Amsterdam - oktober 2010 - huis en persoon
Een jonge vrouw ervaart de negatieve beinvloeding van een auralifter. Ze blijkt bijzonder gevoelig te zijn en staat letterlijk open voor het paranormale. Alleen ze heeft veel angst en weet eigenlijk niet hoe verder. Verder heeft ze geen leuke tijd gehad met wat haar allemaal is overkomen en ze is verstoten. Ze is gezuiverd en geheald en ik heb heel veel uitgelegd waardoor ze haar angst mag loslaten. De situatie waar ze nu in zit is ook niet echt rooskleurig dus ze heeft nog een weg te gaan.

Rotterdam - oktober 2010 - huis
De ouders van een tweejarig jochie roepen mijn hulp in. Hun kind wordt in de nacht huilend wakker en wil absoluut niet meer verder slapen in zijn bed. Bij zijn ouders slaapt hij wel verder. Zijn ouders ervaren 's nachts in zijn kamer een vreemd gevoel en mijn ervaart soms dat men kippevel krijgt. Het is een oude huis uit de jaren dertig gebouwd bij de dijk. Als ik in het huis binnenkom voel ik de huiskamer al aanwezigheid. Ik heb hier de buurt meteen meegezuiverd en het hele huis. Ook de bewoners zijn gezuiverd en geheald, waarbij bij de man best wat energie aanwezig was die daar niet hoorde. De vrouw was altijd heel vermoeid. In hun vorige huis was het ook best heftig wat paranormale verschijnselen betreft. Ze kunnen nu weer straks rustig slapen.

Lelystad - oktober 2010 - huis en personen
Een alleenstaand moeder met drie kinderen heeft met urgentie een woning aangeboden gekregen omdat haar huidige relatie beeindigd is en ze weg moet om verdere problemen te voorkomen. Bij bezoek aan het nieuwe huis vlucht de jongste dochter huilend weg en wil ze er niet meer naar toe. De vorige bewoonster van dit huis neemt met haar contact op en verteld haar relaas over de ergste periode in haar leven die in dat huis heeft plaatsgevonden. Ze zijn regelmatig 's nachts het huis uitgevlucht en men heeft zelfs verwondingen opgelopen. Men vraagt met spoed mijn hulp. Mediums zien op afstand entiteiten die opgeroepen zijn door middel van glaasje draaien. Ze zijn in bepaalde mate agressief en zijn in staat tot pijnlijke krabverwondingen. De nieuwe bewoonster verteld dat de oude bewoonster contact had willen zoeken met een pendel en sindsdien is de hel daar losgebarsten. Er werden ook voorwerpen naar de bewoners gesmeten. Dit in combinatie met angst versterkt het geheel.
Ik heb deze woning eerst van buitenaf gezuiverd zodat het ergste al voorbij was. In de woning was al duidelijk veel rust te bespeuren. Alleen in de trapkast waren nog wat entiteiten aan het verstoppen die bang waren. De directe buurt is ook bij de zuivering meegenomen zodat entiteiten die naar die kant zijn gevlucht alsnog meegenomen zijn. In het huidige huis waar de vrouw en kinderen wonen was het ook niet echt pluis. In de huiskamer voelde ik een hoofdpijn opkomen en had ik het gevoel dat hier ook gezuiverd moest worden. Het bleek inderdaad nog wat boven rond te dolen in de badkamer. In dit huis voelde de vrouw zich bekeken en ook de kinderen sliepen niet echt rustig of durfden niet in hun kamer te slapen. Ook dit huis is nu gezuiverd en bij de zuivering en healingen die ik beneden heb mogen geven, heb ik iedereen mogen helpen, dus 6 kinderen en 3 dames. De gidsen en engelen hebben dit met plezier gedaan en het was bijzonder dat de kinderen heel graag een healing wilden hebben.

Almere - oktober 2010 - huis en persoon
Een alleenstaand moeder die de zorg voor haar rekening neemt heeft in het verleden in haar huis het nodige meegemaakt aan relaties die niet goed liepen. In het huis zijn toch de nodige energieeen blijven hangen en ik vermoedde dat ook haar energie het nodige in huis veroorzaakt. In huis voel ik op de bovenste verdieping dat er emotionele energie hangt. De zuivering van dit huis wordt ook de vrouw en haar gevoelige zoon gevoeld. De energie van de gidsen en engelen doen het werk en in sommige ruimtes hebben ze er toch veel werk mee. Het is niet bedreigend maar eerder belastend. Ook de moeder heeft een gidsenhealing mogen ervaren waardoor ze beter geaard is en ook stukken ontspannender werd. Er was wat negatieve belastende energie bij haar aanwezig wat weggehaald is.

Vleuten - oktober 2010 - huis
Een moeder ervaart dat haar twee-jarige dochter niet goed slaapt. Overdag gaat het prima, maar 's avonds en 's nachts slaapt ze onrustig en is regelmatig wakker, ook regelmatig hysterisch waarna ze naar beneden wil. In huis verdwijnen spullen en er wordt een rioollucht geroken. De moeder voelt aan dat er toch meer aan de hand is en roept mijn hulp in. Op de eerste verdieping voel je in het huis al de zwaarte op je schouders en nek. Op zolder is het gevoel sterker is en voel je toch dat er wat hangt aan energie. Bij het starten van de zuivering voel je al meteen verlichting op zolder en verdwijnt de belastende energie. Het effect is ook beneden voelbaar, het voelt weer goed aan. De moeder beloont mij onverwacht met tassen met diverse boodschappen die ze aan me wil schenken. Tevreden keer ik naar huis terug maar het was even flink sjouwen met de boodschappen omdat het aardig zwaar begon aan te voelen omdat het stuk moest lopen :)

Zoetermeer - oktober 2010 - huis en persoon
Een moeder zoekt contact omdat er om haar heen het een en ander gebeurt. Ze kan het niet plaatsen maar heeft er veel last van. Het gevoel dat er iemand dat er iemand met haar bezig is en met haar meereist. Al bij binnenkomst voel ik aan haar handdruk dat deze mevrouw niet goed geaard is. Ze staat open en is zonder dat ze daar niet bewust van is nogal zweverig waardoor de angsten ontstaan en ook makkelijker beinvloedbaar. Het huis is gezuiverd en ik heb haar een gidsenhealing gegeven waardoor ze weer beter geaard en ontspannen is. Ze voelde meteen het grote verschil.

Zoetermeer - oktober 2010 - huis en persoon
Een alleenstaand vrouw kan zich niet aarden in haar huis waar ze al enkele maanden woont. Het lukt haar niet om het gevoel te krijgen dat het haar huis is. Ik heb haar huis gezuiverd en haar ook een gidsenhealing mogen geven waardoor ze stuk rustiger en ontspannender is. Het was niet zozeer zwaar wat ik daar aantrof maar eerder belastend als je heel gevoelig bent. Ze pakt makkelijk energie van anderen op en ze is bewust gemaakt om daar goed mee om te gaan.

