de aanwezigheid van dodenheuvels. Er hangt daar een spanning in het bos.

Dalfsen - augustus 2011 - huis
In dit huis is ooit een vrouw overleden en pas later gevonden. Er hangt een spanning in het huis en de bewoners ervaren allemaal depressieve gevoelens en het voelt zwaar. Hier zijn geen entiteiten aanwezig maar puur de emotionele energieeen van vorige bewoners. Het huis is gezuiverd en voelt weer licht aan.

Apeldoorn - augustus 2011 - huis
Dit gezin is vermoeid en vraagt mij om te kijken wat er aan de hand is. Ik voel in dit huis een beladenheid en er is negatieve energie aanwezig. Het huis is grondig gezuiverd. Ik heb ook de bewoners een gidsen/engelenhealing gegeven voor meer rust.

Helmond - augustus 2011 - huis en persoon
Deze alleenstaande moeder is moe en ervaart depressieve gevoelens. Het komt door negatieve energie wat op haar zit en haar sterk vermoeid. Ze is door mij gezuiverd.

Wageningen - augustus 2011 - huis
Dit gezin slaapt slecht en er gebeuren toch vreemde dingen in huis die ze niet kunnen verklaren. Helderziende waarneming laat een donkere linie zien die hier ooit aanwezig is. Een collega-medium heeft al gezien dat het met de oorlog te maken heeft en het gezin leest op internet dat hier ooit de Duitse stellingen hebben gestaan in de meidagen van 1941. Er is hier dus hevig gevochten en dat verklaart de duistere entiteiten die hier aanwezig zijn. Het huis is gezuiverd maar ook de andere huizen hebben er last van. Ik heb daarom ook een buurtzuivering toegepast.

Amsterdam - augustus 2011 - persoon
Deze bewoonster staat open en is niet goed geaard. Ze heeft een gidsen/engelen healing gekregen en voelt dat ze nu met beide benen stevig op de grond staat.

Steenwijk - augustus 2011 - huis en personen
Deze vrouw heeft last van veel negatieve energie om haar heen dat haar vermoeid en geen zin meer geeft om verder te gaan. Het heeft deels te maken met haar verleden en van anderen van wie ze het krijgt. In het huis zijn de nodige kille entiteiten aanwezig. Ik heb het huis gezuiverd en de nodige koude entiteiten verwijderd. Het voelde soms onbehagelijk. Ook bij de buren voelt het niet goed en ik heb het huis goed afgesloten. De vrouw en haar zoontje zijn ook gezuiverd en geheald door een gidsen/engelen healing.

Etten-Leur - augustus 2011 - personen
Dit gezin heeft contact met iemand die onbewust negatieve energie doorgeeft. Beiden zijn door mij gezuiverd en moeten voortaan oppassen om niet nogmaals besmet te raken.

Tilburg - augustus 2011 - huis en personen
In dit huis en praktijk zijn entiteiten aanwezig en de energie voelt niet goed. Gevoelsmatig voel ik dat het ook met de steeg ernaast te maken heeft. Daar is ooit iemand omgekomen heb ik begrepen. Omdat in de praktijk ook klanten binnenkomen is ook goed om dat zelf energetisch te onderhouden.

Hoofddorp - augustus 2011 - huis en persoon
Het dochtertje heeft last van lichamelijke klachten is gevoelig. Ik heb haar een gidsen/engelen healing gegeven om weer in balans te komen. Het huis is gezuiverd van alle belastende energieeen. Een medium zag daar nog energie van een vorige bewoner die ziek was.

Deventer - augustus 2011 - huis
Het dochterje van dit gezin slaapt heel slecht. Een medium ziet dat het kind veel ziet en ook entiteiten in huis. Ik heb het huis gezuiverd en het voelt weer goed aan.

Deventer - augustus 2011 - huis
Deze alleenstaande moeder merkt dat er van alles tegenzit. Ze heeft het best moeilijk met haar kinderen en tijdens de zuivering in huis merk je dat de kinderen heel druk worden maar je merkt ook de koude energie die om hun heen zit. Het huis is gezuiverd maar ook de kinderen moeten geholpen worden. Ik kom daar nog terug.

Oosterbeek - augustus 2011 - huis en persoon
Deze monumentale huis zit op een plek waar veel activiteit is, mede door het oorlogsverleden wat hier in dit gebied aanwezig is. Het huis is gezuiverd en de bewoner heeft een gidsen/engelen healing gekregen.

Deventer - augustus 2011 - huis
De ouders zijn er tegen en zijn dus ook niet aanwezig, maar de dochter staat erop dat het huis gezuiverd moet worden want ze voelt dat haar ouders negatief beinvloed worden. In huis voel je inderdaad de negatieve entiteit wat kriebels op je rug veroorzaakt. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan.

Boijl - augustus 2011 - huis
Ook in dit huis is een negatieve entiteit bezig die ook goed voelbaar is door de bewoonster. Bepaalde plekken voelt niet goed aan en het huis is door mij gezuiverd. Het dochtertje is in huis doodsbang en een paniek aanval in de nacht was reden om hulp te zoeken.

Leeuwarden - augustus 2011 - huis en personen
Dit stel wordt belaagd door negatieve energie. Ze zijn hierop begonnen met het bewust leren afsluiten en aarden en merken dat het helpt en de gevolgen mindert. Ik heb het huis gezuiverd en gesloten en beiden van de overige energieeen gezuiverd waardoor ze zich weer goed voelen.

Rotterdam - augustus 2011 - huis en personen
De bewoner heeft last van een entiteit in huis en van negatieve energie wat op hem zit. Ik heb het huis gezuiverd en hem een gidsen/engelen healing gegeven. Zijn tante die op bezoek kwam heb ik ook een healing gegeven want die had ook nog blokkades. Ik kom daar nog terug.

Arnhem - augustus 2011 - huis en personen
Deze bewoners krijgen ook negatieve energie naar zich toe en ervaren dit als last. Ze zijn gezuiverd en ook het huis heb ik onderhanden genomen. Ze moeten zelf bewust zichzelf afsluiten en aarden om zich te beschermen tegen de negatieve energie die nog steeds naar hun toe komt.

Lelystad - augustus 2011 - huis en persoon
Deze moeder heeft last van tegenwerking om te eten. Ze vraagt mijn hulp en ik heb haar een gidsen/engelen healing gegeven om weer in balans te komen. Het huis is ook gezuiverd want daar hing ook een belastende energie.

Putten - augustus 2011 - huis en persoon
Dit huis met paardenstal heeft last van veel entiteiten. Een paragnost die daar al komt om te helpen vraagt mijn hulp om hem daarin te assisteren. Er zijn al meerdere mensen geweest om daar te zuiveren maar zonder goed resultaat. Een bevriend medium voelt dat het demonisch is en het zaak om niet in contact te treden. Het huis is eerst van de energie gezuiverd en ook de grond is aangepakt omdat onder de grond de nodige gangen liepen. Door huis lopend waren nog wat negatieve entiteiten aanwezig en die zijn ter plekke meegenomen. De bewoonster heeft een gidsen/engelen healing gekregen en dat voelde goed.

Veenendaal - september 2011 - huis
Dit stuk van Veenendaal voelt niet goed. In huis is demonische aanwezigheid voelbaar en gezien haar negatieve ervaringen de afgelopen jaren en ook het feit dat in de nabije buurt veel negativiteit gebeurt, lijkt het erop dat het te maken heeft met de grond waarop de huizen zijn gebouwd. Dit stuk van Veenendaal is nog niet eens zo oud dus het heeft te maken met het verleden. Het huis is gezuiverd maar je voelde de rillingen over je rug lopen. Het is daar niet pluis. De bewoonster gaat daar ook weg en elders wonen. Gezien de situatie lijkt alles voort te komen uit de negativiteit die daar heerst.

Papendrecht - september 2011 - huis
De bewoners schrikken van het feit dat er iets met veel lawaai de trap afdondert zonder dat men iets ziet. Een medium zit demonische aanwezigheid. De kinderen zijn erg onrustig en de baby huilt veel. Ik heb het huis gezuiverd en gekeken waar het aan lag. Het zit niet alleen in het huis maar heeft te maken met de grond waarop het huis staat.

Amsterdam - september 2011 - huis
In Amsterdam heb ik deze dag een aantal huizen gezuiverd. Een interieur verzorgster die huizen oppept zodat ze goed verkocht kunnen worden wil ook dat de energie in huis wordt aangepakt zodat het een betere uitstraling krijgt voor de kopers. Ik heb die dag dus een woning van een klant aangepakt en die voelde het verschil toen hij thuiskwam. Verder haar huis en van een vriend gedaan. Het was een leuke en gezellige dagje Amsterdam.

