Wat is precies bezetenheid ? Bezetenheid of ook wel obsessie genoemd is het verschijnsel dat optreedt als iemand last begint te krijgen van de aanwezigheid van entiteiten in zijn eigen aura, vaak door het zogenaamde aura-lifting, of door aanwezigheid van entiteiten in zijn nabijheid. Ook tijdelijke bezetenheid komt voor waarbij een entiteit komt en gaat. Vaak gebeurt dit in huizen waar het nodige aan negativiteit aanwezig is.

In principe zal ons energieveld die we aura noemen ons deels beschermen, maar door de openingen in ons energieveld en vaak via de zonnevlecht chakra, kunnen entiteiten toegang krijgen tot ons energieveld. Gevoelige en paranormale begaafden kunnen dit krachtveld zien of voelen. Met Kireliaanse fotografie is een moment-opname van de aura kleuren vast te leggen. De kleuren vertellen hoe iemand is en zich voelt. Deze energieveld trilt constant, een aura die krachtig trilt is zeer sterk en lichte trilling betekent een zwakke aura. Zwakke aura's zijn een potentieel kandidaat die toegang bieden aan entiteiten.

 

Personen met een zwakke aura of zelfs met "gaten" in de aura lopen de kans om last te krijgen van entiteiten. Dit kan zich uiten in geestelijke en lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, lusteloosheid, etc door het leeglopen van je eigen energie. De energie wordt nauwelijks aangevuld als men gaat slapen en men wordt vaak ook moe wakker. De klachten verschillen per persoon en ook periodiek. Het is ook natuurlijk hoe krachtig een persoon zelf is. Feit is wel iedereen heeft er in mindere mate wel last van. En een ander feit is ook, het hoort niet bij ons. Op dit moment dragen veel mensen negatieve energie bij zich door de toegenomen negativiteit die sinds kort overal aanwezig is en ook door vele demonische entiteiten die op dit moment anno 2013 de aarde bevolken. Op dit moment is er meer aan negativiteit actief als de jaren daarvoor. De kans dat je dus nu een entiteit bij je kan dragen is zo vele malen toegenomen en ook ons levenswijze maakt ons potentieel kandidaat hiervoor.

Het belangrijkste is nu dat je de kenmerken herkend en bewust wordt dat er inderdaad iets is zodat je de juiste hulp kan zoeken. Veel mensen lopen de rest van hun leven met een entiteit op zak en zijn niet bewust van de negatieve beinvloeding.Een groot deel blijft de rest van hun leven klagen over lichamelijke klachten en vermoeidheid en lijden onder de chronische lichamelijke klachten en belanden min of meer in het medische circuit wat ook helaas geen soelaas biedt en alleen aan klachten bestrijding doet. Mensen die zwak zijn en ook mentaal niet de sterkste zijn, belanden vaak in de psychiatrie en raken de weg kwijt. Dat is natuurlijk heel triest en zo zijn er veel mensen op die manier hun leven kwijt geraakt. Een ander deel van de mensen zijn krachtig en hebben periodiek hun zwakke momenten waarbij ze doodvermoeid zijn en op zwakke momenten komt ook hun negatieve kant naar boven. Maar deze mensen hebben hun ups en downs. Andere gevoelige en spirituele mensen zijn bewust van de aanwezigheid of komen op een bepaald moment tot bewustzijn dat er iets is. Die zoeken dan hulp en komen er tenslotte van af. De verscheidenheid van dit probleem is dus groot en hierdoor alleen herkenbaar voor de kenners en therapeuten die op de hoogte zijn van dit probleem.

Tijdelijk last komt ook voor bij mensen die in een huis wonen waar de negativiteit aanwezig is. De entiteiten kunnen dan negatief beinvloeding doen als ze in de buurt zijn en als mens uit huis zijn, dan voelen ze zich al stukken beter. Door de verschillen beseffen mensen al snel dat er iets niet klopt in huis. Zo komen veel mensen tenslotte bij mij terecht.

