Huiszuivering of huisreiniging bij overlast van entiteiten en geesten en zuiveren van personen. Dit artikel heeft betrekking op de negativiteit van 2014 en is daarom belangrijk om te lezen zodat je weet waar we nu mee te maken hebben.

 
De meeste mensen die nu hulp zoeken voor een huiszuivering of huisreiniging weten amper wat er aan de hand is. Vaak denkt men dat er een negatieve geest in huis is maar helaas komt dit bijna niet meer voor. Enkele jaren geleden was het vaak de oorzaak dat er iets mis was in huis, maar tegenwoordig heb je toch meer te maken met demonische entiteiten en is er meer aan de hand dan men beseft. Op het moment dat mensen hulp zoeken is het al erger geworden. Het probleem is dan overlast geworden en men heeft al klachten waardoor het dagelijks leven (in huis) ondragelijk begint te worden. Vaak voelt men het verschil als men uit huis gaat, maar soms hoeft dat ook niet eens meer te zijn, want negativiteit komt tegenwoordig bijna overal voor.
Het is voor veel mensen een taboe of onbekendheid want men weet niet waarmee men te maken heeft of men kan er met weinig mensen over praten. Dus daarom zoekt men het eerst op internet op en komen vanzelf de nodige websites naar voren toe maar de keuze is tegenwoordig ook legio geworden. Ik loop al een tijdje mee in de spirituele en paranormale wereld en weet hierdoor veel van dit onderwerp af. Het is een soort specialisatie geworden. In de loop der jaren zie je dat er dingen aan het veranderen zijn. De energieën zijn krachtiger geworden en er zijn duidelijk veranderingen zichtbaar in negativiteit waarmee mensen te maken hebben. Het grootste deel van de mensen zijn niet bewust van negativiteit om zich heen. Of ze zijn te nuchter en te aards om dat te beseffen of geloven daar niet in. Een deel krijgt daar last van en zal daar ook mee leven, een ander deel is toch gevoeliger hiervoor en laat dit ook gebeuren of zijn toch bewuster bezig om hiervoor hulp te zoeken. Een klein deel van de mensen gaat dus hulp zoeken en komen hierdoor van de problemen af en de grootste deel leeft hiermee verder.
De afgelopen jaren zie je dat er steeds meer mensen bewuster en gevoeliger worden en ook de aanvragen voor hulp nemen toe. In de eerste jaren dat ik op pad ging was het voornamelijk de geesten van overleden mensen die ik naar het licht mocht helpen en waren de problemen over. Maar langzaam maar zeker zie je het veranderen en worden de problemen erger. Dit heeft te maken dat mensen in hun energie krachtiger worden, ze worden gevoeliger en staan hier meer open voor en ook de gevolgen van onze kracht nemen toe. Mensen die negatief zijn en krachtig in de energie kunnen zo negativiteit ontwikkelen. Als ze ook negatieve emoties hebben dan kunnen ze dit krachtig projecteren naar degenen om wie het gaat of hun eigen omgeving aantasten.
Het is dus belangrijk naast de zuivering ook mensen bewust te maken van hun eigen energie en hun eigen verantwoordelijkheid van wat zij uitstralen. De negatieve energie die zij kunnen uitstralen kan namelijk dezelfde effect hebben als zwarte magie energie, en dat is dus pittig. Wat ook toenam is de negativiteit van mensen naar derden toe, dus afgunst/jaloezie en boosheid. Omdat mensen in hun energie krachtiger zijn geworden, worden deze negatieve gedachtes ook werkelijkheid, ze worden dus negatieve energie die bij de echt ander persoon aankomt. De energie kan dan op de persoon zelf kleven of op zijn huis. Negativiteit trekt weer negativiteit aan en hierdoor kunnen mensen in een negatieve spiraal komen. Deze soort energie werkt dus hetzelfde als zwarte magie energie en kan ook onbewust uitgezonden worden. Deze soort energie kwam ik in 2011 en 2012 steeds meer tegen bij mijn huisbezoeken.
 