Den Haag - oktober 2010 - huis en persoon
Een klant waar ik eerder ben geweest vraagt om mijn hulp en aangezien ik toch in de buurt ben, ben ik daar aangekeerd en heb samen gegeten en op het strand van Scheveningen gelopen. Deze student is gevoelig en zit niet lekker in zijn vel. Hij woont in een studentenhuis waar het komen en gaan is, dus ook energie van anderen en van wietgebruikers. Dit trekt toch ook negatieve energie mee en het feit dat hij ook nog in de buurt woont van veel electrosmog maakt het niet makkelijker op om daar te zijn. Ik heb de buurt gezuiverd en ook de ruimtes waar zijn medebewoners verblijven. Hij is met een gidsenhealing weer even goed op aarde gezet en krijgt van mij een buisje om zich goed af te sluiten. In het huis voel ik na afloop een vreemde energie die ik niet kan thuisbrengen. Het komt van buitenaf. Paranormale waarneming op afstand laat zien dat er in de buurt ooit een moord of slachtpartij heeft plaatsgevonden in het verleden wat daar als een soort traumatische blok energie is ingeslagen. Deze energie is voelbaar in de buurt.

Apeldoorn - oktober 2010 - huis
Een moeder vraagt mijn hulp omdat haar dochter slecht slaapt. Ook de andere kinderen beginnen er last van te krijgen. Een medium ziet op afstand dat er entiteiten in het spel zijn. In het huis voel je in lichte mate de aanwezigheid van energie. Het is niet belastend of verstorend maar het is er. Tijdens de zuivering merk je dat de gidsen en engelen actief in huis bezig zijn en ook de moeder voelt de energie. Het huis is gezuiverd.

Laren - oktober 2010 - huis en personen
Een moeder met kinderen ervaren de aanwezigheid van entiteiten in het huis. De dochter zelf is een nieuwetijdskind en staat open voor paranormaal contact. In het huis merk je na verloop van tijd dat er aanwezigheid is. Het huis is gezuiverd en ik heb buiten ook de omgeving meegenomen bij de zuivering. Na de zuivering voelt de woning weer rustig aan en zijn de bewoners met een gidsenhealing weer goed geaard en afgesloten.

Harlingen - oktober 2010 - huis en personen
Een kamer in huis heeft een depressieve invloed op degene die in de kamer gaat slapen. Ook de buren hebben er last van. Mediums vertellen dat daar iemand heeft gewoon die rijp was voor een gesticht. Dat blijkt een oud-bewoner te zijn geweest. De buurt waar ze wonen bestaat uit diverse probleemgevallen die vaak met urgentieverklaring daar komen wonen. Er zit de nodige negativiteit bij dus ook de buurt kom aan de buurt voor een zuivering. Het huis zelf is ook gezuiverd waarbij de nodige negatieve entiteiten zijn meegenomen. De bewoners zijn zelf ook geheald en gezuiverd. Bij voorval een dag ervoor bleek de zoon last te hebben van een negatieve entiteit die hem in bezit nam.

Almelo - oktober 2010 - huis en personen
Dit huis ging ik zonder voorkennis bezoeken. Een vriendin van het stel had mij om hulp gevraagd. Tijdens het gesprek vertelt men wat er ervaart en het is vrij duidelijk dat het niet alleen betrekking heeft op het huis alleen maar ook bij de buren en zelfs bij hun auto wordt de accu leeggezogen door de entiteiten. Ik kies al eerste voor een omgevingszuivering omdat het niet alleen betrekking heeft op het huis zelf. Daarna wordt het huis gezuiverd en zoals de gevoelige vrouw mij vertelde, de entiteiten staan met zijn allen in een grote rij op de zoldertrap en overloop. Een vreemde situatie en er is veel aanwezig in dit huis, ik schat toch zo'n 30-40 stuks. Tijdens de grondige zuivering waarbij ik toch enkele keren door het huis moet zijn alle entiteiten meegenomen door mijn gidsen en engelen. Het huis voelt weer vredig stil. Omdat bij de buren een situatie aanwezig is waarbij heftige ruzies plaatsvinden wordt ook hun huis gezuiverd en voelt dat huis ook weer rustig aan. Daar zijn zeker ook entiteiten aanwezig die daar de boel opsteken. Samen met de gevoelige vrouw des huizes hebben we hun schuur en auto gezuiverd van de nodige negatieve energieeen. Deze voelen weer rustig aan. De bewoners en de kinderen zijn door de gidsen geheald en gezuiverd en de kinderen zagen de kleuren van de energieeen die bij de healing plaatsvonden. Dit was een bijzondere zuivering met veel aanwezige entiteiten.
De oorzaak van de vele entiteiten betreft een poort naar negatieve sferen die bovenaan de zoldertrap zit. Deze poort moet nog afgesloten worden.

Hallum - oktober 2010 - huis en personen
De vrouw des huizes ervaart de aanwezigheid van entiteiten die haar lastig vallen en ze ziet soms schimmen. Haar man benadert mij voor hulp. Mediums zien dat de vrouw niet goed geaard is en gevoelig is voor paranormale verschijnselen. Het huis heeft een geschiedenis. Tijdens de zuivering worden twee sterke entiteiten waargenomen die tegenstand bieden maar hun verzet is slechts tijdelijk. Het huis is gezuiverd van alle belastende energieeen en zal weer rustig aanvoelen. De vrouw is weer geaard en geheald en voelt zich weer goed in haar lichaam. Voor haar was de zuivering een bevestiging van haar waarnemingen.

Amsterdam - oktober 2010 - huis
Een jong stel wonen in een groot flatgebouw waar de nodige zwarte schimmen worden waargenomen. Ze zijn beiden gevoelig en hierdoor zien zij meer. Gezien de problematiek en het feit dat de entiteiten op meerdere plekken worden waargenomen koos ik voor een zuivering van het gehele flatgebouw. De flat voelt nu rustig aan het nodige is opgeruimd. De aanwezigheid van softdrugs is mede bepalend voor de energie in de flat. De bewoners hebben een gidsenhealing ontvangen om hun goed te aarden.

Nijmegen - oktober 2010 - huis en persoon
Een vrouw ervaart in haar eigen huis de aanwezigheid van entiteiten op de verdieping boven. In haar huis zijn een aantal entiteiten aanwezig die zich door het huis verplaatsen tijdens mijn bezoek. Na de zuivering trekt haar aanwezigheid toch nog de nodige entiteiten aan die nacht en kom ik terug om verder te kijken. Het blijkt dat ze een krachtig persoon is die de nodige aantrekt en het probleem betreft niet alleen dit huis maar heeft ook elders al plaatsgehad. Ik heb nu de gehele buurt gezuiverd en haar goed afgesloten en geaard om te zorgen dat ze nu minder oppikt.

Arnhem - oktober 2010 - huis en persoon
Een vrouw is haar huis ontvlucht omdat ze wat minder leuke ervaringen heeft met entiteiten. In haar appartement is het nodige aanwezig en ze weet dat het er is. Regelmatig voelt ze iemand op haar bed zitten en heeft ze ervaren dat ook overleden dierbaren aandienden. Ze staat open en mag beter geaard worden. In haar huis voel ik bij binnenkomst aanwezigheid die even voelt wie ik ben en daarna weer weg gaat. Tijdens de zuivering is het nog rustig maar boven de slaapkamer zit een vliering met een gesloten luik. Mijn ervaring is dat het een geschikte plek is voor entiteiten omdat ze daar ongestoord kunnen verblijven. De eerste zuivering richt ik ook op deze vliering en de koude energie komt door de plafond heen. Bingo. De rest van het huis is ook gezuiverd en voelt weer rustig aan. Ik heb voor de zekerheid ook de buurt meegenomen in de zuivering aangezien het een rijtjes huis betreft. Daarnaast zijn de vrouw en haar moeder ook gezuiverd en geaard.