 

Ons energieveld, onze aura, beschermd ons tegen negativiteit in al zijn vormen. Echter op dit moment is onze aura allang niet meer zo krachtig als het ooit geweest was. De huidige mens staat bloot aan negativiteit en diverse energietrillingen die niet in harmonie is met ons zelf. Hierdoor is onze energieveld zodanig verstoord en zwakker waardoor entiteiten meer kans hebben om binnen te dringen. Ook onze levenswijze bepaald de kwaliteit en conditie van onze energieveld. Verzwakking van ons energieveld kan gebeuren door :

 

- negatieve beinvloeding/krachten door zwarte magie zoals voodoo en goena goena of door besmetting met deze soort energieën
- regelmatig met negatieve energie / entiteiten in aanraking komen bijvoorbeeld door glaasje draaien of channelen of door het wonen in een niet-zuiver huis
- aardstraling en ook mindere mate electrosmog, straling door electriciteit, wifi, dec-telefonie
- gebruik van drank en of drugs, waardoor je uittreedt en zweverig bent. Doordat je hierdoor slechter geaard bent, sta je open voor entiteiten. Gebruik van drugs en paddo's kunnen je in contact brengen met negatieve dimensies waardoor deze makkelijker bij je binnen kunnen komen. Overmatig gebruik breekt ook je energieveld af en verslechterd je energiestromingen. Er ontstaan dus openingen in je energieveld.
- aanleg, bijvoorbeeld overgevoeligheid voor geestelijke krachten of door negatieve ervaringen in een vorige leven (karma)
- trauma's, depressies, angsten of andere momenten van extreme zwaktes door ziektes en/of emotionele gebeurtenissen die niet goed verwerkt zijn en waardoor je uit balans bent. Hierdoor kan je niet goed geaard zijn en kan ons energetisch lichaam niet in harmonie zijn met de rest van ons zijn. Ook blokkades kunnen hierdoor in de weg zitten. Disharmonie en niet in balans zijn van lichaam, geest en ziel met elkaar kan ons open zetten voor negativiteit en geeft ons minder kracht om in balans te zijn.
- jezelf openstellen zonder op de hoogte te zijn voor de gevaren, bijvoorbeeld door verkeerde meditatie, channelen, glaasje draaien, automatisch schrift, gebruik van paranormale gaven, etc. en door je niet goed te beschermen en aarden.

Door deze invloeden kunnen je aura zwakke plekken vertonen of zelfs scheuringen ontstaan waardoor negatieve entiteiten binnen kunnen komen of aan kunnen klampen. Ook een zonnevlecht chakra die te open staat kan een toegang zijn tot ons energieveld. De zonnevlecht is zowieso een ingang voor energie en ons voelen ziet hierin verwerkt. Het is dus goed om te leren hoe je je zonnevlecht chakra kan sluiten als je ergens naar toe gaat.

Op dit moment zijn overal wel negatieve entiteiten aanwezig is en op plekken waar regelmatig veel mensen bij elkaar komen zijn ze ook in groepen aanwezig. De kans dat je wat oppikt is dus anno 2014 heel groot. Op dit moment zijn vooral demonische entiteiten heel actief en geesten van overleden mensen zijn op dit moment niet eens de grootste plaag die men kan treffen als auralifter.

Er zijn natuurlijk ook beladen plekken waar je zeker weet dat er entiteiten ronddolen : begraafplaatsen, psychiatrische ziekenhuizen, spookhuizen, mortuariums, etc. Dus voel je zowieso zwak in je vel, ga er dus niet naar toe als je jezelf niet kan beschermen. Ook meedoen met glaasje draaien, channelen, mediteren, jezelf openstellen, automatisch schrift kan ervoor zorgen dat je wat op kan pikken. Ook hier moet je dus eerst werken aan je eigen bescherming eventueel onder goede begeleiding. Voel je jezelf zwak en onzeker, niet meedoen !

Ook last hebben van negatieve energie zoals zwarte magie die door derden wordt gestuurd kunnen negatieve entiteiten aantrekken die door de energie op je af komen.