Wat ook rond 2011 steeds meer begon toe te nemen waren de aanwezigheid van demonische entiteiten. Deze werden in steeds meer huizen waargenomen. Deze krachtige entiteiten vroegen dus krachtige zuiveringen en gelukkig namen de krachten van gidsen en engelen ook toe om dit werk te kunnen doen. Deze tendens zag je in 2012 steeds meer toenemen en er kwam steeds meer negativiteit naar boven toe. Deels wat er al lang aanwezig was en waar we nu bewust van mochten worden, maar ook veel nieuwe negativiteit. Het leek wel een soort hoogtepunt te worden naar het einde van 2012 waardoor we mogelijk alle negativiteit van ons af mogen schudden als de nieuwe positieve energieën van 2012 ons zullen bereiken. In het tweede helft zag ik met mijn helderziendheid steeds meer demonische entiteiten opduiken, maar ook bij mensen met chronische klachten. Deze mocht ik voor het eerst zien. Deze waren al jaren bij deze mensen aanwezig en schijnbaar mochten deze nu pas verholpen worden. En zag je in 2012 steeds meer oud zeer en negativiteit opduiken die opgelost mocht worden.
In 2013 wordt de situatie niet veel beter. Het wordt juist erger en zorgelijker. Er is een nieuwe vorm van negatieve energie opgedoken die erg besmettelijk is en steeds meer overal opduikt. Veel mensen raken ermee besmet en geven het onbewust weer door. Zelfs ik raak ermee besmet maar weet nog te weinig om me hier tegen te wapenen, maar ik voel wel dat het heel anders en agressiever is. Met mijn collega's kunnen wij er ons tegen wapenen en zoeken we samen met onze gidsen naar oplossingen. Naast deze nieuwe energie is ook de "oude" zwarte magie energie bezig zich te verspreiden en komen steeds meer demonische entiteiten voor die nog krachtiger zijn en lastiger worden om tegen te zuiveren.
Er vinden in de negativiteit veranderingen plaats op hoog niveau waardoor tenslotte maar één negatieve energie overblijft met hele krachtige demonische entiteiten die wij magiërs noemen omdat zij heel goed met negatieve energie kunnen werken. Dit zijn zo de hoofdlijnen van veranderingen die op hoog niveau plaatsvinden en waar de meeste mensen geen idee van hebben of nauwelijks bewust van zijn. Voor ons is het wel belangrijk de ontwikkelingen te volgen want het heeft wel gevolgen hoe je het huis zuiveren aanpakt.
 
Op het moment dat iemand nu hulp zoekt voor een huiszuivering, dan is er bijna altijd sprake van aanwezigheid van magiërs, demonische entiteiten dus. Dat kan je al uit de mail lezen hoeveel activiteiten er in huis afspelen en wat de klachten zijn die men ervaart. Op het moment dat er een demonische entiteit aanwezig in huis aanwezig is, zal deze zich niet meteen kenbaar maken. Het is juist de kunst om niet op te vallen. Ondertussen wordt je huis al voorzien van veel negatieve energie en gaan deze entiteiten pentagrammen, poorten en putten aanleggen, om je huis in bezit te nemen. Vaak trekken ze meerdere negatieve entiteiten aan en zo wordt het langzaam maar zeker een sterk front wat daar aanwezig is.
Gevoelige mensen, kleine kinderen en dieren zijn vaak de eersten die alarm beginnen te slaan maar de demonische entiteiten zullen proberen hun aanwezigheid te verhullen. Er zijn wel verschijnselen die duiden dat er iets gaande is : koude kilte, onrust, wind, gespannen sfeer, onrustig slapen. Deze klachten beginnen toe te nemen totdat er ook paranormale activiteit begint plaats te vinden.
Demonische entiteiten hebben het niet alleen gemunt op het huis maar ook op de bewoners. Ben je al gevoelig, niet goed geaard en sta je open dan is de kans al groot dat ze al bij je zitten om je van negativiteit te voorzien. En zo niet dan nog kunnen ze negatieve invloed uitoefenen. Deze entiteiten komen het huis binnen door met je mee te gaan doordat ze je elders oppikt maar kunnen ook via de buren binnenkomen. Negatieve energie kan je overal oppikken maar ook via je contacten. Op dit moment hebben meer als 90 % van de mensen sinds 2013 te maken met negatieve energie en demonische entiteiten en zijn hierdoor besmet geraakt. Omdat iedereen het elkaar steeds weer doorgeeft en omdat het heel besmettelijk is blijft het zich verspreiden. Er zijn meer demonische entiteiten dan mensen aanwezig en dat heeft allemaal te maken met de negatieve beinvloeding van de 2012 energie die naar de aarde kwam. Op hoog niveau is hiermee gerommeld en we mogen daar nu de lasten dragen. Hoe het de komende jaren verder gaat lopen durf ik niet te zeggen, maar het is wel heel zorgelijk omdat de meeste mensen daar niet bewust van zijn en hierdoor de negativiteit in stand houden. Op grote schaal zal dit leiden tot een negatief spiraal waar de maatschappij in zal komen maar ook veel mensen zullen negatief zijn en door de negatieve energie zullen er veel chronische lichamelijke klachten zijn. Een klein deel zal gezuiverd worden. Demonische entiteiten zijn slim en je komt ze overal tegen. Niet alleen in je huis, maar ook op je werk en vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Daar kijken ze welke mensen nog zuiver zijn en die proberen ze te raken. Het lijkt allemaal een voorbestemd plan waar ze mee bezig zijn. Het doel van deze entiteiten is onze spirituele ontwikkeling wat door de 2012 shift omhoog gaat, tegen te houden. Dit doen ze dus door ons te besmetten met negatieve energie wat onze chakra's en energielichaam verstoord waardoor we niet meer goed functioneren en met alle gevolgen van dien.
Je ziet tegenwoordig dat een besmet huis in een straat niet beperkt blijft tot dat huis. Vaak wordt langzaam maar zeker alle huizen in de straat één voor één overgenomen en breidt het probleem langzaam maar zeker uit. 