Barendrecht - oktober 2010 - huis en persoon
Een klant waar ik eerder was heeft nog regelmatig last van entiteiten omdat ze deze meeneemt van een instelling waar haar dochter verblijft voor psychiatrisch hulp. Het huis is voor de zekerheid nogmaals gezuiverd en ze had belangstelling voor een gidsenhealing. Tijdens de healing komt nog oud verdriet los en voelt ze dat weer goed geaard is.

Leidschendam - oktober 2010 - huis en personen
Een man vraagt mijn hulp om eens bij hem thuis te komen kijken. In de flat worden de nodige negatieve entiteiten gezien. Het heeft met de bewoners te maken in en elders in de flat. Deze flat is gezuiverd en ook de bewoners zijn gezuiverd en geheald. In de praktijk komt het vaker voor dat andere bewoners verantwoordelijk zijn voor negatieve energieeen en andere gevoelige bewoners er last van hebben.

Oldenzaal - oktober 2010 - huis en personen
Een gezin voelt de nodige aanwezigheid in huis en heeft gevoelige kinderen die er ook last van hebben. Al in de huiskamer voel je de koude winden. Ook boven in huis voel je de koude energie op de muur en vanuit de kast komen. Het huis is gezuiverd en de koude winden zijn weg. Ook hier is de buurt gezuiverd en is op de terugweg ook de school waar een van de kinderen op zit gezuiverd van aanwezige entiteiten.

Veeningen - oktober 2010 - huizen en personen
Bewoners van een woonboerderij ervaren de aanwezigheid van donkere schimmen buiten als het donker begint te worden. Ze zijn familie van een klant uit Schoonebeek en zijn van mijn werk op de hoogte gebracht. Hier is ook de buurt en omtrek van de woonboerderij gezuiverd en tenslotte ook het huis zelf. Het voelt weer rustig aan. Een aantal personen van het gezin hebben een gidsenhealing mogen ervaren. Een aanwezige buurmeisje wilde ook geholpen worden. Het blijkt al snel dat ze te open staat en niet goed geaard is. De klachten die ze had duiden er ook op. Na de healing staat ze weer letterlijk met beide benen op de grond.Ook hun huis is gezuiverd. In de schuur en in het huis zelf blijkt het nodige aanwezig te zijn en ik het tegelijk maar gedaan omdat ik toch in de buurt was.

Assen - oktober 2010 - huis en persoon
Een vrouw ervaart de nodige problemen in huis en vraagt om hulp. Een medium constateert dat het te maken heeft met haar eigen energie. Het huis is gezuiverd van de aanwezige oud-bewoners energie en ook de vrouw heeft een gidsenhealing gehad om weer rustig te zijn.

Tiel - oktober 2010 - huis en persoon
Boven op de bovenloop wordt door de vrouw des huizes een aanwezigheid gevoeld en het voelt koud. Deze loopt met haar mee de trap af en ze voelt alsof er iemand met haar meeloopt. Hun dochter is een jongedame met veel energie en er wordt door de medium gezegd dat zij beter geaard mag worden om de nodige energie kwijt te raken. Ook de vrouw des huizes is na de geboorte veel minder geaard waardoor er klachten ontstaan. Het huis is door mij gezuiverd en het voelt weer rustig. Ook de temperatuur in huis voelt weer normaal aan. De vrouw is door mij in een healing weer goed geaard.

Heemstede - oktober 2010 - huis en personen
De bewoonster heeft last van diverse verschijnselen maar na healing en gesprek is duidelijk geworden dat het onverwerkte verdriet en spanningen betreft uit haar jeugd. Deze hebben een stevige blokkade gevormd bij haar chakra's en deze stromen nu over. Ze gaat op zoek naar regressie om deze emoties te leren los laten.
Het huis voelde niet fijn aan en is ook gezuiverd.

Culemborg - oktober 2010 - huis en personen
Een gevoelige vrouw ervaart thuis aanwezigheid. Zij en haar dochter heeft er last van. Zij ervaart angsten en dwangmatigheid. In het huis lijkt het in eerste instantie heel rustig maar tijdens het doorlopen van het huis wordt toch wat gevoeld. Het gevoel wat ik daar kreeg dat er een heleboel treitergeestjes op afstand toekeken. Het huis is gezuiverd en ook de directe omgeving. De vrouw blijkt zweverig te zijn en niet goed geaard en voelt nu de positieve effecten. De angst is duidelijk verminderd. In de keuken wordt nog een laatste entiteit waargenomen en ook aardstraling die ook door mij geneutraliseerd is. Uit hun verhalen blijkt dat ze veel aanwezigheid ervaren bij de stallen waar hun paarden staan. Vermoedelijk zijn daar de entiteiten afkomstig. Er is wens om ook daar te zuiveren.

Voorschoten - oktober 2010 - huis en persoon
Een vrouw wordt door een helderziende geadviseerd om haar huis te laten zuiveren. Ze heeft zelf last van angsten e.d. Er wordt aanwezigheid gevoeld op de overloop. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan. Ook de vrouw wordt door mij behandeld. Ze blijkt niet goed geaard te zijn en wordt nu door de gidsen geholpen. Het voelt goed aan en hierdoor zal ook haar angsten verdwijnen.

Wijchen - oktober 2010 - huis en persoon
In een huis wordt door de vrouwelijke leden van het gezin de aanwezigheid van entiteiten ervaart. De jongste dochter staat naar mijn gevoel heel open hiervoor en is met een gidsenhealing weer geaard. Boven in de slaapkamers wordt de aanwezigheid van entiteiten gevoeld en door mij bevestigd. Het huis is gezuiverd.

Haarlem - november 2010 - huis en persoon
Een buurvrouw van een klant die ik eerder heb geholpen vraagt mijn hulp. In haar flat ervaar ik aanwezigheid van entiteiten en heb ik haar woonruimte gezuiverd. Ze zag in haar workshopruimte de roze energie van de engelen. Ik heb haar ook een gidsenhealing mogen geven omdat ze nodige klachten heeft.

Utrecht - november 2010 - huis en personen
Bij dit gezin slaapt het oudste kind niet goed in een kamer en ze komt in een ander kamer te slapen waar ze wel goed slaapt. Er is dus iets met de kamer aan de hand. Als ik de kamer binnen ga voel ik meteen dat het onbehagelijk is. Ik heb het huis gezuiverd en het gevoel is weg. Ik voel ook aardstraling onder het huis en deze straling is door mij geneutraliseerd. De ouders en kind hebben een gidsenhealing gekregen om te aarden en weer rust te krijgen. Het huis voelt weer goed en rustig aan.

Zwijndrecht - november 2010 - huis en personen
Het enige kind van het gezin is energiek en slaapt hierdoor niet echt door. Hij is onrustig, huilerig of zit te zingen en te kletsen. Zijn moeder maakt zich zorgen en slaapt hierdoor onregelmatig en te weinig. Het huis voelde wel wat belastend en is gezuiverd. In de kinderkamer wordt in de hoek ook een bijzondere energie gevoeld wat niet echt fijn aanvoelde. De knuffels in zijn bed zijn ingestraald met energie om het kind ook tijdens de slaap rust en ontspanning te geven.