Bezetenheid kan in diverse gradaties bestaan en is vaak afhankelijk van de persoonlijkheid en energie van de entiteit, de hoeveelheid entiteiten en ook de persoonlijkheid en energie van de degene die het ervaart. Sommige mensen ervaren slechts bepaalde spanningen maar worden bij mindere of zwakkere emotionele periodes overvallen door de negatieve invloeden. Anderen worden oververmoeid doordat hun energie wordt afgetapt. Bij andere mensen is hun emotionele beleving door de emoties van de entiteit zo sterk beinvloed dat ze psychiatrisch hulp nodig hebben. Andere mensen hebben een negatieve beinvloeding op hun persoonlijkheid waardoor er scherpe randjes in hun persoonlijkheid aanwezig is.

Bezetenheid kan ook in tijdelijke periodes aanwezig zijn. In de praktijk kwam ik bij mensen die in een huis wonen met negatieve entiteiten waarbij kinderen heel aanvankelijk waren voor de beinvloeding van entiteiten. Het gebeurde echter op willekeurige momenten. De entiteit was dan in de persoon aanwezig, maar ook veel momenten ook weer niet. Vaak is een huiszuivering al voldoende om het probleem op te lossen. Plaatselijke bezetenheid is beinvloeding door geesten en entiteiten waarbij gevoelige personen beinvloed worden als ze aanwezig zijn in een huis waar deze geesten of entiteiten rondwaren. Deze negatieve beinvloeding vindt slechts plaats als men in huis aanwezig is en verdwijnt als men uit huis gaat. Deze personen ervaren vaak het huis als belastend en soms is men bewust van het verschil in huis en buitens huis zonder te weten waarom. Het gevaar van plaatselijke bezetenheid is dat het op den duur kan leiden tot een permanente bezetenheid totdat men er weer van af geholpen wordt.

 

De entiteiten waarmee men in aanraking kan komen :

Geesten van overleden personen die nog niet zijn overgegaan naar het licht. Deze geesten dolen nog rond op de aarde en in het grijze tussengebied tussen ons en het licht omdat ze nog niet willen of kunnen overgaan. De reden kan zijn dat ze nog niet bewust zijn van hun overlijden of daar niet voor open staan; een intense haat tegen personen of situaties hebben; een sterke liefde koesteren voor personen, voorwerpen of levenswijze; sterke aardse verlangens hebben voor sex, drugs, alcohol, eten, macht, geld, kleding, wraak, levenswijze, anderen te kwellen; bepaalde negatieve persoonlijke eigenschappen koesteren zoals hebzucht, wellust, egoisme, godsdienstige fanatisme, egocentrische zijn, etc; en ook te aardsgebonden en materialistisch ingestelde personen kunnen als geest nog rondwaren. Ze kunnen andere personen als indringer zien in hun vroegere huis en spulletjes en zo kwaad doen. Daarnaast kunnen deze personen ook rondwaren als ze te plotseling overleden zijn en verward zijn, ze begrijpen niet waarom we hen niet opmerken en proberen met ons te communiceren. Omdat dat niet lukt worden ze boos en kunnen vervelend worden. Entiteiten zijn vaak aardsgebonden geesten. De binding met het aardse leven versuffen het bewustzijn van deze geesten. Ze zijn hun besef kwijt over de tijd en hun bestaan en zwerven doelloos rond in het grijze tussengebied tussen ons bestaan en het licht waar het zielenrijk is.

Mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad en mediums vertellen over enorme aantallen geesten die doelloos in rijen ronddolen, bedroefd en somber en niet wetend hoe ze verder moeten. Vroeg of laat gaat men toch over, maar het is mogelijk als geest om eeuwen rond te dolen. Een aantal probeert contact te zoeken met mensen maar kunnen geen contact krijgen. Het is dus niet verwonderlijk dat deze entiteiten maar al te graag een lichaam willen bemachtigen om weer gewoon te leven of alleen maar op de manier contact willen krijgen. Het ontbreken van het rationele verstand bij geesten (onze hersenen nemen we dus niet mee na het overlijden) geeft overleden personen een andere waarneming en ervaringsgevoel waardoor men de wereld heel anders beleefd dan als mens.