Enkhuizen - september 2011 - huis en persoon
Dit gezin heeft last van veel ruzies, er hangt negatieve energie in huis en de dochter hoort stemmen in het hoofd en heeft last van woede-aanvallen. Het huis is door mij gezuiverd. Je voelde al binnen de koude energie langs je heen gaan. De dochter heeft een gidsen/engelen healing gekregen om haar goed te aarden en in balans te brengen. Het huis voelt weer goed en rustig aan.

Hoorn - september 2011 - huis en persoon
Dit gezin voelt negativiteit maar er gaat ook van alles mis in hun leven. Tegenslagen en pech. De vrouw is heel gevoelig en staat open. Hun kind slaapt slecht en wil bij de ouders slapen. Er zijn al meerdere geweest om te zuiveren en ook zuiveren met salie werkt niet. Ik heb het huis gezuiverd en je voelt dat het druk is in huis. De vrouw wordt helemaal onwel tijdens de zuivering en dat komt doordat ze een auralifter heeft. Zij is ook gezuiverd en voelt dat er last van haar af gaat. Ik heb haar man ook gezuiverd en ze zitten nu weer in de positieve energie.

Haaksbergen - september 2011 - huis en personen
Familie van een bevriend medium vragen mijn hulp. Ik heb daar het huis gezuiverd en ook de bewoners. De man heeft nog iets los te laten wat hem vasthoud in dit leven waardoor hij niet verder wil gaan. Dat is iets wat hij zelf moet doen.

Borne - september 2011 - huis en persoon
De moeder van dit gezin is heel gevoelig en merkt veel in huis. Ik heb hun huis gezuiverd en haar een gidsen/engelen healing gegeven.

Oostzaan - september 2011 - huis en persoon
Dit gezin krijgt in bepaalde mate negatieve energie naar zich toe wat op het huis zit en ook op de moeder. Het huis is gezuiverd en ook de moeder. Ik was bij haar vriendin geweest en heb haar geholpen en zij zat met dezelfde problemen.

Enschede - september 2011 - huis
Dit nieuwe huis is pas afgeleverd en er zijn al entiteiten aanwezig die je goed voelt als je daar bent. Het heeft te maken met de buurt want deze buurt staat bekend om de vuurwerkramp dus er zijn dolende entiteiten aanwezig in dit gebied. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan. De moeder van dit gezin voelt dat het huis niet haar huis is en vlucht het liefst weg. Ik heb het huis afgesloten zodat er mogelijke entiteiten in de buurt moeilijker binnen kunnen komen.

Gouda - september 2011 - huis
De bewoonster van dit huis voelt negativiteit in huis. Het huis heeft een verleden als wietplantage en een vorige bewoner is omgekomen door een motorongeluk. Het huis voelt koud aan en er zijn ook lichamelijke klachten die alleen in huis ontstaan. Ik heb het huis gezuiverd. Er was koude energie aanwezig onder het huis en ook de engelen en gidsen hebben de nodige uit huis gehaald. De bewoonster voelt zich weer beter na de zuivering.

Den Bosch - september 2011 - huis
Een tweetal zusters hebben klachten. Bij een zuster zit negatieve energie die op zit en die heb ik gezuiverd en de ander is hooggevoelig en kan moeilijk mee overweg. Het huis is gezuiverd maar voelt niet echt heftig aan.

Amsterdam - september 2011 - huis en persoon
In dit pand waar veel bewoners wonen met problemen is volgens een collega-medium een behoorlijk demonische entiteit actief. Een van de bewoners vraagt mijn hulp omdat hij constant belaagd wordt tijdens het slapen. Hij houd het daar niet uit en heeft elders geen last. Er wordt ook gezien dat hij van buitenaf negatieve energie naar zich toe krijgt. Ik heb daar zoveel mogelijk gezuiverd maar hij moet ook met zichzelf aan de slag om te leren afsluiten en te aarden.

Nieuw-Vennip - september 2011 - huis en personen
Dit gezin heeft negatieve entiteiten in huis en tijdens hun vakantie is de aanwezigheid sterker geworden. Dat merkten ze toen ze thuis kwamen. Toen ik daar kwam werden we in de huiskamer opgewacht door een stel koude kille entiteiten. De rillingen liepen over de armen en rug. Ik heb het huis gezuiverd en het voelt weer goed aan. De bewoners zijn ook door de gidsen en engelen

Almelo - september 2011 - huis en personen
In dit huis ziet het zoontje de entiteiten en heeft last van hoofdpijnen. Ik krijg ook hoofdpijn als ik daar ben en ik ben begonnen met zuiveren. Er blijkt daar heel veel entiteiten aanwezig te zijn want je voelt de energieeen door het huis gaan. Na de zuivering voelt het weer rustig aan en ik heb het gezin een gidsen/engelen healing gegeven.

Borne - september 2011 - huis en personen
Een bevriend medium stuurt me naar haar oud-collega want ze ziet dat het gezin lijdt onder de gevolgen van negatieve energie. Tijdens het eten merk je daar de spanning in huis langzaam maar zeker sterker begint te worden. Als ik met de zuivering wil beginnen voel je dat er demonisch krachten aanwezig zijn die me willen tegenwerken. Tijdens de visualisatie voel je de koude energieeen die me belagen van alle kanten, maar langzaam maar zeker verdwijnen ze. Ik heb het huis doorlopen en alle ruimtes gecontroleerd op aanwezigheid en alles afgesloten. De moeder had veel negativiteit bij haar en ze werd door mijn gidsen en de engelen gezuiverd want soms pijnlijk was maar noodzakelijk. Ze voelt letterlijk dat er een last van haar af is. Ze had al veel lichamelijke klachten, deels ook onverklaarbaar.

Ridderkerk - september 2011 - huis en personen
Dit gezin heeft al veel pech sinds ze in dit huis gingen wonen. De verbouwing verliep met pech en tegenslagen. De gezinsleden die gevoelig zijn, voelen en zien veel in huis. In dit huis voel je de koude entiteiten en ik heb het gezuiverd en het voelt weer goed. De gezinsleden zijn ook gezuiverd en geheald want ik voelde ook koude energie om hun heen hangen.

Deventer - september 2011 - huis
Volgens een bevriend medium zit in dit huis demonisch entiteiten dus ik ben daar heen gegaan om te helpen. Volgens mijn gevoel zit het niet alleen in dit huis maar treft het ook de andere woningen. Ik heb het huis gezuiverd en afgesloten en het voelt weer goed aan.

Wijchen - september 2011 - huis
Het zoontje in dit gezin is gevoelig en heeft angsten omdat hij entiteiten in huis ziet en voelt. Hij wordt wakker tijdens het slapen is dan bang. Ik heb het huis gezuiverd en het voelt weer goed aan.

Wijchen - september 2011 - huis
In dit gezin slaapt het zoontje slecht. Men vermoed aardstraling maar het is nog niet over. Ik kom daar om te zuiveren en het zoontje te behandelen.

Duiven - september 2011 - huis en persoon
De jongste zoon van deze klant heeft stemmingswisselingen en het huis voelt niet goed. De hond van de ouders reageert ook negatief in het huis. Ik heb het huis gezuiverd. Probleem is dat deze zoon ook gebruikt en ik heb moeder verteld dat dit ook de oorzaak kan zijn. Gebruikers kunnen open staan en het negatieve aantrekken.

Almere - september 2011 - huis
In dit huis worden de nodige energiebollen waargenomen en men is angstig. Ik heb het huis gezuiverd.

Almere - september 2011 - huis en persoon
In het huis van de klant als van haar ouders voel je koude over de vloer trekken. Beide huizen zijn gezuiverd. De dochter heeft behoorlijke negatieve energie bij zich en is gezuiverd door gidsen en engelen. De zuivering was heftig en pijnlijk maar noodzakelijk. Er is een last van haar schouders af.

Heemstede - september 2011 - huis
In dit woonhuis in een winkelstraat is koude aanwezigheid te voelen. In mijn waarneming betreft het ook de energie die op het pand zit die het aantrekt. Ook de buurman voelt de koude windvlagen in huis die in het andere stuk woont. Ik heb het huis gezuiverd van de negatieve energie en ook de entiteiten apart gezuiverd.

Almere - september 2011 - huizen
Ik heb op deze dag vier huizen bezocht in Almere en de nodige zuiveringen gedaan. Het viel allemaal mee en de laatste huis had de meeste entiteiten. Een gevoelige moeder is door bij behandeld en ook twee kinderen die heel gevoelig waren en open stonden.

Deventer - september 2011 - huis en persoon
Op dit huis zit ook negatieve energie en heeft betrekking op de vorige bewoners die daar gewoond hebben. Dat gezin kende de nodige pech en ongeluk. Ik heb het huis gezuiverd met een visualisatie en de moeder van het gezin een gidsen/engelen healing gegeven.

Hengelo - september 2011 - huis
Deze flatwoning van een dochter van een klant heb ik bezocht en gezuiverd. Het zoontje is heel gevoelig en heeft daar last van.