Bilthoven - november 2010 - huis en personen
Het betreft hier een tweeling die zich via een cursus mediumschap pendelen last krijgen van entiteiten. Niet zozeer in hun aura maar eerder in het contact leggen met gene zijde. Dat blijkt bij de zuivering die ik toepaste. Hun huizen zijn ook gezuiverd en zoeken verder hulp via regressie. Naar mijn gevoel past zit er nog een les achter en een reden waarom het gebeurd.

Amsterdam - november 2010 - huis en persoon
Een man heeft een verleden achter de rug waarbij hij lastig werd gevallen door entiteiten. Zij namen deels bezit van hem en gebruikte zijn energie. Na een ervaring verdwenen deze plotsklaps maar zit hij wel met een bepaald gevoel in zijn hoofd. Zij ze wel weg ? Hij vraagt mijn hulp om dit te controleren. Er is echter niets meer bij hem en bij hem moet nog een knopje om om te beseffen dat het al voorbij is. Zijn huis is wel gezuiverd.

Alphen aan de Rijn - november 2010 - huis en personen
Een man heeft ervaring dat er in zijn huis toch het een en ander aanwezig is. Een goed medium ziet inderdaad dat het nodig is om daar naar toe te gaan. Bij het betreden van het huis voel ik al het nodige wat niet fijn is. Het huis maar ook het terrein en omliggende buurt is bij de zuivering meegenomen. Het huis voelt weer goed aan. In de kamers zijn nog de nodige emoties gezuiverd omdat het huis toch een lang verleden heeft. Ook is aardstraling uit de grond geneutraliseerd en bepaalde zaken uit het verleden. Alle leden van het gezin hebben een gidsenhealing mogen ervaren. Bepaalde voorwerpen in huis zijn ook gezuiverd waarbij ook de bewoner voelde dat bepaalde voorwerpen beladen waren.

Nijmegen Lent - november 2010 - huis en persoon
Een kennis van een klant ervaart dat ze niet goed aard in haar huis. Ze heeft haar partner verloren en probeert haar leven weer op te pakken. In haar huis voelen de ruimtes wat beladen aan en er hangt verschillende emotionele energieeen in de ruimtes wat niet fijn aanvoelt. Het huis is gezuiverd zodat ze het nu met haar eigen energie weer kan vullen. Ze heeft ook een healing ontvangen waarbij ze beter geaard is.

Maarssen - november 2010 - huis
Een vrouw voelt dat ze niet in haar huis kan aarden. In het huis worden door een medium entiteiten gezien en deze worden ook door mij gevoeld. Het voelt niet bedreigend of echt belastend maar ze zijn er. Een koele luchtbeweging is voelbaar. In het huis wordt ook aardstraling gevoeld op de plek waar zij slaapt en dit straalt door naar haar eigen werkkamer. Het huis is gezuiverd en voelt weer rustig aan. Ik heb de aardstraling geneutraliseerd en beiden een gidsenhealing mogen geven.

Arnhem - november 2010 - huizen
Op deze avond zijn maar liefst drie huizen gezuiverd. Een huizenverhuurster heeft drie panden die ze verhuurd aan derden en ze voelt dat het op sommige plekken niet goed voelt. In het eerste huis dat wordt opgeknapt voel je op de bovenste verdieping de aanwezigheid van een entiteit waarbij je de kriebels van krijgt. Dit huis is helemaal gezuiverd en ook van aardstraling geneutraliseerd. In het huis waar ze ook woont zijn vooral emotionele energieeen en energie van andere mensen de boosdoener en in het laatste huis voelt het op de zolder niet fijn. De huizen zijn allemaal gezuiverd en voelen weer heel fijn aan zodat ze het nu ook zonder problemen kan verhuren aan derden.

Den Haag - november 2010 - huis
Een man zoekt dringend hulp voor zijn vriendin. Zij is min of meer het huis ontvlucht nadat ze door entiteiten is belaagd. Ze lijkt heel gevoelig hiervoor maar ze blijkt niet goed geaard te zijn waardoor ze open staat voor deze invloeden. Haar huis is gezuiverd en het blijkt in het hofje waar ze woont ook in andere huizen aanwezig te zijn. De meeste bewoners zijn toch min of meer depressief en daarom besluit ik ook de omgeving te zuiveren. Het huis van haar vriend is ook gezuiverd en voelt weer goed aan.

Venlo - november 2010 - huis en persoon
Een vrouw zoekt hulp omdat ze stelselmatig de kamer van haar dochter ontwijkt en gesloten houd. Het voelt daar niet goed en ook haar dochter blijft bij haar slapen. Gezien de aard van de omstandigheden heb ik haar ook verzocht om te zorgen dat een derde aanwezig is om haar te ondersteunen gezien mijn ervaringen dat bij deze omstandigheden mensen het laten afweten. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan. De vrouw blijkt een vrouwelijke entiteit te dragen. Ze zelf kijkt heel gefronsd en gespannen en na haar zuivering ziet ze er weer stralend en vrolijk uit. Deze entiteit biedt veel weerstand om gezuiverd te worden, maar met geduld en liefde is deze ook overgegaan.

Almelo - november 2010 - huis en persoon
Een jongedame ervaart veel problemen bij haarzelf en ziet ook regelmatig de schimmen in haar huis aanwezig te zijn. In haar huis gebeuren ook zaken wat op aanwezigheid zou duiden. De sfeer in huis geeft hoofdpijn en ik ben daar begonnen met zuiveren. De sfeer veranderde aanzienlijk toen ik ook de grond waarop de huis zat ook zuiverde. Het betreft daar de buurt in het centrum van de stad en daar zit volgens een medium nog veel meer. Het betreft dolende geesten.

Deventer - november 2010 - huis en persoon
De middelste zoon van een gezin heeft al eerder last gehad van auralifters en is toen geholpen. Echter heeft hij weer last van een auralifter en mijn hulp wordt gevraagd. Bij de zuivering is de entiteit al spoedig meegenomen. Het huis is ook gezuiverd want daar hing ook een negatieve lading. De zoon kan weer rustig slapen en voelt ook goed dat de sfeer in huis aanmerkelijk verbeterd is.

Den Haag - november 2010 - huis en personen
In deze nieuwbouw flat woont een jong stel die een negatieve entiteit in de achterkamers ervaren. Ook hun hond slaat agressief aan tegen de aanwezigheid. Deze appartement is gezuiverd en er is weer rust. Het stel heeft ook in de vorige woning heftige paranormale ervaringen mogen ervaren. Bij de zuivering/healing bleek vooral de man nogal open en niet goed geaard te zijn waardoor hij gevoelig was voor de aanwezige energieeen.

Den Bosch - november 2010 - huis en personen
Bij dit gezin is er sprake van twee nieuwetijdskindjes waarbij de eentje zeer actief is en de ene veel last heeft van lichamelijke klachten. Van beide kindjes zijn hun knuffels van energie voorzien om ze rustig te houden als ze gaan slapen. In het huis zijn wat entiteiten aanwezig die ook de nodige onrust veroorzaken en ik heb het huis gezuiverd toen ik in de huiskamer zat. Daarnaast hing er in het huis een voelbare spanning die na een goede zuivering verdween. Het huis voelt stukken lichter aan door de vele engelen energie die ik mocht gebruiken. De kinderen en moeder hebben nog een healing mogen ontvangen. De tijd zal leren of de kinderen rustiger worden en beter gaan slapen.