Een deel van deze geesten die sterke aardse verlangens koesteren zoals drank, sex en drugs, zullen vaak in de buurt blijven hangen waar deze zaken voorkomen, zoals bij drugsgebruikers, sexhuizen, cafe's, disco's en zo hun negatieve uitstraling gebruiken om mensen te beinvloeden. Andere geesten hebben geen kwade bedoelingen maar kunnen wel aangetrokken worden en per ongeluk vast komen te zitten in iemands aura, meestal proberen ze los te komen door iemand te dwingen tot zelfmoordpogingen, wat natuurlijk heel bizar is.

Daarnaast heb je natuurlijk ook hele negatieve geesten die als mens heel slecht hebben geleefd, dus dieven, moordenaars, etc. Als deze bij je weten te komen, dan heb dus heftige gevallen van bezetenheid, omdat deze soort entiteiten ook heel krachtig zijn door hun negatieve gedrag. Een deel van deze geesten kunnen zelfs tegen het demonische aanzitten en dan heb je echt een groot probleem.

 

Demonische entiteiten dienen het duister en als ze kans krijgen om bij je binnen te komen of aan weten te kleven, dan is het eerste doel om je te zorgen dat je spiritueel niet verder kan groeien. Wat ze doen is je chakra's blokkeren en je energieveld wordt negatief gemaakt. Je energie huishouding begint langzaam maar zeker geblokkeerd raken waardoor diverse lichamelijke klachten ontstaan zonder aanwijsbare redenen. Vaak zijn het klachten van oververmoeidheid, onrust in jezelf, slecht slapen. Hun negatieve gedrag leidt tot negatieve beinvloeding en op zwakke momenten komt dat daar naar boven toe. Demonen zijn gevaarlijk omdat ze erg krachtig zijn en echt een grote last vormen als je ze hebt. Demonen zijn in staat om hun aanwezigheid te verhullen en kunnen zelfs je zo positief beinvloeden zodat je denkt dat er niets aan de hand is, maar kunnen je pakken als je zwak bent.

Demonische entiteiten die met zwarte magie werken kunnen je behoorlijk gaan blokkeren en voor veel lichamelijke klachten zorgen. Daarnaast kan je een besmettingsbron zijn van negatieve energie. Demonen kunnen je mentaal beinvloeden en je ratio zodat je eigenlijk niet eens weet of het je eigen gedachten zijn of van iemand anders. Ze breken je langzaam maar zeker af of je wordt hun slaaf en staat de rest van je leven onder hun invloed. 

De meeste bezetenheidsgevallen waren geesten, demonen komen niet vaak voor, tegenwoordig is het andersom. Vaak is er sprake bij bezetenheid van meerdere entiteiten. Schijnbaar is er sprake van groepsvorming van entiteiten. Bij groepen entiteiten bij bezetenheid of bij spookhuizen is er vaak sprake van een leider die meestal ook de sterkste entiteit is. Bij vijf of meer demonische entiteiten kunnen ze tezamen een cirkel vormen waardoor ze met elkaar verbonden zijn. Dus ook hun gaven en gevoel zijn één. Dan is de kans groot dat je vervloekt bent en dan gaat er van alles mis bij jezelf. 

 

Als men in aanraking is gekomen met negatieve invloeden en men is vatbaar hiervoor dan kunnen de eerste verschijnselen zich al voordoen, afhankelijk ook van de mate van bezetenheid en hoe sterk de negatieve krachten zijn die hierin meedoen. Er kunnen hele extreme gevallen zijn of zelfs helemaal niet. Soms gebeuren er dingen heel onbewust en kan men jarenlang een lichte mate van bezetenheid hebben die zich op bepaalde zwakke momenten naar boven kunnen komen. Deze krachten zijn in deze gevallen niet sterk genoeg om de mens over te nemen maar zijn wel aanwezig en doen heel langzaam hun negatieve werk. 