Den Haag - september 2011 - huis
Dit huis heeft last van negatieve energie dat uit de grond komt. Het heeft met het verleden te maken. De bewoners ervaren tegenslagen en ik heb de huizen gezuiverd en de bewoners hebben een gidsen/engelen healing gekregen.

Rotterdam - september 2011 - huizen
Deze huizen in Rotterdam Zuid hebben last van een energie die daar hangt. Er hangt daar een vreemde beladenheid en het heeft te maken met de oorlog. Een bevriend medium ziet de gevolgen van een bombardement. Ik heb het huis gezuiverd en d.m.v. visualisatie de nodige proberen los te krijgen. De overige energieen moeten in de loop van de tijd loskomen.

Veenendaal - september 2011 - huis en persoon
Ik heb dit huis gezuiverd van negatieve energieeen en entiteiten. Het zoontje is autistisch en gevoelig en ik heb ook de moeder gezuiverd.

Nijmegen - september 2011 - huis en persoon
De moeder van dit gezin voelt drukte in huis. Het is een oud huis met een winkelpand daaronder. Men voelt zich moe en slaapt veel. Ik voel daar tijdens de zuivering veel aanwezigheid en energieen. De gidsen en engelen hebben het druk gehad. De moeder is ook gezuiverd en geheald omdat ze met veel klachten zat.

Drachten - september 2011 - huis en persoon
In dit huis wordt demonische aanwezigheid gezien. De bewoonster is zelf actief in het spirituele werk maar mist de ervaring om zich af te sluiten. Ik heb haar huis gezuiverd en haar een gidsen en engelenhealing gegeven.

Zwijndrecht - september 2011 - huis en personen
De dochter van dit gezin is gevoelig en ziet en voelt veel. Slapen gaat slecht omdat ze wordt aangeraakt. Ook het zoontje ziet entiteiten en is bang. De ouders voelen zich buitenshuis beter op hun gemak en ontspannen dan als ze thuis zijn. Reden om hulp te zoeken. Tijdens mijn bezoek merk je al de aanwezigheid en tijdens de zuivering merk je dat er heel veel in huis aanwezig is. Ik heb met een visualisatie al de nodige energieeen uit huis gekregen. Het hele gezin is gezuiverd en heeft een gidsen / engelenhealing gekregen. De dochter stond te veel open en werd weer goed geaard.

Wolvega - september 2011 - huis en personen
De man van dit gezin heeft negatieve energie op zich waardoor er van alles misgaat in zijn leven. Ik heb hem gezuiverd en ook het huis.

Putten - september 2011 - huis en persoon
De vrouw van dit gezin is bang in huis. Er is paranormale activiteit en ook de nuchtere echtgenoot die er niet in gelooft hoort geluiden en wordt aangeraakt. Ik heb het huis gezuiverd en voelde daar de nodige negatieve entiteiten.

Diepenveen - september 2011 - huis
De pasgeboren baby slaapt in het ziekenhuis zonder problemen maar in huis beginnen de huilbuien. De bewoonster is gevoelig en merkt tijdens de zuivering dat er heel veel energie door het huis gaat. Er is daar genoeg te zuiveren. Nu afwachten hoe de baby slaapt.

Haarlem - september 2011 - huis en persoon
Volgens een collega-medium heeft zit huis negatieve energie op zich en trekt het entiteiten aan. Gevoelsmatig voel ik hier in huis dat ook deel van het blok datgene bij zich draagt. Het huis is gezuiverd en er komt oude energie onder het huis naar boven. Ik heb de moeder een gidsen/engelen healing gegeven.

Alkmaar - september 2011 - huis en persoon
Deze moeder is gevoelig en voelt de effect van negatieve energie. Ze is zelf al bezig geweest om te zuiveren, maar het is nog niet weg. Tijdens de zuivering van het huis voel je de koude energieeen en ik heb haar ook gezuiverd en ze voelde het gebeuren. Ze krijgt via haar werk het nodige negativiteit naar zich toe.

Langedijk - september 2011 - huis
Deze mevrouw vraagt hulp om zichzelf te zuiveren maar het betreft niet haarzelf maar het zit in haar huis. Daar tref ik een negatieve entiteit aan die haar het leven zuur maakt. Haar huis is gezuiverd en voelt weer goed aan.

Amsterdam - september 2011 - huis en persoon
Deze man wordt al jaren geteisterd door negatieve energie. De herkomst is niet bekend. Ik heb hem een gidsen/engelen healing gegeven en ondertussen ook zijn huis gezuiverd want er hing daar een bepaalde beladenheid.

Vroomshoop - september 2011 - huis en persoon
In dit huis is een negatieve entiteit aanwezig. Het voelt aardig negatief en je voelt de rillingen over je lijf gaan. Het heeft zelfs de moeder van het gezin tijdelijk overgenomen en zich tegen de schoonmoeder gemanifesteerd. In huis gebeuren vreemde dingen en de moeder en kinderen voelen de aanwezigheid en zijn bang in huis. Het huis is gezuiverd en na de visualisatie klaart het letterlijk op. De moeder is ook door de gidsen en engelen gezuiverd en geheald.

Vroomshoop - september 2011 - huis
Ook het huis van de schoonouders is gezuiverd. Daar voelde de klant ook de nodige aanwezigheid. Het was geen probleem want het was een paar huizen verder.

Reeuwijk - september 2011 - huis
Dit huis wordt door de familie nog niet bewoond in verband met werk elders. Sporadisch slaapt een van de kinderen daar wel eens en men hoort daar geluiden en stemmen. In het huis zelf ervaar ik geen entiteiten en ook een collega-medium ziet daar niets. Het betreft puur de energie wat daar hangt uit het verleden en de energie van vorige bewoners wat hun stempel drukt op het gebeuren. Het huis is grondig gezuiverd en het voelt weer goed en warm.

Nijkerk - september 2011 - huis
De oudere bewoonster van dit huisje wordt tijdens het slapen wakker gemaakt door een entiteit die harde klappen op het bed geeft. Ze is er zelf niet bang voor maar vind het wel vervelend en het gevoel dat er iemand is terwijl ze niets ziet. Ik heb het huis bezocht en je voelt de koude energie in de huiskamer bewegen. Er zijn duidelijk entiteiten aanwezig. Tijdens de zuivering komt er ook heel veel koude energie onder het huis vandaan en worden de entiteiten meegenomen. Een entiteit voelde duidelijk niet goed want ik kreeg een rilling door me heen. Het huis voelt weer rustig aan en de bewoonster kan weer rustig gaan slapen.

Apeldoorn - september 2011 - huis en personen
Bij dit gezin hebben ze last van diverse lichamelijke klachten en er is genoeg paranormale activiteit aanwezig en vooral in negatieve zin. Het gezin woont in De Maten in Apeldoorn, een wijk met veel paranormale aanwezigheid en negatieve energie. Dit komt uit het verleden van dit gebied en daarvoor moet je wel enkele honderden jaren teruggaan. Het is voormalig moerasgebied en dit gebied is ook het nodige geweld gebeurd in het verleden. Ik heb al veel huizen in deze wijk moeten zuiveren van de nodige negatieve entiteiten en ook als je foto's maakt in deze omgeving zullen je genoeg orbs en krachtvelden (energie mist) op beeld kunnen vastleggen. Door het verleden als moerasgebied zit er ook veel water onder de grond die voor de nodige aardstraling en wateraders zorgt en deze energie kan ook entiteiten aantrekken en vasthouden.
Je voelt in dit huis een gespannen gevoel in je hoofd en als ik de zuivering begin voel je een spanning ontstaan. Er zijn entiteiten aanwezig en voor de zuivering voel je de gidsen en engelen aanwezig zijn. Ook de bewoners merken dit dat de spanning verdwijnt. Onder het huis zit veel koude kille energie dat naar boven komt tijdens de zuivering en ik zuiver ook meteen de grond mee, want daar zit het mee verbonden. Door het huis voel ik verder weinig meer. Ik heb alle ruimtes zorgvuldig gezuiverd van overige energieeen zodat het huis weer zuiver begint aan te voelen en mooi afgesloten ter bescherming. Tijdens de visualisatie van de buurt is veel gezuiverd en meegenomen. De bewoners voelen dat het huis beter aanvoelt en ook hun hond reageert heel anders dan ze gewend zijn. Ik heb de bewoners ook gezuiverd en geleerd om te gaan met hun paranormale gevoeligheid want dat is ook bij hun aanwezig.

Gemert - oktober 2011 - huis
De gevoelige vriendin ervaart in het huis van haar vriend de aanwezigheid van entiteiten en negatieve energieen. Ze willen samenwonen maar iets houd haar tegen en ze vraagt mijn hulp. In het huis voel ik de aanwezigheid van energie en tijdens het zuiveren van het huis voel je duidelijk beweging. Ik voel ook dat de tafel bij de bankstel energie uitstraalt. Het is tweedehands en volgens mijn gevoel is het niet helemaal pluis wat deze tafel uitstraalt. Mijn advies is dan ook dat deze uit huis moet en ze zouden bij mijn collega-medium vragen of zij kan zien wat er met de tafel aan de hand is. Gezien mijn ervaringen is deze tafel de bron van alle negativiteit in huis.