Den Bosch - november 2010 - huis
Het jongste kind slaapt slecht in zijn eigen kamer en wordt zelfs hysterisch. Hij slaapt prima in de kamer van zijn ouders. In zijn zolderkamer blijkt duidelijk aanwezigheid te zijn. Je voelt de wind waaien. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan. De ouders hebben een healing/zuivering ontvangen waardoor ook veel stress weggehaald is.

Doesburg - november 2010 - huis en personen
Een vrouw vraagt mijn hulp wat betreft haar eigen ontwikkeling en de sfeer in huis te voelen. Ik heb haar veel duidelijk kunnen maken en haar en haar man een gidsen/engelen healing mogen geven. Hun huis is gezuiverd omdat daar toch wat spanningen aanwezig zijn.

Rotterdam - november 2010 - huis en persoon
Een jonge gevoelige vrouw roept mijn hulp in omdat haar appartement niet goed aanvoelt. Ze is zelf al vaker bezig geweest met wierook maar het helpt niet. Haar zus wil ook helpen maar haar methode is niet wat ze wil. In de huiskamer merk je al meteen de wind die er waait. In haar slaapkamer in de hoek voelt ze zelf dat daar wat is en inderdaad daar is een entiteit aanwezig die niet echt weg wil bij de eerste zuivering die ik vanaf de huiskamer uitvoerde. Ik heb de slaapkamers nog apart genomen waarbij haar slaapkamer en ook de slaapkamer van haar dochter nog niet echt fijn voelde. Na de zuivering voelt alles weer goed.

Ze verteld me ook nog over haar vriendin die nogal veel zware energie bij zich draagt. Omdat het in de buurt is gaan we ook daar naar toe om te komen helpen. Dit huis heb ik eerst van buiten gezuiverd omdat dan de meeste spanning weg is. In haar huis heb ik ook de ruimtes een aparte zuivering gegeven. De vriendin zelf draagt ook het nodige bij zich en tijdens een healing/zuivering zijn de nodige entiteiten bij haar vandaan gehaald.

Rosmalen - november 2010 - huis
Bij huisbezoek van een klant die ik begeleid blijkt een entiteit aanwezig te zijn. Ze verteld dat ze al eerder het gevoel had dat er wat is. Ze hoorde de trap kraken alsof er iemand op loopt. Ik loop naar boven naar de overloop en voel deze aanwezigheid heel sterk. Het huis is gezuiverd en na afloop merk je ook dat het huis weer warm aanvoelt. De entiteit is vermoedelijk meegekomen nadat ze een buurjongen bezocht die ook niet helemaal zuiver bezig is. In dat huis voelde ze heel sterk de belastende energieeen.

Oss - november 2010 - huis
Dit gezin heeft last van negatieve energie. Het huis is al eerder ooit gezuiverd maar er zijn nog steeds entiteiten aanwezig. De bron van dit alles betreft een familie aangelegenheid die ontaardde in ruzie. De negatieve energie die nog steeds van die persoon naar hun wordt uitgestraald trekt ook entiteiten aan. Het huis is gezuiverd en ook de plek waar de ruzie geweest is, is goed gezuiverd zodat het niet meer belastend op hun werkt.

Deventer - november 2010 - huis
Een gevoelige vrouw van een gezin waar ik al eerder ben geweest voelt dat in de kamer van hun jonge kind niet goed aanvoelt. Ze probeert het zelf eerst te zuiveren maar het is te sterk en het voelt niet echt goed. Zelfs ik kreeg aan de telefoon een onbehagelijk gevoel en men wil dat ik kom. In de kamer van hun kind voel ik niet echt een entiteit maar de energie is niet fijn. Je voelt een stralende energie en het blijkt dat het van de verdieping boven komt waar een schilderij staat die daar een week geleden binnengebracht is omdat het bij de tijdelijke opslag van spullen van een familielid hoort die tijdelijk bij hun ruimte zocht. Het schilderij komt uit Indonesie en je voelt de negatieve energie die het uitstraalt. Het is gezuiverd en door de man vernietigd en weggegooid uit huis. Het huis voelt weer goed aan. In die week dat de schilderij aanwezig was op zolder had het al een negatieve uitwerking op het gezin. Ziekte, onrust, slecht slapen, ruzies, etc.

Rucphen - november 2010 - huis en personen
In het huis worden 's avonds veel voetstappen gehoord en geluiden op de 1ste verdieping. Het is de ene moment meer als de ander, maar het is heel actief daar in het huis. Het huis is gevestigd aan een van de oudste straten van dit dorp. Beneden in de huiskamer voel je de wind waaien van de entiteiten. In de kamers voel je boven de emotionele energie. Het huis is gezuiverd en ook de grond is goed gezuiverd. De bewoners hebben een gidsenhealing gehad waarbij bij de vrouw de nodige emoties loskwam. Het huis voelt weer goed en rustig aan.

Kaatsheuvel - november 2010 - huis en persoon
Rondom en in het huis wordt een entiteit van een man waargenomen en ook in bepaalde ruimtes ervaren de bewoners drukte en beladenheid. Het huis is gezuiverd en alle kamers zijn doorgelopen en daar worden nog de nodige energieen gevoeld. Het huis is gezuiverd en ook de omgeving rondom het huis. Het huis voelt weer rustig aan. De vrouw des huizes is ook geheald door mijn gidsen.

Amsterdam - november 2010 - huis en persoon
Ik ben gevraagd voor een healing bij een jongedame. Echter voelt haar huis ook niet echt fijn aan. Er hangt een gespannenheid en ook bepaalde meubels dragen energie. Het huis is als eerste gezuiverd zodat het weer ontspannen aanvoelt en ook een meubel is gezuiverd van belastende energieen. De vrouw heeft een healing mogen ontvangen.

Hilversum - november 2010 - huis en personen
Een gezin ervaart entiteiten in huis. Er is wind voelbaar in de huiskamer en ook in de kamers boven wordt aanwezigheid gevoeld en ik voel daar nog bepaalde emoties. Het huis is gezuiverd en ook de ruimtes zijn nog even apart aangevoeld en gezuiverd. Het voelt weer rustig aan. Alle bewoners hebben een healing mogen ontvangen.

Utrecht - november 2010 - huis en persoon
Een man staat onder invloed van entiteiten. Hij is gezuiverd en oogt weer beter volgens zijn vriendin. Zijn energie en het feit dat hij niet goed geaard is, trekt entiteiten aan. Hij heeft een verleden uit een vorige huis waar hij woonde. Zijn huis is ook gezuiverd.

Spijk - november 2010 - huis en persoon
Het 6-jarige zoontje is heel gevoelig en is onrustig in zijn ouderlijk huis. Het huis heeft een waterader onder het huis lopen en er is duidelijk aanwezigheid te voelen van entiteiten. Het hele huis is gezuiverd en de energie van de wateraders is geneutraliseerd. Het zoontje is met een gidsenhealing geaard en gezuiverd.