Hoe herkent men bezetenheid ? De mate van verschijnselen hangen af van de mate van bezetenheid en eigen persoonlijkheid en niet alle verschijnselen komen bij een bezetende voor, deels zijn ze blijvend en deels komen ze op bepaalde zwakke momenten voor :

 

- persoonlijkheidsveranderingen op bepaalde momenten, meestal is er sprake van negatieve karaktereigenschappen zoals haat, boosheid, kwetsen, arrogantie, koppigheid, niet openstaan voor anderen, afkeer tegen geloof, dingen zeggen op bepaalde momenten terwijl je dat niet wilt; dit zijn meestal extreme kwetsende en cynische uitspraken. Bij boosheid en haat kunnen bezeten personen echt kwaadheid uitstralen, gevoelige mensen kunnen dit aanvoelen.
- geheugenverlies, men kan bepaalde momenten niet herinneren of slechts flarden. Het zijn de gevallen waarbij de andere persoonlijkheden tijdelijk aan de macht waren.
- pijn in de buik hebben, vlak boven de navel bij de zonnevlechtchakra, dit kan ook een soort krampgevoel zijn die niet verdwijnt, soms voelt men dan daar een koude; dit is een plek waar demonen/entiteiten zich verankeren aan je aura, een andere plek is de nek
- sterk het gevoel hebben dat er iemand naar je kijkt, terwijl als je kijkt er niets is, soms kan je je verbeelden dat je een schim zag.
- zwarte schimmen waarnemen, in allerlei vormen, meestal in hoeken van kamers of vanuit je ooghoeken, soms staan ze zelfs je op te wachten, soms kunnen ze vorm hebben van zwarte monniken waarbij je geen gezicht ziet, alleen een zwarte vlek en in extreme gevallen een doodshoofd. Vaak is er sprake van kleine donkere verschijningen. Bij deze gevallen kan men angstig zijn en door o.a. het gevoel hebben dat er iemand naar je kijkt, durft  men niet te slapen zonder de lamp uit, men slaapt dus het liefst met de lamp aan. Soms ziet men ook wel snelle zwevende lichten. Lagere geesten laten meestal een andere gedaante zien omdat ze hun eigen aardse gedaante niet meer kunnen laten zien.
- dwingende stemmen horen in je hoofd, daarbij is meestal niet te onderscheiden of het je eigen innerlijke stem of geweten is, in mindere gevallen kunnen ze je aan het twijfelen brengen om iets wel of niet te doen, ze proberen je negatief te adviseren, in andere gevallen kunnen het zelfs meerdere verschillende stemmen zijn. Ze kunnen je echt gek maken. Andere stemmen proberen je zelfvertrouwen en eigen liefde te breken. Daarnaast kunnen ze gemene dreigementen uiten als je niet doet wat ze willen.
- chronische vermoeidheid, men is vaak moe zonder aanwijsbare redenen en ondanks dat men veel rust en op tijd gaat slapen, dit komt door de energie-aftapping van de demonen en entiteiten, ze leven van je levensenergie. De vermoeidheid is meestal de aanzet tot lichamelijke en geestelijke klachten. De vermoeidheid blijft aanhouden en kan zelfs erger worden waardoor men uitgeput raakt met alle daarbij komende negatieve gevolgen. In andere gevallen kan men ook andere mensen moe maken doordat men energie aftapt van andere mensen, vooral gevoelige mensen hebben daar erg last van.
- diverse lichamelijke klachten hebben waarbij artsen niet de oorzaak kunnen achterhalen, de klachten worden langzaam maar zeker steeds erger en blijven chronisch, meestal beginnen deze in de loop van de bezetenheid en blijven aanhouden.
- momenten van angsten en depressief zijn doordat de negatieve invloed deze gevoelens activeren om zo verwarring te scheppen in onze eigen mentale gesteldheid. deze gevoelens worden opgeroepen om onze levenslust en vitaliteit teniet te doen.
- nachtmerries en bizarre dromen hebben, dit komt doordat men contact heeft met de lagere sferen en vooral in onze slaap komt deze vorm van contact naar bovendrijven. demonen kunnen ons zelfs in onze slaap onze angsten misbruiken.
- het voelen van aanrakingen, in sommige gevallen zelfs van sexuele aard
- het gevoel hebben dat er veel mis gaat en dat alles tegenzit in het dagelijkse leven, dit komt omdat negatieve krachten ook weer negatieve energie aantrekt, soort trekt soort aan
- het voelen van koude wind of kilte, maar zelf kan je ook last hebben van plotselinge koude rillingen waarbij je kippevel hebt. andere gevoelige mensen kunnen een kilte of koude waarnemen om de persoon die bezeten is.
- veel last hebben van statische electriciteit
- een wat starre strakke blik hebben, met soms haat en verwildere ogen, boosheid uitstralend op bepaalde momenten, onze ogen en gezicht verduisteren na verloop van tijd, ze stralen niet meer de levenslust uit. Bij boosheid kunnen ogen zelfs heel donker worden, mensen zien soms zelfs meerdere gezichten in een persoons gelaat verschijnen.
- een bepaald gespannenheids gevoel hebben dat nooit weggaat. het zenuwstelsel staat bij bezetenheid erg onder druk en dit uit zich in diverse psychische klachten, (dwang)-fobieen, tegenstrijdige gedachtes, verslavingen etc.
- dwangmatige pogingen tot zelfmoord, men wil uit het raam springen of onder de auto terechtkomen. de oorzaak is bezetenheid door entiteiten die zich uit de aura proberen los te komen en dat kan alleen als je overlijdt. Dit betreft vaak entiteiten die "per ongeluk" in je aura zijn vast komen te zitten.
- verslavingen worden in stand gehouden en men kan moeilijk los komen van zijn verslaving aan drank, drugs of sex