Eersel - oktober 2011 - huis en persoon
Deze alleenstaande vrouw heeft last van entiteiten en negatieve energie in huis. In huis krijg je daar al snel hoofdpijn. Ik heb het huis gezuiverd en mevrouw een healing gegeven omdat ze nogal veel last heeft van diverse lichamelijke klachten. Ze heeft al diverse andere mensen over de vloer gehad om hulp maar dat hielp niet echt en het was ook nog duur. Bij haar voelde ik nog een koude kille energie om haar heen die ik met de zuivering/healing met gidsen en engelen heb laten weghalen.

Tilburg - oktober 2011 - huis
Dit gezin heeft last van negatieve energie en dat komt naar mijn gevoel door een vrij negatieve buurvrouw die daar naast heeft gewoond. Gezien hun ervaringen met deze vrouw en naar mijn beleving hebben ze te maken gehad met iemand die toch bezeten is door een negatieve entiteit. Ik heb het huis al eerder bezocht en toen negatieve entiteiten weggehaald en ook de bewoners goed moeten laten zuiveren.

Haarlem - oktober 2011 - huis en persoon
Dit gezin heeft sinds het overlijden van een kennis last van paranormale verschijnselen en dat merken ze aan hun hond. Het gebeurde al eerder na het overlijden van de vader van de vrouw en toen is het huis gezuiverd door iemand anders. Ik heb het huis gezuiverd van belastende energieeen en voel dat hun slaapkamer ook zwaar aanvoelde in vergelijking met de slaapkamer van dochter. Beneden in de huiskamer staat een oude kist die dienst doet als salontafel. Deze straalt koude energie uit en dat merkt ook de dochter en tenslotte merkt iedereen dat er wat is met deze kist. Paranormale waarneming ter plekke laat zien dat de kist is gebruikt door zwarte heksen en het voelt als zwarte magie wat hier aanwezig is. Mijn dringende advies is om deze kist uit huis te halen en zo spoedig mogelijk naar de stort gaat en bij voorkeur kapotgemaakt zodat niemand anders het meer kan gebruiken. Als we de kist uit huis hebben gehaald en verderop in de tuin hebben begint ook het huis weer goed aan te voelen. Het is zwarte magie wat hier aanwezig is en dat werkt heel stiekem op dit huis en gezin. Die nacht als de kist in de tuin staat begint het echter in de tuin te spoken. De bewoners horen letterlijk veel geluiden uit de kist komen terwijl die buiten staat. Het is heel bizar. Het sterkt hun streven om zo snel mogelijk die kist naar de sloop te brengen want dit voelt niet pluis. De kist hebben ze ooit tweedehands ergens gekocht. Het is dus een waarschuwing voor andere mensen, pas op met het kopen van tweedehandse meubels als je niet weet waar het echt vandaan komt. Jammer voor deze klant was ook dat hun gehele wijnvoorraad die in de kist werd bewaard weggegooid moest worden. De wijn voelde heel koud en kil aan en je werd ziek als je daar van dronk. Er zat zoveel negatieve energie in de wijn dat het je letterlijk ziek maakt.

Raamsdonkveer - oktober 2011 - huis en persoon
In dit huis zijn entiteiten aanwezig en vooral de zoon van dit gezien ziet, hoort en voelt ze en is er bang voor. De moeder slaapt in dit huis slecht en elders weer niet. Ik heb dit huis gezuiverd en de dolende entiteiten laten meenemen. Het voelde niet echt heftig of zo. Ik heb de zoon en moeder een gidsen/engelen healing gegeven om hun beter te aarden. Het sterke vermoeden is dat de problemen afkomstig zijn uit het huis daarnaast want daar gebeuren veel dingen en het loopt daar niet goed.

Westervoort - oktober 2011 - huis en persoon
In dit huis heeft de gevoelige zoon last van woede uitbarstingen en gaat het niet goed met de moeder. In dit huis worden de entiteiten gezien van soldaten en gezien de plek lijkt het niet vreemd. In huis voel je al spoedig de aanwezigheid van entiteiten en tijdens de zuivering voel je de spanning opkomen en op sommige plekken krijg ik een onbehagelijk gevoel. Na de zuivering voelt het huis weer goed aan. Ik heb het zoontje en de moeder gezuiverd en een healing gegeven want ze konden het goed gebruiken.

Vlaardingen - oktober 2011 - huis en persoon
In dit oude gedeelte van Vlaardingen ben ik al eerder geweest en gezien mijn ervaring destijds is dat er veel aanwezig is wat paranormale activiteit en entiteiten betreft. In dit huis voel je al snel de koude aanwezigheid en de bewoonster is al meerdere keren belaagd en heeft ook ervaringen uit een vorige huis en ze is er klaar mee. Ik heb het huis gezuiverd en haar ook een gidsen/engelen healing gegeven zodat ze minder open staat voor deze paranormale wereld. Wat ik daar voelde is oud zeer uit het verleden. Er is veel koude energie in de grond aanwezig en ik heb in mijn zuivering ook een deel van de buurt meegenomen. Het huis voelt weer rustig aan.

Zeeland - oktober 2011 - huis en persoon
In dit dorpje vlakbij Oss kom ik voor een gezin waarbij vooral de dochter last ervaart van entiteiten. Ze is gevoelig en had ook in hun vorige huis last maar niet zo erg als nu. Ze slaapt slecht en ook haar ouders worden hierdoor belast. In het huis waar ze wonen voel je al snel een onbehagelijkheid en koude entiteiten. Ik heb het huis gezuiverd en op de plekken waar de dochter de entiteiten voelde zijn ze er inderdaad ook. Wel aan het verstoppen want tijdens de zuivering komen ze pas tevoorschijn. Nadat ik elke ruimte heb gedaan en ook buiten het huis bezig was, want daar voelde ik ze ook is het huis weer rustig. De bewoners wonen daar nog niet zo lang, dus het hangt daar al langer en het heeft toch met de grond te maken. Ook de vorige bewoners hadden daar zeker last van gezien het verhaal en ook hoe lang het huis heeft leeggestaan. De dochter heb ik ook gezuiverd en geheald en het bleek dat ze een negatieve entiteit bij zich droeg die al haar onrust veroorzaakte waardoor ze bijna in de medische molen terecht kwam voor hulp en diverse etiketjes kreeg opgeplakt. Ze voelt na de zuivering dat er een hele last van haar af is en voelt ze erg rustig dan daarvoor.

Zwijndrecht - oktober 2011 - huis
In deze appartement woont mijn jongere broer en mijn jongere zuster had daar al het heen en ander gevoeld. Het is niet verwonderlijk met zo'n veel mensen bij elkaar. Er zitten diverse culturen dus ook de aanwezigheid en gebruik van negatieve energie is hier voelbaar. Nadat hij diverse nachtmerries heeft gehad vroeg hij mij om hulp. Ik heb het huis gezuiverd en afgesloten en ook de buurt meegenomen in de zuivering. Het klaart letterlijk op. Voordat ik begon voelde je duidelijk in de buurt een merkbare spanning wat daar hangt aan negativiteit. Gezien de activiteiten die diverse buren doen is het ook niet verwonderlijk dat er negativiteit aanwezig is.


Venlo - oktober 2011 - huis en personen
In dit voormalige douanepost zit nu een woonhuis en het heeft ook verleden gehad als vrachtwagenchauffeur overnachtingsplek. Dus veel mensen die in gaan en weggaan dus er hangt veel energieeen. Waarneming op afstand laat zien dat hier veel negativiteit zit, veel entiteiten.
Als ik daar kom voel je al buiten de koude entiteiten om je heen bewegen. Het is heftiger dan de bewoonster zelf voelt en het is ook logisch want ze beseffen waar ik voor kom. De bewoonster verteld dat ze zelf ook het gevoel had dat er buiten meer is dan het lijkt. Buiten start ik al de zuivering op en laat de entiteiten meenemen. Binnen in huis heb ik een zuiveringsvisualisatie opgestart waarbij ik het huis en omgeving meeneem in een zuivering en de nodige aanwezige entiteiten mee laat nemen. Na afloop heb ik het huis doorlopen waaronder een hele grote kelder onder het huis
maar er is niets meer aanwezig, de zuivering heeft zijn werk goed gedaan. De dagen erna blijkt de zuivering positieve effecten te hebben op de bewoners.

Haarlem - oktober 2011 - huis en personen
Deze bewoners zijn doorverwezen via een andere klant die ook healingen en waarnemingen op afstand doen. In dit huis gebeuren de nodige paranormale zaken. Veel lichamelijke klachten, koud in huis, vermoeidheid, gevoelige kinderen die dingen zien en voelen, negatieve energie
en negatieve invloed van de buren. Ik heb daar het huis gezuiverd en het nodige mogen voelen. De bewoners hebben een gidsen/engelen healing mogen ervaren en ik heb ook de kinderen behandeld.