Waaraan kan je merken dat er negativiteit heerst ?

Onrust, bepaalde drukte, je voelt je onrustig en geïrriteerd. Lichamelijke klachten en als je door de medische molen gaat kan je een berg van diagnoses verwachten of zelfs hele chronische vage klachten. Maar het is wel heel opvallend. Je bent normaal gezond en plotseling kan er als een donderslag bij heldere hemel van alles mis zijn. Hier is dus heel goed om je gevoel te volgen. Negatieve energie kan namelijk hele vreemde dingen bij mensen doen wat medisch niet te verklaren is. Veel klachten zullen zich namelijk als aardse klachten naar boven komen, en dat zijn eigenlijk allemaal signalen van je lichaam dat er iets niet klopt.
Vermoeidheid dat chronisch kan worden. Maar lichamelijke klachten kunnen periodiek aanwezig zijn en dan barst je weer van de (negatieve !) energie en dan stort alles weer in elkaar. Als je gevoelig bent voel je dat er iets om je heen zit of iets wat je tegenhoud. Slaapproblemen zijn kenmerken dat het onrustig is in huis. Bepaalde zaken in je leven kunnen stagneren en niet van de grond komen, je wordt tegengehouden.
 
 
Door de veranderingen in negativiteit zijn de volgende aandachtspunten belangrijk :
 
Veel zuiveringsmethodes zullen niet meer werken anno 2013 en verder. Dus met witte salie door het huis lopen en rituelen toepassen zullen geen effect bieden tegen demonische entiteiten en de negatieve energie.
Ik werkte voor de shift vooral met gidsen en engelen. Mijn gidsen waren bijzonder krachtig geworden door het vele zuiveren en ik kreeg speciale gidsen en engelen erbij, maar anno 2013 werden hun krachten minder door de 2012 shift en de entiteiten waren nog krachtiger geworden, dus mijn oude methodes werkten niet meer. Dus het aanroepen van gidsen en engelen hebben vaak geen resultaat meer en de gidsen hebben ook uitgelegd waarom.
Door de energieshift van 2012 zijn de krachten van de mens omhoog gegaan en moeten wij nu zelf aan het werk gaan, want onze gedachtes en energie worden werkelijkheid. Dat hoort ook bij ons bewustzijnsproces. Dus het vergde een andere aanpak.
Omdat zoveel mensen besmet zijn met negatieve energie is het ook heel belangrijk dat naast de huiszuivering ook alle inwoners van het huis gezuiverd worden. Pas na de zuivering zal je merken dat je ook wat hebt. Vaak kunnen klachten tijdelijk verergeren of er ontstaan rust bij jezelf. 
Daarnaast is het ook belangrijk dat alle inwoners en ook het huis beschermd blijft tegen negativiteit en moeten de bewoners een bescherming worden aangeleerd. Mijn collega's van de Circle of Light hebben samen met hun gidsen een mooie bescherming ontworpen die we onze klanten geven zodat ze hiermee aan het werk gaan. Na de zuivering blijf je dus zuiver.
Zuiveren ter plekke is nu niet altijd een garantie dat het zuiveren beter gaat. Juist omdat we nu te maken met demonische entiteiten en magiërs, is het van belang dat deze soort entiteiten anders worden gezuiverd dan ter plekke. De ervaring leert dat deze soort entiteiten niet de gelegenheid gegeven moet worden om zich voor te bereiden op een zuivering want dat gaat niet lukken. Deze soort entiteiten kunnen zich dan verstoppen of elders heen verplaatsen waardoor een zuivering niet altijd succes heeft. Daarom passen wij nu een afstandszuivering toe die we van onze gidsen geleerd hebben.
Heel belangrijk is dat alles gezuiverd wordt in huis. Er hoeft maar één ding vergeten worden en het komt net zo snel weer terug. Daarom is een goede paranormale waarneming van belang die we van onze gidsen hebben geleerd. Een waarneming met apparatuur wat de zogenaamde ghost hunting groepen gebruikt pakt niet de negatieve energie op omdat het in een andere energie-trilling zit. Niet alle verschijnselen zijn waar te nemen als aardse verschijning.
Heel veel huizen zuiveraars zijn niet op de hoogte van de veranderingen in negativiteit en niet bekend met de kennis van demonische entiteiten. Omdat meer als 80 % van de mensen besmet zijn, betekent ook dat er veel spirituele en paranormale hulpverleners besmet zijn en niet bewust van deze negativiteit zijn. Ook onder de huizen zuiveraars zijn mensen besmet geraakt. Er zijn maar weinig mensen die deze negativiteit kunnen waarnemen of ervaren en vooral demonische entiteiten zijn meesters om zich te verhullen. Deze mensen kunnen de problemen erger maken. Het is niet zozeer dat deze mensen slecht of negatief zijn van aard, hun integriteit en vertrouwen zijn wel positief, maar de energie wat ze dragen is negatief. Doordat ze geen kennis hebben van de magiërs onder de demonen zijn ze zelf prooi tijdens het huiszuiveringen.Het is niet voor niets dat onze gidsen willen dat we op afstand gaan zuiveren. Dat mag ook, omdat onze kracht en energietrilling omhoog zijn gegaan sinds de 2012 shift. Desondanks blijft zuiveren op deze nieuwe manier een vrij inspannen en moeilijke bezigheid wat veel oefening en tijd gaat kosten. Vanuit mijn groep waarmee ik nu samenwerk, de Circle of Light, wordt deze methode steeds verder uitgewerkt en gebruikt.
 