Mensen met een zwakke aura kunnen tijdelijk last hebben van entiteiten of negatieve energie. De aura is echter wel zo zwak dat entiteiten daarop mee kunnen liften en er ook weer van afspringen om bijvoorbeeld in een ander huis rond te spoken. Het is dus mogelijk dat je dus tijdelijk drager bent van een entiteit. Buitenstaanders die een bezeten persoon goed kennen zullen de gedragswisselingen en negatieve karaktertrekjes opmerken die plotseling kunnen optreden. Dit gebeurt vooral bij degenen die in mindere mate zijn bezeten en waar bij zwakte, spanningen en problemen deze verschijnselen de kop op steken. Demonen kunnen bij zwakte van de mens diegene makkelijker negatief beinvloeden en men is er vatbaarder voor. In ons lichaam speelt dus een harde strijd af tussen onze ziel en de andere entiteiten die het lichaam proberen over te nemen deels om hun behoeftes te vervullen of gewoon om te kwellen totdat de persoon ten onder gaat. 

Niet alle bezetenheidsgevallen gebeurt expres, deels gebeurt het per ongeluk waarna de entiteit met alle macht probeert los te komen door de persoon te dwingen tot zelfmoord zodat de entiteit loskomt uit de aura. Anderen zonderen zich af van de rest, de karakter en gedrag leidt meestal tot vermindering van sociale contacten, dat komt doordat de entiteiten de persoon proberen op te eisen voor hun zelf.

Er zijn tegenwoordig veel methodes om je van entiteiten af te helpen. We kennen de eeuwenoude rituelen van de kerk waarbij een priester een uitdrijving doet in naam van de Heilige Geest. In veel landen zoals de Verenigde Staten en Engeland wordt dit nog vaak gedaan bij personen en het uitdrijven van spookhuizen. Veel regressietherapeuten, paragnosten en healers zijn tegenwoordig goed op te hoogte van het werken met energie en lichtwezens en kennen diverse methodes om iemand te helpen. Bij sterkere en agressieve entiteiten worden vaak de experts erbij gehaald, die zich soms exorcisten noemen. Degene die bezeten is moet zelf zo sterk in de schoenen staan en vertrouwen hebben dat hij de demonen en entiteiten de baas kan zijn. Wetenschappelijk erkent men bezetenheid niet en in sommige gevallen staat men er wel open voor. In de psychiatrie wordt men vaak versleten voor gestoord, persoonlijkheidsstoornis of andere diagnoses. Een deel van de bezeten personen belanden in inrichtingen omdat men medisch het niet kan verklaren en men verklaart deze personen vaak tot gestoord. Soms helpt bepaalde therapieen tijdelijk, zoals de electro-shock, maar in de meeste gevallen komen de klachten weer terug. Ik heb veel mensen gezuiverd en vaak waren het mindere vormen. Vaak waren mensen belast op nek en schouders en voelden men verlichting en rust als ik hun zuiverde. Maar ik heb ook heftige gevallen meegemaakt, van zwaar demonisch tot duivels toe.