Rotterdam - november 2010 - huis en personen
Een stel in Rotterdam ervaren al enkele jaren de negatieve invloed van entiteiten in hun leven. Hun bedrijf loopt slecht en men ervaart dat men in een negatieve spiraal zit waar men maar niet uitkomt. Het huis staat al 2 jaar te koop maar er is geen interesse. Er is eerder hulp geweest om het huis te zuiveren maar dat leverde niets op en men is eigenlijk financieel flink bedonderd. In hun huiskamer voel je al de wind van de aanwezigheid, een drukkend gevoel op het hoofd. De vrouw verteld me dat het na de afspraak wel rustig in huis werd. Tijdens de zuivering merk ik dat de energie in huis sterker werd. Bij de keuken gaan de alarmbellen bij mij rinkelen en is een vrij negatieve entiteit voelbaar. Deze entiteit wordt al spoedig meegenomen. Tijdens mijn controle door het huis is alleen in de badkamer nog wat voelbaar en zijn de overige ruimtes gezuiverd van emotionele energie. Het huis voelt weer rustig en ontspannen aan. De bewoners hebben nog een gidsenhealing mogen ontvangen waarbij de vrouw goed geaard werd.
Het huis is door een medium bekeken en er wordt gezegd dat er een vloek uitgesproken is over het gebouw waardoor de problemen ontstaan zijn.

Utrecht de Meern - november 2010 - huis
In dit huis zijn entiteiten aanwezig die ook de kinderen beinvloeden en de moeder voelt het ook. Het huis is gezuiverd en ook emotionele energieeen zijn geneutraliseerd waardoor alles weer rustig en licht aanvoelt.

Hoogvliet - november 2010 - huis en persoon
Deze mevrouw heeft last van een entiteit die achter haar aan zit en lastig valt. Bij haar voel je ook een soort wind en er is duidelijk een entiteit aanwezig. Eerst is het huis gezuiverd en er wordt gezegd dat vooral de zolder niet goed aanvoelt. Bij de zuivering die ik vanaf beneden doe is echter al het meeste meegenomen en betreft de rest zuivering meer het opruimen van emotionele energieen. De mevrouw is van haar entiteit verlost en zal het verschil de komende tijd gaan ervaren. De gidsen en engelen namen de tijd om de entiteit bij haar vandaan te halen.

Hoogezand-Sappemeer - november 2010 - huis en persoon
In dit huis zijn ook de nodige entiteiten aanwezig en ook de dochter ervaart dat ze contact heeft en dat ze zich bekeken voelde. De moeder heeft ook wat gezien haar gevoeligheid en lichamelijke klachten. Het huis is gezuiverd en voelt aan en mijn gidsen en engelen waren druk om de moeder te zuiveren. Tijdens de healing/zuivering voelde je de koude en kilte die bij haar werden weggehaald. Ze liep er al 20 jaar mee rond.

Den Haag - november 2010 - huis
Deze kinderdagverblijf opent binnenkort de deuren maar er gaat van alles al mis bij de voorbereidingen en opbouw. Teveel, waardoor men toch gaat zoeken naar een oorzaak waardoor men tenslotte bij mij terecht komt. Gezien de aard van de problemen en het feit dat men binnenkort opent, vond ik het verstandig om de zuivering/reiniging te doen voordat men alle kleine kinderen binnen laat. Een spoedklus waardoor ik veel moet reizen maar ik had het er voor over. Alle ruimtes zijn gezuiverd en ook de omliggende woningen en de grond. Er was veel drukte en energie in het gebouw aanwezig waardoor het druk aanvoelde.

Rotterdam - november 2010 - huis en persoon
Op verzoek van een jongedame heb ik haar huis gezuiverd waar ze niet zo lang in woonde en haarzelf een healing gegeven. Het huis voelde wat licht gespannen aan en ook op de tweede verdieping was nog emotionele energie te voelen van vorige bewoners. Het huis voelde na de zuiver weer ontspannen en licht aan.

Rijswijk - november 2010 - huis en personen
In deze apartement is duidelijk een gespannen sfeer voelbaar en voel je beweging van energie. De bewoonster is zelf al een tijd actief geweest om te zuiveren met wierook en ook zijn al diverse mensen op bezoek geweest om te zuiveren maar zonder resultaat. In haar woning vinden paranormale verschijnselen plaats. Bij de zuivering is duidelijk activiteit voelbaar maar het blijkt niet alleen tot haar woning beperkt te zijn. De beneden woning die al een tijdje leeg staat bevat ook de nodige entiteiten en het lijkt er meer op dat het betrekking heeft op de gehele flat en het meer te maken heeft met de grond waarop het gebouw staat. Er wordt veel opgeruimd daar. Een entiteit biedt nog de nodige tegenstand voordat deze overgaat. Bij de healing zijn nog de nodige lichamelijke klachten verholpen. De bewoonster en haar aanwezige zus zijn ook gevoelig voor energieeen.

Enschede - december 2010 - huis
In deze huis is energie voelbaar en koude. Het blijkt niet zozeer te maken te hebben met de woning zelf maar met de huiskamer tafel bij de bankstel. Deze tafel straalt ijskoude energie uit en een medium die ik ter plekke raadpleeg bevestigd mijn vermoeden dat we hier te maken hebben met een poort naar het negatieve. Deze tafel is tweedehands gekocht via internet en naar mijn vermoeden is deze tafel gebruikt om entiteiten op te roepen waardoor er een poort is geopend. De bewoners zijn dringend geadviseerd om deze tafel uit huis te halen en ik zal op korte termijn terugkeren om de zuivering van de woning te vervolgen. Zuiveren met een negatieve poort in huis is dweilen met de kraan open. Onder de tafel is het ijskoud. Ze verplaatsen de tafel en merken dat de koude energie met de tafel mee verplaatst. Het is een duidelijke bevestiging dat het met de tafel te maken heeft. Wordt vervolgd.

Lelystad - december 2010 - huis en persoon
Bij dit gezin heeft vooral de oudste kind last van negatieve beinvloeding en vermoeidheid. Het duidt erop dat hij niet goed geaard is en hierdoor last heeft omdat hij te ver open staat voor andere energieeen. Ook een huiszuivering vind men raadzaam. Tijdens de huiszuivering voelen de bewoners de energieeen en de invloed van de energieeen op hun werken. Hun kind heeft een gidsenhealing mogen ervaren en voelt zich weer heel goed.

Bergen - december 2010 - huis
Dit betreft het huis van iemand die ook thuis cursussen geeft en mensen ontvangt. Haar zoontje heeft last van een entiteit in de slaapkamer en hoort ook hem ook schreeuwen. Het kind schrikt dan te pletter. Boven in huis is de aanwezigheid voelbaar en is het huis door mij gezuiverd waardoor het weer goed aanvoelt. Ook haar cursusruimte is gezuiverd omdat daar elke keer bezoek komt.

Volendam - december 2010 - huis
In dit huis is een krachtige entiteit aanwezig door de mediums geclassificeerd als demonisch. Hun zoontje durft niet op zolder te slapen en dat is niet verwonderlijk. Het huis is eerst vanuit de huiskamer gezuiverd waardoor het meeste verdwenen is en daarna zijn alle ruimtes apart doorgenomen. Het voelt weer goed aan. Er is eerder hulp geweest maar die kregen het niet weg.

Hoorn - december 2010 - huis
Iemand met een praktijk aan huis zit al een tijd niet meer lekker in haar vel. In haar huis zitten veel energieen van bezoekers van haar praktijk en die voelen heel belastend. Ik ben naar haar toe gegaan om haar huis te zuiveren en ook te leren hoe ze zelf haar praktijk kan zuiveren. Op mijn vraag of er ook tweedehandse spullen in huis zit blijkt dit slechts een schilderij te zijn die achterin de gang hangt. Maar ook deze is niet helemaal zuiver. De antieke lijst om de schilderij bevat koude kille energie en is op verzoek van een medium het huis uit gezet omdat hier toch sprake is vervloeking.