Mondjesmaat weet ik gevoelige mensen en healers te overtuigen dat ze negatieve energie dragen maar de meesten negeren de boodschap en gaan rustig verder. Vooral mensen in het healings- en energiewerk beseffen niet dat ze door hun energieverspreiding ook de negatieve energie verspreiden en iedereen besmetten en het ook in stand houden. Degenen die gezuiverd worden merken pas na de zuivering het verschil omdat ze dan voelen dat er inderdaad een last van hun afgaat en dat ze lichter voelen. De energie wil weer beter stromen en men zich ook beter. Negativiteit sluipt namelijk in ons leven en op een bepaald moment voel je het ook niet meer omdat je daar nauwelijks van bewust van bent en dan wordt het zelfs deel van je. Je moet van goede afkomst en zuiver zijn om te beseffen dat er wat aan de hand is. Ik merk zelf al een bepaalde onrust dat er iets niet klopt.
In het healingswerk zijn de meeste healers besmet en is best verontrustend om te zien dat niemand zich daar bewust van is of bewust van wil zijn. Ik heb in mijn contacten de nodige waarschuwingen al doorgegeven als ik zie dat mensen de kenmerken dragen en ook via helderziende waarneming dat waarneem. Maar helaas is de ego van mensen en het feit dat ze niet naar hun eigen gevoel willen luisteren heel vaak aanwezig en blijven ze op de oude voet verder gaan. Ze willen niet geloven dat ze negatief zijn, want ze immers lichtwerker ? Juist daarom moet je heel verantwoordelijk voelen en bewust zijn van je eigen energie. Op onze wereld draait het immers om zowel positieve en negatieve energie en beide zijn aanwezig. 
Ik kan als healer hele mooie healingen verrichten en mensen verder helpen, maar alleen als ze zuiver zijn. Alleen als iemand zuiver van energie is, heeft healingen namelijk zin en kan het zijn zuivere werk doen. Heb je negatieve energie bij je of heeft de healer ook negatieve energie bij zich en komt het dan tot een healing, besef dan dat de healing weinig zin heeft. Je kan je tijdelijk wel goed voelen maar ondertussen raak je wel besmet en komen vroeg of laat komen andere klachten naar boven toe.
Omdat het energiewerk op dit moment overal wordt toegepast en iedereen vaak lukraak energie stuurt, op afstand en groepshealingen, is het niet vreemd dat juist daar de negativiteit het snelst verspreid kan worden en houd men het ook in stand. Het zal nog een tijd duren voordat deze mensen uiteindelijk beseffen waarmee ze bezig zijn. Het is niet zozeer hun schuld maar ook de tekortkomingen van veel workshops. De kennis van negatieve energie wordt nauwelijks behandeld of doorgegeven en hierdoor mis men eigenlijk de helft van wat energie inhoud.


Heb je na het lezen van mijn artikelen nog vragen ? Mail me gerust op : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie kan je ook lezen op mijn andere website : www.healing-zuivering.nl