Afhankelijk van de mate van bezetenheid moet men ook rekening houden dat de bezetende na de zuivering zichzelf weer moet vinden. Het is ook een emotionele en traumatische gebeurtenis die goed verwerkt dient te worden anders krijgt men hier ook last van. Verder dient men zelf ervoor te zorgen dat de oorzaak van bezetenheid niet meer kan voorkomen door bepaalde zaken niet meer te gaan doen of levenstijl aan te passen. Vaak is er sprake van een zwakke of slechte aura. Deze aura moet hersteld worden en moet men werken aan het versterken van de aura door middel van een gezonde levensstijl op te pakken (lichamelijk en geestelijk) en bepaalde slechte gewoontes af te leren. Door middel van meditatie en healingen kan men deze aura versterken.

Kinderen kunnen ook bezeten worden. Vooral als ze een zwakke aura hebben en slecht geaard zijn en openstaan voor paranormale indrukken. Kinderen worden wel eens vaker benaderd door negatieve entiteiten maar onbewust wenden ze zich vaak van af. Toch heb ik al een aantal gevallen meegemaakt dat kinderen toch bezeten raken door vaak meerdere entiteiten. Enkele zijn dat zelfs vanaf de geboorte en worden zo een onmogelijk kind. Vaak is de reden een gevolg in een eerder leven of mogelijk zelfs een levensles of de moeder was al besmet geraakt. We raken niet altijd zonder reden bezeten. Alles heeft een reden, soms zelfs om ons met de neus op de feiten te drukken.

De vraag die ook vaak gesteld wordt is; waar waren mijn gidsen ? Waarom hebben ze mij niet beschermd ? Feit is dat onze gidsen niet ingrijpen in onze eigen stappen die we uit eigen wil ondernemen. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen als we iets doen. Als je dus glaasje gaat draaien dan ben je zelf de klos. Ook al vind onze gids dit heel jammer, hij zal toch afstand bewaren. Maar ook het bewust worden van negativiteit om je heen en je bewust daar van afstand te houden horen bij onze lessen. We moeten keuzes maken.

Maar als je dus gezuiverd wilt worden, dan zullen je gidsen daarbij helpen uit liefde. Onze gids beschermd ons zowieso al onbewust tegen de negatieve astrale wereld om ons heen. Entiteiten zijn overal waar we zijn en onze gids zorgt dat zij op afstand blijven. Als we slapen zorgt het ervoor dat we beschermd zijn als we uit ons lichaam uittreden. Met recht dragen ze de naam beschermengel, maar ze zijn dus machteloos als we uit eigen wil dingen doen die tot bezetenheid kunnen leiden, ook al lijkt het zo dat we er niets aan kunnen doen.

Niet alle mensen die bezeten zijn willen geholpen worden. Dit komt in de eerste plaats door de negatieve beïnvloeding van de aanwezige entiteiten die de persoon er van weerhouden om geholpen te laten worden. De entiteiten hebben heel goed door wat er gaande is. Er is vaak ook echte dwang nodig om zo'n persoon te dwingen om geholpen te laten worden. Als de vrije wil in het geding is, kunnen wij ook personen zuiveren ook al willen ze het zelf niet, omdat ze niet meer bij bewustzijn zijn om zelf te beslissen wat ze willen.