Wynchen - december 2010 - huis en persoon
Een moeder vraagt mijn hulp om haar huis te laten zuiveren omdat hun zoontje last heeft van iets. Hij durft niet boven te slapen. Het grote huis was ooit een huisartspraktijk geweest en ook daar zitten de nodige energieen vast. Op de verdieping van de slaapkamers worden echter de koude entiteiten waargenomen in een rommelkamer. Het lijkt erop dat ze verbonden voelen met bepaalde voorwerpen. Het huis is gezuiverd en haar zoontje heeft een behandeling van de gidsen mogen ervaren.

Leiden - december 2010 - huis en personen
Een moeder vermoed al langer dat het in huis niet in orde is. Haar vermoedens worden bevestigd na het lezen van mijn website. De kinderen hebben last van entiteiten waardoor ze slecht slapen of ander gedrag vertonen. Ook de moeder voelt druk op de borst en duizeligheid. In het huis dolen diverse koude entiteiten rond en tijdens de zuivering worden ze meegenomen. Het betreft entiteiten uit de omgeving die naar dit huis worden aangetrokken. Het huis voelt nu weer goed en warm aan. Haar schoonmoeder is daar debet aan omdat die open staat hiervoor. Ik kom hier nog terug om nog meer te zuiveren omdat er nog veel entiteiten in de omgeving van het huis ronddolen.

Voorschoten - december 2010 - huis
In het huis van de moeder van bovenstaande klant is ook het een en ander aanwezig. Ze is zelf helderziend aangelegd. De zuivering van dit huis gaat ook zonder problemen en als laatste dient een entiteit zich aan die vooral als zwarte boodschapper op bezoek kwam waarbij altijd negatieve dingen gebeurde als hij kwam. Deze zwarte man wordt door de gidsen aangepakt waarna hij het negatieve loslaat en tenslotte een
normaal mens zichtbaar was en die ook kon overgaan. Dit werd door de klant waargenomen.

Amstelveen - december 2010 - huis en personen
In dit appartement zijn de nodige emotionele uitbarstingen geweest en is veel wiet gebruikt. Bij wiet gebruik is vaak sprake van negatieve energie en entiteiten. Mogelijk dat dit bijgedragen heeft aan alles. Het appartement is gezuiverd en ook de bewoners en hun moeder gezuiverd en geheald door de gidsen. Het voelt weer goed aan.

Delft - december 2010 - huis
Boven in de slaapkamers van een appartement ervaart de bewoonster de aanwezigheid van een entiteit die haar last bezorgt en foute dingen ervaart. Zij vraagt mijn hulp. Haar appartement is gezuiverd en voelt weer goed aan.

Den Haag - december 2010 - huis
Een gevoelige dochter vraagt mijn hulp voor haar problemen. Ze is zelf heel gevoelig en het blijkt dat ze niet goed geaard is waardoor de problemen ontstaan. Zij is in een gidsen/engelen healing weer goed geaard en hun huis is gezuiverd van belastende energieen.

Enschede - december 2010 - huis
In dit appartement heeft men last van entiteiten die de nodige verschijnselen veroorzaken zoals verschijningen, gebonk op de deur, lampen die vanzelf aangaan, glazen die verschuiven, etc. Het heeft te maken met de buurt en dus neem ik in de zuivering niet alleen de flat mee maar ook de omgeving.
Er is sprake van wiet-gebruik dus mijn advies hier ook weer, pas op geestverruimende middelen. Alle ruimtes voelen na de zuivering weer goed aan en ook heb ik uitgelegd dat tweede hands spullen best beladen energie kunnen meenemen.

Enschede - december 2010 - huis en persoon
Dit is het tweede bezoek aan het huis die ik bezocht heb en waar ik de vervloekte salontafel heb ontdekt. De tafel is het huis uit en ik vond het verstandig om het huis daarna pas te zuiveren. In dit huis is de nodige koude energie voelbaar en alle ruimtes zijn goed onder handen genomen voordat het weer goed warm aanvoelde.
De invloed van de negatieve poort was goed voelbaar en het was goed om dit huis nogmaals te bezoeken. De vrouw is door mijn gidsen weer goed geaard.

Enschede - december 2010 - huis en persoon
Haar vriendin die al bij de eerste huiszuivering aanwezig was wil dat ik ook haar kom helpen. In haar huiskamer is een entiteit aanwezig en het is vooral daar koud. Na de huiszuivering voelt haar huiskamer weer normaal aan. Ook zij heeft een gidsenhealing willen ontvangen.

Maasland - december 2010 - huis
Bij een woonhuis met daarachter een groot terrein met eigen bedrijf is het al een tijdje mis. Financieel veel tegenvallers en veel verschijnselen die op mijn website zijn herkenbaar. Vooral boven de slaapkamers is het behoorlijk aanwezig en veel koude wind voelbaar. Alle ruimtes zijn door mij gezuiverd en voelen weer warm aan. Het terrein is door een visualisatie en met gidsen/engelen gezuiverd en alle gebouwen
zijn daarin meegenomen. Er is daar heel veel weggehaald en gezuiverd. De bewoonster meldt later dat het nu veel beter gaat.

Heinenoord - december 2010 - huis
In dit huis zijn twee jachthonden aanwezig die elke ochtend beginnen te blaffen tegen iets onzichtbaars. Een medium ziet een negatieve entiteit in huis wat demonisch aanvoelt. Ook ik krijg er de kriebels van als ik de bewoners aan de lijn krijg. Het huis is gezuiverd en voelt weer goed aan en ook de honden voelen zich weer op hun gemak.
Het blaffen wordt veroorzaakt door iemand die op afstand het huis bewerkt omdat die een hekel heeft aan de honden. We weten echter nog niet wie dat doet.

Haarlem - december 2010 - huis en persoon
In dit huis voelt de bewoonster zich niet op haar gemak. Ze slaapt slecht, voelt weinig puf. Ze heeft een eigen schoonheidssalon aan huis en vraagt mijn hulp. Boven in de kamers is het koud en na de zuivering merkt ze duidelijk verschil. Het is weer normaal warm. Het huis heeft ook een leeftijd waarin je mag veronderstellen dat er genoeg belastende
energieeen aanwezig zijn. Ze heeft een gidsenhealing mogen ontvangen.

Utrecht - december 2010 - huis en persoon
In dit appartement is duidelijk spanning te voelen. In het huis zijn diverse Indische wajang poppen aanwezig die een belastende energie bij zich dragen en ook uit huis worden geplaatst. In de slaapkamers dolen entiteiten rond en deze worden ook meegenomen bij de zuivering. De man draagt ook iets bij zich wat hem onrustig maakt. Hij is na een zuivering verlost van negatieve energie en voelt zich weer op zijn gemak.

Apeldoorn - december 2010 - huis
In dit appartement zijn de nodige negatieve energieeen aanwezig wat zich vooral ophoudt in de slaapkamer van de zoon. Het is niet verwonderlijk omdat hij wiet gebruikt. Alle ruimtes zijn gezuiverd en voelen weer goed aan en hij heeft advies gekregen om het wiet gebruik te beperken.

Apeldoorn - december 2010 - huis
De ouders van een jong kind maken zich zorgen om het feit dat hun kind niet goed slaapt en onrustig is. Men is meer open gaan staan voor andere oorzaken en vragen mijn hulp. Boven in de slaapkamers zijn echter de nodige entiteiten aanwezig en een huiszuivering is op zijn plaats. De moeder heeft een massage praktijkruimte en krijgt hierdoor de nodige bezoekers binnen. Zij wordt geadviseerd om regelmatig te zuiveren indien nodig.