Deventer - oktober 2011 - huis
In dit huis zit nog negatieve energie afkomstig van vervloekte schilderij die een week boven op zolder had gezeten bij de opslag van bezittingen van de broer die wilde gaan verhuizen. Er is wat negatieve energie achtergebleven die actief werd omdat de zolder werd opgeruimd. Het zat verstopt onder de meubels die daar lag.
De bewoners zijn gevoelig en voelen de onrust in huis. Ik heb het huis gezuiverd door middel van begeleidende visualisatie en de energie teruggebracht naar de aarde. Ik zag het letterlijk naar beneden druppelen en zag dat het verstopt zat onder de nok van het dak. Het huis voelt weer rustig aan.

Dieren - oktober 2011 - huis en persoon
Ik ben hier bij een broer van een klant die ik in het verleden heb geholpen. Ook een gevoelige jongeman die het nodige voelt en oppikt. Het is een huis waar voornamelijk senioren verblijven dus het is een plek waar mensen en komen en gaan. Ik zie daar nog een voormalige bewoner ronddolen door de huizen en wat negatieve energie maar niet heftig of zo. Het is gezuiverd en de jongeman heeft een gidsen/engelen healing mogen ervaren.

Borne - oktober 2011 - huis en persoon
In dit huis gebeuren wat paranormale dingen, lamp die vanzelf aangaat en er worden de nodige entiteiten waargenomen. Tijdens de zuivering merk ik dat het niet om dit huis gaat maar ik zie letterlijk dat er in de naaste omgeving de nodige entiteiten worden meegenomen. Het heeft te maken met het verleden van de plek waar de huizen staan. De entiteiten dolen hier al heel lang rond. Ik heb de bewoonster ook een gidsen/healing gegeven omdat er negatieve energie op haar zit wat weer teruggeleid kon worden naar haar afgunstige schoonzuster die toen haar beste vriendin was maar haar geen kinderen toewenste omdat ze zelf het niet kon krijgen op dat moment.

Prinsenbeek - oktober 2011 - huis
In dit huis gebeuren veel vreemde dingen en het kind van deze moeder heeft er ook veel last van. Boven voelt men zich niet op zijn gemak. Door alles slaapt ze niet meer in haar eigen huis maar bij haar vriendin. Ik heb het huis meteen gezuiverd en want het voelde niet echt goed aan. Het is een huurhuis dus het heeft te maken met de vorige bewoners die haar gewoond hebben.

Heerlen - oktober 2011 - huis en persoon
Dit gezin wordt getroffen door negatieve energie die door anderen worden gestuurd. Ik heb het huis daar gezuiverd en ook afgesloten. Verder het jongste dochter en moeder een gidsen/engelen healing gegeven omdat ze beiden ook energie bij zich dragen die niet goed is.

Maastricht - oktober 2011 - huis en persoon
De bewoonster van dit huis heeft de nodige klappen in het leven gehad en kent een leven met veel tegenslagen en wordt door veel mensen tegengewerkt of niet gewenst. Op een of andere reden trekt zij dit aan of komt het op haar pad. In het huis voel je ook de koude aanwezige energieeen. Ik heb haar huis gezuiverd en haar ook de nodige gidsen/engelen healing gegeven om haar goed te zuiveren. Het is nu afwachten hoe het verder gaat met haar leven en of er nu meer positiviteit komt.

Vlodrop - oktober 2011 - huis en persoon
Deze gevoelige vrouw voelt en ziet veel en heeft diverse klachten. Het blijkt dat ze niet goed geaard is en het nodige oppikt omdat ze heel open staat. Ze heeft een gidsen/engelen healing mogen ervaren zodat ze weer goed in balans zit. Ik heb het huis ook gezuiverd zodat deze weer goed aanvoelt. Ze heeft de gave om hele bijzondere paranormale foto's te maken wat duidt op aanwezigheid in huis en in de omgeving.

Boxmeer - oktober 2011 - huis
In dit huis ervaren de bewoners en de kinderen de aanwezigheid van entiteiten. Je voelt de koude aanwezigheid in de huiskamer en na de zuivering voelt het weer goed. Het was niet heftig of zo maar wel nodig.

Nijmegen - oktober 2011 - huis
In dit huis uit de jaren dertig nemen de kinderen de nodige entiteiten waar. Deze entiteiten spelen met hun speelgoed en sommige willen de kinderen wegjagen. Ze zijn zelf deels gevoelig en nemen veel waar. Het huis kent volgens mijn collega-medium toch een dramatisch verleden en er worden entiteiten gezien. Tijd dus voor een huiszuivering en het helpen van de kinderen. Ik heb het huis gezuiverd en doorlopen en ook alle kinderen geholpen met een gidsen/engelen healing. Sommige blijken duidelijk niet goed geaard te zijn.

Siddeburen - oktober 2011 - huis
In dit huis dat al stamt van zijn grootouders ervaart de kleinzoon de nodige paranormale aanwezigheid. Hij slaapt daarom ook niet daar. Het huis kent een verleden en er blijkt negatieve energie aanwezig te zijn die op het huis zit en de nodige entiteiten aantrekt. Ook andere loge's hebben de aanwezigheden mogen ervaren.
De negatieve energie komt uit het verleden omdat de gronden opnieuw werden verdeeld met andere boeren en dat leidde wel eens tot heftige ruzies. Een aanvaring uit het verleden blijkt de oorzaak te zijn waardoor onbewust veel negatieve energie werd verzonden met het gevolg nu dat het er nog steeds zit terwijl de ruzies allang verleden tijd zijn. Ik heb het huis gezuiverd en het voelt weer goed en rustig aan. Bij de zuiveringen liep een collega-healer mee die dit werk ook onder de knie wil hebben.

Veendam - oktober 2011 - huis en persoon
In dit huis zijn de nodige heftige entiteiten aanwezig die ook gevoeld worden door de bewoonster en haar kinderen. Mijn collega-medium ziet daar heel veel en het leidt terug naar het verleden naar een veldslag die daar ooit plaatsgevonden heeft. Tijdens de zuivering die ik vanaf buiten als eerste deed was al een entiteit waarneembaar die zich heftig verweerde om mee te worden genomen maar tenslotte wel weg meegevoerd door de engelen. Er gebeurde in kort tijdbestek veel en na de zuivering bleek er veel rust te zijn in het huis. De bewoonster heeft nog een gidsen/engelen healing gekregen omdat ze er veel last van heeft gehad.

Groningen - oktober 2011 - huis en persoon
Een bewoonster heeft mijn collega-healer om hulp gevraagd en omdat ze samen toch in de buurt bezig waren met huizen zuiveren zijn we ook nog bij haar geweest. Deze mevrouw heeft last van entiteiten en negatieve energie. Het is lijkt pittig waar ze last van heeft en ik heb haar huis van negatieve energie gezuiverd terwijl mijn collega nog bezig ging om de entiteiten daar weg te krijgen. Ze heeft zelf ook een gidsen/engelen healing mogen krijgen.

Enschede - oktober 2011 - huis en persoon
Een bevriend medium is al een paar keer bezig geweest om een gevoelige jongeman te helpen die om haar hulp vroeg. Hij blijkt een vrij negatieve entiteit bij zich te dragen en zij ziet tijdens de behandelingen een paar duivelse ogen haar aankijken en ze krijgt het niet weg en vraagt om mijn hulp. De jongeman kan de entiteit grotendeels onder controle houden maar de enkele keren datdie eruit komt blijkt het aardig agressief te zijn en verschijnt er een duivelse blik in zijn gezicht. Paranormale waarneming door een andere collega-medium laat zien dat we hier te maken hebben met een duivelse entiteit, het is zelfs erger dan demonisch zegt mijn collega. Ik heb hier een gidsen/engelen healing toegepast omdat ik weet dat deze bijzonder krachtig zijn en alle hulp hierbij aanwezig zijn. Bij het begin van de behandeling verschijnt een duivelse gezicht die heel grinnikend en duivels lacht. De jongeman is twee keer even buiten bewustzijn geweest en zijn ogen werden even helemaal wit en na een poosje voelt hij zich bevrijd en is een last bij hem verdwenen. Ik heb het huis ook nog gezuiverd want daar bleken de nodige negatieve entiteiten aanwezig te zijn. De jongeman is heel gevoelig en kan paranormaal veel waarnemen en heeft gelukkig begeleiding van het medium die mij om hulp vroeg.

Zwolle - oktober 2011 - huis en persoon
Deze gevoelige bewoonster heeft een nieuw pad in haar leven ingeslaan maar weet nog niet hoe verder te gaan want ze merkt ook tegenwerking. Mijn collega-medium ziet dat ze heel open staat en last heeft van auralifters. Ik heb haar en haar huis gezuiverd en ze kan nu weer een positieve start maken.

Dordrecht - oktober 2011 - huis en personen
In dit appartement ervaart de bewoonster en haar kinderen de aanwezigheid van entiteiten. Het lijkt heftig aan te voelen maar hier ook sterk sprake van poltergeisten. Het onbewust ontladen van spanningen en emoties door paranormale activiteit. Ik heb het huis gezuiverd en mij ook gericht op haar gehele appartement, want het komt en gaat. Ik heb de bewoonster ook behandeld en haar dochter zodat ook bij hun een stukje rust komt en dit heeft ook invloed op de verschijnselen in huis.

Dordrecht - oktober 2011 - huis en personen
In dit huis ervaren de bewoners de gevolgen van entiteiten. Waarneming op afstand laat zien dat hier veel negatieve en zwarte entiteiten aanwezig zijn en het heeft te maken met de grond. Er zit een zwaar verleden op die plek, er is wat gebeurd wat nu nog voelbaar is. Ik heb het huis gezuiverd en ook de directe omgeving meegenomen. Het huis voelt weer goed aan en ik heb de bewoners ook behandeld en gezuiverd.

Haarlem - oktober 2011 - huis en personen
In dit huis zit nog rest energie van de vervloekte kist die daar enige tijd heeft gestaan in de huiskamer. De kist is inmiddels het huis uit en nu rest mij nog het zuiveren van de achtergebleven energie die daar nog in de huiskamer zit en onder het huis. De bewoners zijn gevoelig en voelen die energie goed. Het is ook zaak van hun om de energie tijdelijk te negeren omdat deze energie zich ook voedt met hun emoties.

Zuid-Scharnwoude - oktober 2011 - huis
In dit wooncomplex wonen verstandelijk gehandicapten onder begeleiding. Op bepaalde kamers voelt het personeel zich onbehagelijk en vragen mij om hulp. Ik heb het complex gezuiverd en de kamers die niet goed aanvoelen nog extra gedaan. De bewoners staan ook open hiervoor en voelen dit ook. Het is niet verwonderlijk dat zij dit ook aantrekken en van elders meenemen.

Hengelo - oktober 2011 - huis en persoon
Een bevriend medium stuurt deze klant naar me door voor een persoonlijke zuivering. Hij is gevoelig en pakt het nodige op. Op het huis zit ook negatieve energie en voel de aanwezigheid van entiteiten. Ik heb eerst het huis gezuiverd van de negatieve energie en toen de entiteiten omdat deze energie hun voedt en het huis afschermt waardoor zuivering niet mogelijk is. Daarna zijn de bewoners aan de beurt geweest en vooral de klant zelf had de meeste negatieve energie bij zich. De gidsen en engelen waren heel druk met hem bezig. Daarna nog een overgebleven entiteit boven op zolder nog meegenomen en de rest van het huis voelt weer goed aan.

Den Haag - oktober 2011 - huis en personen
De bewoonster voelt veel negativiteit om zich heen en in haar leven. Ik heb op haar verzoek het huis gezuiverd en ook de bewoners zelf. Het viel mee wat ik daar voelde maar gezien de woonsituatie was een zuivering wel nodig en het afsluiten van het huis ook.

Rotterdam - oktober 2011 - huis en personen
In dit huis voel je duidelijk koude aanwezigheid van entiteiten en ook de kinderen ervaren last. Veel lichamelijke klachten, spanningen en onrust in het gezin. Gevoeligheid voor het paranormale en aanwezigheid werkt vaak extra sterk. Ik heb het huis gezuiverd en veel mee mogen nemen. Na de zuivering ook de bewoners behandeld en meer innerlijk rust gegeven. Het heeft te maken met de buurt wat daar aanwezig was.

Zwijndrecht - oktober 2011 - huis en persoon
In dit huis ben ik al eerder geweest en toch komt het weer terug. De gevoelige dochter ervaart negatieve entiteiten in haar ouderlijk huis. Ze staat heel open en is gevoelig en tijdens het gesprek in huis blijkt dat ze ook bij vrienden het nodige ziet en ervaart. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ze het van daar meeneemt. Ik heb het huis nogmaals gezuiverd en haar geleerd hoe ze zich moet aarden en afsluiten zodat ze telkens niet auralifters meeneemt.

Deventer - oktober 2011 - huis en personen
Bij schoonfamilie van mijn jongere broer worden entiteiten boven gevoeld. Ik heb daar het huis gezuiverd en de schoonfamilie gecontroleerd op auralifters.

Zutphen - november 2011 - huis en personen
Dit gezin kent tegenslagen en voelt heel sterk de aanwezigheid van entiteiten. Het heeft te maken met de grond waar deze wijk op gebouwd is. Ik zie daar veel Middeleeuwse soldaten nog ronddolen en het dus het gevolg van geweld uit die tijd. Ik heb het huis gezuiverd en ook een deel van de buurt waar nog het nodige aanwezig was. Het huis voelt weer goed aan en ook de bewoners zijn door mij behandeld en voelen weer rust.

Boskoop - november 2011 - huis en persoon
Deze jongeman heeft last van geesten om zich heen. Het blijkt dat hij last heeft van auralifters en daar open voor staat. Ik ben bij hem op bezoek geweest en heb zowel hem als zijn ouderlijk huis gezuiverd. Het voelt weer goed aan.

Putten - november 2011 - huis en personen
Na een periode van rust blijken er weer entiteiten aanwezig te zijn en is het weer heftig. Op een nacht wordt de computer aangezet en ingelogd en wordt hun bedrijfsfilmpje afgespeeld. Stankgeuren zijn aanwezig en de rust wordt verstoord. Er blijkt toch sprake te zijn van zwarte magie wat hier wordt toegepast. Mogelijk heeft het te maken met het negatieve verleden van de vorige bewoner die veel vijanden had. Ik was hier met een bevriende paragnost uit Apeldoorn. Het huis en directe omgeving is grondig gezuiverd door middel van visualisaties en het voelt weer rustig. Bij inspectie van het huis komen we nog een verdwaalde entiteit nog tegen maar verder alleen rust en stilte.
De bewoners hebben we nog gezuiverd en ik voelde auralifters bij de bewoner en bij een kennis die daar regelmatig over de vloer kwam.

Beverwijk - november 2011 - huis en persoon
De gevoelige bewoonster ervaart de lasten van negatieve energie om haar heen. Ze heeft al eerder een zuivering laten doen maar dat pakte niet goed uit, het werd erger en volgens haar bevindingen werden er negatieve energieeen aangeroepen i.v.m. positieve. Ik heb het huis gezuiverd en haarzelf.

Amsterdam - november 2011 - huis en persoon
Bij deze bewoonster is veel angst aanwezig voor het paranormale. Ze blijkt niet goed geaard te zijn. Entiteiten zijn daar in de omgeving aanwezig maar dat heeft te maken met het verleden van dat deel van Amsterdam. Ik heb het huis en haar gezuiverd en ze is weer in balans gebracht waardoor de angsten ook zullen verdwijnen.

Amsterdam - november 2011 - huis en persoon
Haar vriendin vroeg mij ook om langs te komen. Ik voel daar niet zoveel maar wel een gespannenheid hangen. Ik heb het huis gezuiverd en haar ook healing gegeven waardoor ze weer rust in haar zelf kreeg.

Volendam - november 2011 - huis
De jonge kinderen van dit gezin ervaren de aanwezigheid van negatieve entiteiten in hun huis. Ze durven niet meer alleen naar boven toe. Volendam kent net als meer plaatsen rondom het IJsselmeer een verleden met overstromingen en verdronken bewoners. Er doolt daar nog veel rond. Navraag leert dat ook andere vertrokken buren last hadden van entiteiten in hun huis. Dus het klopt wel wat ik daar aanvoel. Ik heb hun huis gezuiverd maar ook de omliggende buurt meegenomen in een buurtzuivering. Het voelt weer rustig aan in huis en de kinderen kunnen weer rustig slapen.

Wijchen - november 2011 - huis en personen
In dit huis hebben de bewoners weer last van entiteiten en het is alweer meer als een jaar geleden dat ik daar geweest ben en tot nu toe ging alles weer goed. Ik heb het huis gezuiverd en tijdens de behandeling van de bewoners blijken beide dochters heel open te staan en niet goed geaard te zijn waardoor ze heel makkelijk entiteiten met zich mee kunnen nemen door auralifting en ook het nodige aantrekken waardoor het probleem verklaard was. De dochters hebben oefeningen gekregen om zich te aarden en af te sluiten.