Amsterdam - december 2010 - huis
In dit huis hangt een in de slaapkamer van de dochter een beladen energie. Vermoedelijk is daar ooit iemand vermoord. Het zuiveren van deze kamer had niet meteen effect en het kost de energie nog tijd om het weer goed te krijgen. Het huis is gezuiverd en tijdens de zuivering kwamen er meerdere entiteiten in de huiskamer naar buiten. In alle ruimtes had de zuivering een zuiverende effect. Ook de bovenliggende verdiepingen en de buurt zijn gezuiverd. De bewoners hebben een groepshealing mogen ervaren.

Groningen - december 2010 - huis en persoon
In een huis waar een gezin met kinderen woont worden veel paranormale verschijnselen waargenomen. Ook op foto's die zijn genomen barst het van de orbs en nevels. Het huis is gezuiverd en er is veel energie voelbaar tijdens de zuivering. Ook boven worden de nodige entiteiten en energie gezuiverd zodat de woning weer rustig aanvoelt. De vrouw des huizes is ook gevoelig en staat open. Een gidsenhealing heeft haar weer goed geaard.

Nibbixwoud - december 2010 - bedrijf
Op deze dag slaat het winterweer toe en kost het veel tijd en moeite om naar de klanten te komen. Uiteindelijk kom ik in Hoorn aan om een bedrijf te zuiveren in Nibbixwoud. In het bedrijf zijn de nodige entiteiten aanwezig zowel beneden als boven en men is bewust dat er aanwezigheid is. Het gevoel dat men bekeken wordt en koude wind. Op de plekken waar men dit voelt kan ik dit bevestigen en is het bedrijf op alle plekken gezuiverd. Het voelt weer goed en rustig aan.

Heerhugowaard - december 2010 - huis en persoon
In dit huis waar een jong gezin woont is emotionele energie voelbaar. De moeder voelt zich erg moe en er is strijd met hun jongste kind. De grootmoeder ervaart ook negatieve druk in het huis en dringt aan om hulp te zoeken. Het huis is door mij gezuiverd en voelt weer lichter en ontspannender aan. Mogelijk dat een ongeboren dood kind de emotionele lading in het huis heeft beinvloed.

Heiloo - december 2010 - huis
In dit huis is op de 1ste verdieping een vreemde energie actief. Er is de nodige activiteit en er is gezuiverd maar er blijft een vreemde energie hangen op kniehoogte. Een medium ziet dat het te maken heeft met de grond waarop het huis staat. Er is sprake van bezweringen uit het verleden en het betreft de hele buurt. Ik kom hier nog op terug.

Bussum-Zuid - december 2010 - huis
Een man wil zijn nieuwe appartement laten zuiveren en ook een healing ontvangen. In het huis zijn weinig belastende energieeen gevoeld.

Doesburg - december 2010 - huis en personen
Een man is al een tijd bezig om zichzelf te ontwikkelen en doet wat healingswerk. Hij wil zijn huis laten zuiveren en ook meer informatie weten om zelf aan het werk te gaan. In het huis waar hij met zijn gezin woont worden de nodige koude energieeen gevoeld en gezuiverd. Beneden in de huiskamer voel je de energie van wateraders naar boven komen die nogal krachtig aanvoelen. Ook wat oude voorwerpen in het huis bevatten de nodige energieeen. De man en zijn vrouw hebben nog een gidsenhealing gekregen.

Huissen - december 2010 - huis en persoon
Een jongedame krijgt te horen over mijn werk via haar vriendin waar ik eerder kwam. Haar huis voelt op sommige plekken niet goed aan. In dit huis betreft het niet zozeer de ruimtes maar eerder de voorwerpen die het doen. Er zitten oude antieke kasten in het huis waarbij een klein spiegelkastje wel heel belastend aanvoelde. Tijdens de zuivering van die ruimte werd ik naar dat kastje aangetrokken en ook de bewoonster voelde dat het kastje niet echt pluis was. Het wilde niet gezuiverd worden dus het is bewerkt. Dit kastje wordt het huis uitgezet. De overige antieke kasten waren na een zuivering weer goed.

Duiven - december 2010 - huis en persoon
Een moeder roept mijn hulp in voor het huis van haar zoon. De relatie is uit en mogelijk dat de aanwezigheid van entitieten mede de oorzaak is. In bepaalde ruimtes voelt men zich niet op zijn gemak en tijdens ruzies blijkt er sprake te zijn van tijdelijke bezetenheid. Het huis is gezuiverd en het voelt weer goed aan. De bewoner is heel gevoelig en blijkt niet goed geaard te zijn. Na een healing voelt hij zich weer prima in zijn vel. Na de zuivering van het huis is er geen sprake meer van angst.

Zevenaar - december 2010 - huis
Bij zijn tante is er ook sprake van ongewenste energieeen. Deze zijn boven voelbaar en ook belastende spiegel bij het bed werkt verstorend tijdens het slapen. Dit huis is ook gezuiverd.

Zwartemeer - december 2010 - huis
In dit huis en ook in de omgeving worden de nodige doldende entiteiten waargenomen. De bewoners ervaren de koude wind in het huis. Tijdens de zuivering van het huis is koude wind voelbaar boven aan de trap en ook de kerstkaarten bewegen door deze wind. Er blijkt een grote poort bovenaan de trap te zitten waar de nodige negativiteit het huis binnenkomt. Deze is deels door mij ingesloten maar er is veel weerstand. In de slaapkamers is de nodige kilte aanwezig en beneden in de slaapkamer voel je ook sterke energie van een waterader de woning binnenkomen.
Buiten wordt de zuivering voortgezet omdat daar ook het nodige wordt gezien en ook de grote schuur heeft een zolder waar de nodige entiteiten aanwezig zijn. Deze is ook gezuiverd. Het gebied wordt door een medium gezien als een dodenakker, een plek waar mensen vroeger begraven werden.

Santpoort-Noord - december 2010 - huis
Dit huis in het centrum van het dorp heeft een kelder die nu volgestort is maar in het verleden de nodige verbindingen en gangen heeft met de buitenwereld en andere huizen. Er zijn in de WWII Joodse onderduikers aanwezig geweest en er is veel daar gebeurd. In het huis zijn de entiteiten voelbaar door de wind die je voelt. Tijdens de zuivering van het huis voel je uit de grond nog de nodige koude energie komen uit de plek waar de kelder was. Daar moet nog veel gezuiverd worden voordat het echt zuiver is.

Delft - december 2010 - huis
In dit huis is de nodige aanwezigheid voelbaar maar ook de positieve kant is aanwezig. Na de zuivering blijft een positieve entiteit de aandacht trekken met zijn aanwezigheid. Het maakt duidelijk dat ie er voor haar is.

Den Haag - december 2010 - persoon
Een vrouw voelt de aanwezigheid van een entiteit die haar beinvloed en ze vraagt om mijn hulp. Bij de zuivering/healing wordt een entiteit bij haar weggenomen en ze verandert langzaam maar zeker weer in een rustige en ontspannen persoon waarbij ook haar gezicht weer positief kijkt i.p.v. een gefronste gezicht. Het is lang geleden dat ze zich zo voelde.