Woerden - november 2011 - huis en persoon
Een dochter van een gezin ervaart veel last van een auralifter. Ze hoort dwingende stemmen in haar hoofd en ontaart in woede aanvallen. De moeder zit met de handen in de haar en op school gaat het niet goed. Ik ben daar geweest en heb haar een gidsen/engelen healing gegeven en ze is gezuiverd. Ze zag de engelen en gidsen met haar bezig gaan.
Ik heb haar oefeningen gegeven die ze moet doen om zich te aarden en te leren af te sluiten zodat ze niet meer open staat en zich beter kan wapenen tegen andere energieeen.

Utrecht - november 2011 - huis en persoon
Deze mevrouw zit in een arbeidsconflict met negatieve collega's. Ze krijgt hierdoor veel negatieve energie naar haar toe en alles zit tegen. In huis voel ik de nodige koude energieeen en ik heb eerst haar huis gezuiverd en daarna haarzelf. Ze moet zich leren af te sluiten en goed te aarden en het conflict proberen in goede harmonie op te lossen want het heeft de nodige impact op haar welzijn en haar gezin.

Apeldoorn - november 2011 - huis
In dit gezin heeft de dochter last van entiteiten en ze staat open en trekt dit onbewust aan. Ik heb haar oefeningen gemaild om hier mee aan het werk te gaan. Dit huis is namelijk al eerder door mij gezuiverd en dat ging daarna prima maar het kwam op een bepaald moment weer terug. Het heeft ook te maken met de buurt want daar zit heel veel. Het huis is ook door mij weer gezuiverd.

Erp - november 2011 - huis en personen
De dochter van dit gezin ziet een zwarte vlek die haar constant volgt en ze is er bang voor. Ze blijkt een auralifter bij zich te hebben. Ook in hun huis tref ik de nodige negatieve entiteiten aan. De moeder heeft last van negatieve energie op haar zelf. Nek, schouders en rug zitten vast en het lijkt op een lichte vorm van zwarte magie. Vader beschrijft dat hun bedrijf veel pech en tegenslagen kent. Ik heb het huis grondig gezuiverd en ook alle bewoners behandeld waarbij de moeder voelt dat ze bevrijd is van een beladen energie. Medisch onderzoek bij de dokter kon niet haar vermoeidheid en klachten verklaren. De kinderen stonden open en waren niet goed geaard. Ik heb beiden ook weer goed geaarde en oefeningen gegeven om daarmee aan de slag te gaan.

Montfoort - november 2011 - huis en personen
Na het overlijden van haar moeder lijkt het een beetje te spoken in huis. De bewoonster is zelf gevoelig en staat open. Lampen knipperen, spullen verdwijnen in huis, gevoel dat men haar in de gaten houd. Hun kind slaapt onrustig en steeds slechter en is regelmatig ziek. Als ik daar kom heeft ze al via mijn instructies deels rust in huis kunnen brengen. Ik heb het huis verder gezuiverd en afgesloten. De moeder heeft een gidsen/engelen behandeling gekregen.

Laar (Duitsland) - november 2011 - huizen en personen
Dit plaatsje draagt energie mee uit het verleden en er is ook onder de mensen negatieve energie aanwezig, vaak afgunst wat de nodige negativiteit aantrekt. Ik heb hier de buurt gezuiverd en enkele huizen alsmede de bewoners een gidsen/engelen healing gegeven. De dochter is zelf ook gevoelig en die stond ook open en is ook door mij behandeld.

Maaskantje - november 2011 - huis en persoon
In deze woonboerderij ervaren de kinderen last van paranormale verschijnselen en de ouders ervaren vermoeidheid en lichamelijke klachten. De zoon ervaart de meeste last. Ik heb het huis gezuiverd en gidsen/engelen healingen gegeven. Het zoontje ervaart nu geen paranormale verschijnselen meer (hij stond nogal open) maar moet nog wel leren om te gaan met zijn gevoeligheid.

Amsterdam - november 2011 - huis en personen
In deze ruime herenhuis ervaren de kinderen veel last van negatieve entiteiten in het huis. Het is vooral mis in de slaapkamers in de souterrain maar het lijkt ook mee te gaan met vakantie. Het huis heeft een verleden als kindertehuis en ook de omliggende huizen hebben een verleden. Op zich is het verleden niet heftig of zo maar een huiszuivering is wel nodig. Tijdens de visualisatie zuivering en helderziende waarneming blijken de entiteiten afkomstig van een plek enkele huizen verder. Daar zitten nogal veel entiteiten op een hoop en tijdens de zuivering gingen daar ook de engelen aan het werk om ze over te laten gaan. Het blijkt dat daar ooit een opvang heeft gezeten voor zwervers en daklozen.
Beneden in de souterrain zijn de meeste vertrekken gezuiverd maar blijkt nog een hele koude negatieve entiteit in de slaapkamer van de ouders aanwezig te zijn die ik ter plekke nog laat meenemen. Het huis voelt na mijn bezoek weer rustig aan en de kinderen kunnen weer rustig slapen en durven weer alleen beneden te zijn.

Arnhem - november 2011 - huis en hond
De hond van deze bewoners is nogal onrustig en gevoelig. Er zijn momenten dat hij het huis uit wil en buiten blijft blaffen. Hij blijkt blijkbaar meer te kunnen waarnemen waar hij bang voor is. Ik heb het huis in een visualisatie gezuiverd en ook de hond behandeld.

Nijmegen - november 2011 - huis en persoon
Deze bewoonster is zelf gevoelig en vermoed dat ze een auralifter heeft. In huis gebeuren soms vreemde dingen en worden vreemde geluiden waargenomen. Ik had niet het idee dat er auralifters waren maar toch nog stress of gevoelens die een uitlaap klep zoeken. Het huis is door mij gezuiverd.

Dordrecht - november 2011 - persoon
Deze jongedame is van slag sinds zij uittrad bij een meditatie. Zij vermoed auralifters e.d. maar deze zijn niet door mij waargenomen. Ik heb haar verzocht om het niet in het spirituele te zoeken maar weer met beide benen op de grond te proberen te staan. Ze is de weg een beetje kwijtgeraakt en probeert een oplossing/verklaring te zoeken in het spirituele/paranormale maar ze is gewoon overwerkt/overbelast en dat is tijdens een meditatie naar boven gekomen toen ze ontspanning raakte. Ze moet de rust in haar zelf proberen te hervinden.

Zevenaar - november 2011 - huis en personen
Dit gezin woont aan de rand van Zevenaar en men ervaart vermoeidheid, voelt beladenheid, zoon hoort mensen schreeuwen, etc. Goed om daar eens te komen zuiveren. Het voelt dat daar meer aan de hand is en het heeft ook te maken met het verleden want de gespannenheid hangt in de buurt. Daar gebeurt ook best de nodige zaken die daar het gevolg van zijn. Ik heb een buurtzuivering gedaan met de grond erbij. Het huis is gezuiverd en ook het gezin is met een gidsen/engelen healing behandeld. Dat hebben ze mogen ervaren. Heb verzocht om geen wiet in huis te gebruiken omdat het ook entiteiten kan aantrekken en je staat daardoor ook heel open door.

Voorthuizen - november 2011 - huis en persoon
In deze ruime woonboerderij ervaren de twee zoontjes de aanwezigheid van entiteiten. Ze zijn beiden gevoelig en zien het nodige. Ik heb het huis gezuiverd en kwam op bepaalde plekken de entiteiten tegen. Op foto's zag men veel orbs wat duidt op aanwezigheid. Voor mijn gevoel voelt het huis weer rustig. Ik heb nog een zoontje behandeld voor zijn aarding en gevoeligheid.

Velp - november 2011 - huis en personen
Hun dochter staat open en is niet goed geaard en verliest haar energie waardoor ze letterlijk instort. Ze ziet ook entiteiten. Het huis voelt rustig en de meeste aandacht ging uit naar de dochter. Die is behandeld en ze voelt dat ze verbonden is met de aarde. Ook de moeder is behandeld. Ik heb ze oefeningen gegeven om zich goed af te sluiten, te aarden en te zuiveren en na enkele dagen blijkt het effect goed te zijn. De dochter is al lang niet meer zo moe als toen en de moeder voelt zich beter.

Apeldoorn - november 2011 - paarden
Ik heb enkele paarden van mijn collega Simone gezuiverd en geheald.

Enschede - november 2011 - huis en personen
De kinderen van dit gezin ervaren de nodige entiteiten in huis en zijn beiden gevoelig. Het heeft ook deels te maken met de buurt. Tijdens de zuivering blijken er bijzonder veel entiteiten en koude energie in huis aanwezig te zijn. Het is allemaal gezuiverd en daarna zijn ook de bewoners gezuiverd en geheald want dat was best nodig hier.

Eemster - november 2011 - huis en persoon
In dit huis ervaart de gevoelige bewoonster de aanwezigheid van iets negatiefs die om de zoveel tijd best lastig is. Door mijn collega-medium wordt een demonische entiteit waargenomen met zwarte magie. De bewoonster ervaart zelf ook dat de energie daar in huis niet goed stroomt en dat haar manier van zuiveren niets uitmaakt. Ik heb hier eerst het huis van de negatieve energie gezuiverd en daarna de entiteit te lijf gegaan. Deze kwamen we tegen in de grote hal waar zijn aanwezigheid veel koude veroorzaakte. De bewoonster is daarna ook geheald en gezuiverd.

Meppel - november 2011 - persoon
Het zoontje van dit echtpaar is heel open en gevoelig en neemt veel waar op diverse manieren. Dit kind is bijzonder paranormaal begaafd en zijn beide ouders hebben ook gevoeligheden. Ik heb het kind behandeld en maar vond dat hun kind er op een positieve manier ermee omgaat.

Bodegraven - november 2011 - huis en persoon
In dit huis ervaart de bewoonster dat er negativiteit via bezoekers binnenkomt. Ze voelt dat zo. Ik heb het huis gezuiverd en voor mij gevoel viel het mee. De bewoonster heeft nog een gidsenhealing mogen krijgen en instructies ontvangen om ook zelf te leren aarden en af te sluiten. Heb haar uitgelegd dat negatieve energie ook komt door alle ontwikkelingen om haar heen.

Arnhem - november 2011 - persoon
Deze klant waar ik een hele tijd geleden haar huis heb gezuiverd is helaas weer zwevende en staat open. Ze vraagt mijn hulp voor een healing. Ik heb haar en ook haar vriend een gidsen/engelen healing gegeven zodat ze weer beter voelen en de nodige instructies om ook zelf aan het werk te gaan.

Apeldoorn - november 2011 - huis en personen
Na het overlijden van haar man zit dit gezin met twee kinderen in een negatieve spiraal. Het is de zus van een collega en het is niet voor niets dat het daar mis gaat. Er is sprake van negatieve energie en ook de nodige negatieve entiteiten die daar de boel op stelten zetten en de bewoners tegen elkaar uitspelen. Tijdens de zuivering komen de nodige entiteiten naar boven en heel veel koude energie komt los. Hier zit heel veel. Na de huiszuivering voelt het veel rustiger in huis en ik heb iedereen nog geheald en gezuiverd samen met mijn gidsen en engelen.

Apeldoorn - november 2011 - huis en persoon
De dochter is helderziend en staat open. In huis ziet ze het nodige negatieve en in eerste instantie ben ik daar om haar te helpen, maar een huiszuivering blijkt ook nodig te zijn. Ik heb de dochter weer goed geaard en afgesloten en zij merkt duidelijk het verschil. In en om het huis zaten toch de nodige entiteiten en koude energie door mij opgeruimd zijn.

Elten (Duitsland) - december 2011 - huizen en personen
Hier zien de kinderen het nodige en ervaren het ook, de dochter heeft last van dwingende stemmen in haar hoofd. Ze wonen in een woonboerderij en deze heb ik gezuiverd en ook de kinderen een behandeling gegeven. Ik heb daarna een andere woonboerderij bezocht die ook behoorlijk gespannen aanvoelde. Deze is ook gezuiverd.

Antwerpen - december 2011 - huis
In deze grote herenhuis zit men in een negatieve spiraal. Er zit veel negativiteit in de buurt uit het verleden en er is onderlinge ruzie met de buren wat ook veel negativiteit oplevert. Men heeft appartementen te koop staan maar er komt niemand op af. Ik heb hier eerst een buurtzuivering gedaan om de energie uit het verleden op te lossen en daarna het huis doorgenomen d.m.v. visualisaties en zuiveringen ter plekke. De bewoners ervaren na de zuiveringen een hele ontspannen sfeer en de beladenheid is verdwenen.

Finsterwolde - december 2011 - huis en persoon
Deze gevoelige vrouw heeft last van negativiteit van anderen (afgunst) en dit voelt zij. Ik heb haar gezuiverd en behandeld en instructies gegeven hoe hier mee om te gaan. Zij heeft de nodige lichamelijke klachten. Ik heb een buurtzuivering gedaan omdat ook in de omliggende huizen het nodige negativiteit aanwezig is. De hele buurt heeft er last van.

Nieuwegein - december 2011 - huis en personen
De bewoners zien de ruzie met de buren als bron van negativiteit maar in dit huis zijn veel negatieve entiteiten en energie aanwezig die het gezin bezig is naar de afgrond te leiden. Het huis is helemaal gezuiverd en er komt veel koude kille energie vrij. Na de zuivering voelt het weer rustig aan in huis.

Velp - december 2011 - huis
In dit tijdelijke huurhuis voelt het gezin zich niet op zijn gemak. Er blijkt ooit iemand daar zelfmoord gepleegd te hebben en die daar nog aanwezig is (volgens mijn collega-medium) en men ervaart spanningen en onrust. Er is negatieve energie aanwezig. Ik heb het huis gezuiverd en het voelt weer goed.

Wijchen - december 2011 - huis en personen
De bewoners ervaren in hun nieuwe huis alsof ze in een negatieve spiraal zitten. Tijdens mijn bezoek blijkt al gauw entiteiten aanwezig te zijn. Ik heb het huis gezuiverd en ook de bewoners behandeld.

Arnhem - december 2011 - huis en persoon
Het zoontje van dit gezin is heel bang en slaapt bij ouders. Hij staat open en heeft last van entiteiten. Hij blijkt enkele maanden terug geesten te hebben opgeroepen via glaasje draaien. Ik heb hem gezuiverd en behandeld.

Nieuwendijk - december 2011 - huis
De bewoonster ervaart in haar nieuwe huis de nodige negativiteit. Het voelt gespannen en bedrukt aan. Het blijkt te maken met de vorige bewoners die in het dorp niet goed lagen bij de buren en met de meesten overhoop zaten. Er is dus veel negatieve energie naar dit huis gekomen. De bewoonster ervaart lichamelijke klachten in dit huis. Ik heb het gebied rondom het huis gezuiverd en het voelt nu weer goed aan.

Steenderen - december 2011 - huis en personen
Het gebied waar dit huis staat heeft in het verleden vaak gediend als frontlinie. De aanwezigheid van water(linies) zorgde ervoor dat dit gebied vaak diende als grensgebied waar het nodige werd uitgevochten. De bewoner ervaart ook de aanwezigheid van zijn overleden ouders maar deze proberen hem juist te waarschuwen. Voordat het huis in bezit kwam van de familie was er al negatieve energie aanwezig en met de nodige entiteiten in de buurt is het vragen om problemen. Ik heb hier een buurtzuivering gedaan en het huis gezuiverd en afgeschermd. Ook de bewoners zijn behandeld.

Kapellen (Belgie) - december 2011 - huis en personen
In deze Belgische grensplaatsje ervaart het gezin last van paranormale verschijnselen. Er zijn al een aantal mensen geweest om te komen zuiveren maar het hielp niets. Probleem is dat dit huis ook gevestigd is aan een hoofdstraat die ook in het verleden al aanwezig was. Hier zijn de nodige legers overheen gemarcheerd want mijn gevoel zegt dat het van buiten komt. Ik heb het huis gezuiverd en de kinderen goed geaard en afgesloten.

Deventer - december 2011 - huis en personen
In dit huis ben ik al een paar keren geweest. De gevoelige bewoners hebben toch keer op keer last van entiteiten en ook deze entiteit is verdomd lastig en moeilijk te verwijderen. Het verstopt zich grondig en blijkt elke keer op een andere plaats op te duiken. Hier is meer aan de hand en ik laat mijn collega kijken wat er precies speelt. Zoals ik al vermoedde blijkt er iemand op de achtergrond met negatieve energie bezig te zijn. Wordt vervolgd.

Maartensdijk - december 2011 - huis en persoon
In dit dorpje ben ik enkele keren geweest. In bepaalde delen van dit dorp hangt een gespannen sfeer en gevoelige mensen voelen dit. Het heeft te maken met het verleden wat daar ooit gebeurd is. Het vermoeden is dat er daar ooit in de Middeleeuwen stevig gevochten is tussen soldaten want ook de grond heeft de nodige negatieve energie wat ik al eerder aanvoelde.

Putten - december 2011 - huis
In dit huis ben ik al een aantal keren geweest samen met een Apeldoornse collega waar de bewoners zijn klanten zijn. Hij vraagt mij om hulp. In dit huis komen constant entiteiten aangetrokken door negatieve energie die iemand op het huis zet. Hier wordt bewust elke keer negativiteit gestuurd. Het huis is gezuiverd en ook de negatieve energie is opgelost. Hier was een entiteit aanwezig die erg veel warmte af gaf en ook elders waren nog enkele. Het huis is afgeschermd.

Deventer - december 2011 - huis
In dit huis ben ik weer terug omdat hier constant weer entiteiten aankwamen kloppen. Het sterke vermoeden is dat een collega van de man negatieve energie stuurt vermoedelijk uit afgunst. Het huis is gezuiverd en afgeschermd en de bewoners gezuiverd.